MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองท่อม 41 6,865 15,883 14,431 30,314 15,883 14,431 680 624
ลำทับ 1 148 396 383 779 396 383 121 137
อ่าวลึก 30 3,194 8,078 7,616 15,694 8,078 7,616 330 323
เกาะลันตา 43 5,615 12,758 11,959 24,717 12,758 11,959 719 697
เขาพนม 2 163 383 376 759 383 376 15 11
เมืองกระบี่ 58 9,347 20,880 19,866 40,746 20,880 19,866 461 414
เหนือคลอง 38 5,482 12,524 11,895 24,419 12,524 11,895 174 159
รวม 213 30,814 70,902 66,526 137,428

กิจกรรม


จังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าว งานกระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล 2024
กอจ.กระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ และหน่วยงาน ร่วมแถลงข่าว งานกระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล 2024 ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการ กระบี่อันดามันฮาลาลเฟสติวัล ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันนี้ จากการับฟังการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากประธานจัดโครงการ และประธานคณะแถลงข่าว และรู้สึกยินดีที่ทุกภาคส่วนเครือข่ายพันธมิตรฮาลาลทั้งในจังหวัดกระบี่ และ ๖ จังหวัดอันดามัน ได้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดกระบี่เป็นฮาลาลฮับ มีความร่วมมือใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น พร้อมหวังว่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะปี ๒๕๖๗ นี้ เป็นปีมหามงคลจังหวัดกระบี่มีการเฉลิมฉลอง ที่ชาวกระบี่ร่วมกันสร้างเมืองครบ ๑๕๒ปีและเป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันนโยบายวัฒนธรรมสร้างชาติ กระบี่ฮาลาลซอฟเพาเวอร์นี้ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งขออวยพรให้การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ .....ขอบคุณครับ กำหนดการแถลงข่าว โครงการ “กระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล” ประจำปี ๒๕๖๗ วันอังคาร ที่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พิธีกรดำเนินการงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติ โดย อาจารย์นเรศ รื่นเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับปริก /อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ตามมีกำหนดการ ดังนี้ พิธีกรเชิญคณะผู้แถลงข่าวนำเสนอข้อมูลการจัดงานฯ ตามลำดับดังนี้ 1) นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเมืองกระบี่ ประธานในงานแถลงข่าว - กล่าวต้อนรับ - นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ นโยบายวัฒนธรรมสร้างชาติ ซอฟเพาเวอร์ของภาครัฐ นำเสนอสินค้า และบริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล ยกระดับสนับสนุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี คลัสเตอร์อุตสาหกรรมฮาลาลทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม 2) นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานจัดโครงการฯ - วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ / กิจกรรมโครงการ 3) นายสุรัตน์ จรณะโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ - ภาพรวมกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฮาลาลพรีเมี่ยมตามนโยบายของรัฐบาล 4) รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ - การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลพรีเมี่ยมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดกระบี่ 5) นายวุฒิสาร เจสาสน์ คณะกรรมการสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารฮาลาลของสมาคมฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 6) นายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ ของสมาคมฯ -ตอบข้อซักถามผู้ร่วมแถลงข่าว -ร่วมชมวิดิทัศ ประชาสัมพันธ์งาน นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว -มอบของที่ระลึก ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ -ร่วมถ่ายรูป ที่ระลึก *เสร็จกิจกรรม 16 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
16 ก.ค. 2567 1
กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ต.เขาทอง
กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ต.เขาทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30-12.30 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ไปเป็นประธานการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตำแหน่ง บิหลั่น และ กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดประชาบำรุง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ นายอ้าหลี พึ่งหล้า กอจ.กระบี่ นายสังวร หลูโป กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการการคัดเลือก การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่มมือจากพี่น้องสัปปุรุษเป็นย่างดี 12 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ #ฝ่ายงานเลขานุการ
12 ก.ค. 2567 4
ประธาน กอจ.กระบี่ นำคณะจัดงานฮาลาล เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ประธาน กอจ.กระบี่ นำคณะจัดงานฮาลาล เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา เพื่อรายงานความพร้อม 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเข้าพบ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อรายงานความคืบหน้าความพร้อมการเตรียมจัดงานกระบี่อันดามันฮาลาล festival 2024 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ โดยมี นายว่าเหตุ มารยา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และ นายสมเดช ขยันการ รักษาการกรรมการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพบปะ โดยนายว่าเหตุ มารยา ประธานจัดงานกระบี่อันดามันฮาลาล festival 2024 ได้รายงานทราบความพร้อมเพื่อจัดแถลงข่าวในเร็วนี้ต่อไป ในการนี้นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้สอบถามความเห็นต่างๆและให้คำแนะนำในกรอบ การดำเนินการตามระเบียบที่เห็นสมควร 11 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
11 ก.ค. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กอม. อ.เมืองกระบี่
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม อิหม่าม คิเตบ บิหลั่น อ.เมืองกระบี่ ประจำเดือน 10 กรกฎาคม 2567 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมประชุมประจำเดือนกรรมการ อิหม่าม คิเตบ บิหลั่น อ.เมืองกระบี่ ในการนี้แจ้งการทำงานกิจกรรมในส่วนการบริหารงานกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่อำเภอสู่ท้องที่อำเภอและมัสยิดจังหวัดกระบี่ทุกจังหวัดในการร่วมพัฒนาบริหารกิจการศาสนาอิสลามให้เกิดประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลในเจตนาในแผนงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ร่วมกันในการนี้ขอขอบคุณที่มาขอขอบคุณที่มาคอเตสที่มาร่วมประชุมในในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านในวันนี้เป็นอย่างดี 10ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
10 ก.ค. 2567 8

ประชาสัมพันธ์


12 ส.ค. 2566 331 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
04 ส.ค. 2566 258 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
25 มิ.ย. 2566 413 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่
28 พ.ค. 2566 724 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้
24 ก.ค. 2565 1,068 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
เมือกรรมการมัสยิดได้ว่างลงด้วยการหมดวาระหรือว่างลง ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแจ้งตามแบบฟรอม์นี้ พร้อมเอกสาร แบบ กอม.ส่งสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 609,685