มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Phuket

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กะทู้ 7 66 92 113 205 92 113 5 6
ถลาง 36 229 384 341 725 384 341 24 18
เมืองภูเก็ต 16 646 1,229 1,245 2,474 1,229 1,245 224 173
รวม 59 941 1,705 1,699 3,404

กิจกรรม


ประชาสัมพันธ์


no record found...
57/28 หมู่ 5 ต. เกาะแก้ว อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076 377 546
57/28 M.5 Thepkrasattri Road . Koh Kaew Phuket  83000 T.076 377 546
จำนวนผู้เข้าชม: 75,542