มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองหอยโข่ง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ควนเนียง 7 0 0 0 0 0 0 0 0
จะนะ 75 138 340 304 644 340 304 0 0
นาทวี 27 1 1 1 2 1 1 0 0
บางกล่ำ 14 0 0 0 0 0 0 0 0
ระโนด 2 0 0 0 0 0 0 0 0
รัตภูมิ 24 0 0 0 0 0 0 0 0
สทิงพระ 5 0 0 0 0 0 0 0 0
สะบ้าย้อย 59 0 0 0 0 0 0 0 0
สะเดา 43 57 121 157 278 121 157 35 29
สิงหนคร 20 0 0 0 0 0 0 0 0
หาดใหญ่ 44 1 1 0 1 1 0 0 0
เทพา 68 0 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสงขลา 18 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 407 197 463 462 925 463 462 35 29

รายชื่อมัสยิด

กระอาน
ทะเบียนเลขที่: 024
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
กลาง
ทะเบียนเลขที่: 173
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
กลางปาดังเบซาร์
ทะเบียนเลขที่: 179
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
กลางอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 169
ตำบล/แขวง: หาดใหญ่
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
กอมารุลญันนะฮ์ (บ้านลานช้าง)
ทะเบียนเลขที่: 339
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
กอหลำ
ทะเบียนเลขที่: 189
ตำบล/แขวง: เปียน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
กาม่าลีหย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 185
ตำบล/แขวง: แค
อำเภอ/เขต: จะนะ
กีญามุดดีน (บ้านหัวดินใต้)
ทะเบียนเลขที่: 077
ตำบล/แขวง: ป่าชิง
อำเภอ/เขต: จะนะ
กียามุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 086
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
กูบะอุสมานอัฟฟาน(บ้านคลองน้อย)
ทะเบียนเลขที่: 391
ตำบล/แขวง: คูหา
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
กูวาเต็ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 013
ตำบล/แขวง: ม่วงงาม
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
คลองต่อใน (ดารุลมุฮ์มีนีน)
ทะเบียนเลขที่: 355
ตำบล/แขวง: กำแพงเพชร
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
คลองปาลาม
ทะเบียนเลขที่: 018
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
คลองหิน (อัลอังซอร์)
ทะเบียนเลขที่: 357
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
คลองอู่ตะเภา
ทะเบียนเลขที่: 338
ตำบล/แขวง: คลองอู่ตะเภา
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ควนติหมุน
ทะเบียนเลขที่: 219
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
ควนทับช้าง (นูรุลเอียะซาน)
ทะเบียนเลขที่: 354
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ควนลัง
ทะเบียนเลขที่: 055
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ควนหรันเหนือ
ทะเบียนเลขที่: 302
ตำบล/แขวง: เปียน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ควนหัวช้าง
ทะเบียนเลขที่: 210
ตำบล/แขวง: คลองเปียะ
อำเภอ/เขต: จะนะ
ควนหิน
ทะเบียนเลขที่: 017
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
ค็อยรุลอันวาร์
ทะเบียนเลขที่: 121
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
คูประดู่
ทะเบียนเลขที่: 071
ตำบล/แขวง: คู
อำเภอ/เขต: จะนะ
จะลาลุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 028
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
จาเราะบีสู
ทะเบียนเลขที่: 226
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ฉีอารุลอิสลาม (โพรงจระเข้)
ทะเบียนเลขที่: 331
ตำบล/แขวง: สทิงหม้อ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ชุมพล (ยามาอาตินนูร)
ทะเบียนเลขที่: 037
ตำบล/แขวง: ชุมพล
อำเภอ/เขต: สทิงพระ
ซาฟีนาตุลดีนียะห์
ทะเบียนเลขที่: 298
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ซาฮีมัสยิดปากีสถาน
ทะเบียนเลขที่: 137
ตำบล/แขวง: หาดใหญ่
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ซี่รอตุลมุสตะกีม
ทะเบียนเลขที่: 248
ตำบล/แขวง: คูเต่า
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ซีอารุดดีน (บ้านบนควน)
ทะเบียนเลขที่: 239
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ฌามิอลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 138
ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดอนขี้เหล็ก(บ้านกลาง)
ทะเบียนเลขที่: 034
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
ดอนทีง
ทะเบียนเลขที่: 016
ตำบล/แขวง: ปากรอ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ดอนเหรียง
ทะเบียนเลขที่: 020
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
ดารนบาหาร์สะบารังตัฟเร๊าะ
ทะเบียนเลขที่: 170
ตำบล/แขวง: ป่าชิง
อำเภอ/เขต: จะนะ
ดาริสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 347
ตำบล/แขวง: พังลา
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดารุดดีนียะ
ทะเบียนเลขที่: 225
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุตตักวา (บ้านป่าขี้เหล็ก)
ทะเบียนเลขที่: 214
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
ดารุนนาอิน
ทะเบียนเลขที่: 247
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุนนาอีม
ทะเบียนเลขที่: 032
ตำบล/แขวง: เขารูปช้าง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
ดารุนมุสตากีน
ทะเบียนเลขที่: 151
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุ้นอาหมาน
ทะเบียนเลขที่: 237
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 199
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุลนาอีม (ปากคลอง)
ทะเบียนเลขที่: 408
ตำบล/แขวง: หัวเขา
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ดารุลฟุรกอน
ทะเบียนเลขที่: 345
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุลมะมุร (บ้านพรุชิง)
ทะเบียนเลขที่: 384
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุ้ลมักบูล
ทะเบียนเลขที่: 261
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดารุลมุตตากีน (บ้านต้นมะพร้าวสูง)
ทะเบียนเลขที่: 406
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดารุลมูญาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 264
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา

352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 179,994