กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองสงขลา 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สทิงพระ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จะนะ 75 340 304 644 340 304 0 0 2 1
นาทวี 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทพา 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สะบ้าย้อย 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระโนด 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รัตภูมิ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สะเดา 43 121 157 278 121 157 35 29 3 1
หาดใหญ่ 44 1 0 1 1 0 0 0 0 0
ควนเนียง 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บางกล่ำ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหนคร 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลองหอยโข่ง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 407 462 461 923

กิจกรรม


แสดงความยินดี เลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่
วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2559 ) เวลา 10.30 น. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี นายเฉ็ม เหมมัน รอง ปธ.กอจ.สข. ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม เลขานุการฯ นายอิสมาแอล หมินหวัง หน.กิจการฮัจญ์ สนง.กอจ.สข. นายเชาวลิต พินธุ์สุวรรณ ฝ่านประณีประนอม กอจ.สข. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ พร้อมมอบกระเช้าที่ระลึก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. และต่อมา เวลา 12.50 น. ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อต้อนรับ จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ณ ห้องรับรองเกาะยอ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อยู่ให้การต้อนรับพร้อมคณะด้วย
05 ต.ค. 2559 1,575
แสดงความยินดีแม่ทัพคนใหม่
ช่วงบ่ายวานนี้ (1 ต.ค. 59) นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานฯ นายนฤชา พิชิตแสนยากร กรรมการฯ นายชวลิต พินธุ์สุวรรณ กรรมการฯ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้อำลา พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ อดีตแม่ทัพภาคที่4 และแสดงความยินดีกับ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4 คนใหม่ ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ต่อมา เวลา 16.30 น. ของวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางไปยัง ตลาดเทศบาลตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดื่มนำชาการกุศลซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมอิหม่ามอำเภอรัตภูมิ จุดประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และเวลา 18.30 น. ได้เข้าเยี่ยม บาบออิสมาแอล ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ซึ่งท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
02 ต.ค. 2559 1,500
เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
12 เมษายน 2559 ฮัจญี ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และฮัจญี อาสัน สะแลมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เนื่องด้วย กอ.รมน.ภาค 4 สน. กำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน (ในส่วนที่เห็นด้วยกับรัฐ เป็นกลาง และเห็นต่าง) ได้รับผลกระทบ และผู้แทนกลุ่มมวลชนของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตอบข้อซักถามในสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมแนวคิด แสวงาทางออกในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2. ตัวแทนประธานชมรมอิหม่าม 3. ตัวแทนประธานชมรมบัณฑิตอาสา
12 เม.ย. 2559 1,380
ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอ
31 มีนาคม 2559 ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา (ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ อาคารมฟตาฮุ้ลญันนะฮฺ (กุญแจสวรรค์) โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
31 มี.ค. 2559 1,511

ประชาสัมพันธ์


no record found...
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 151,501