มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: จะนะ

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ขุนตัดหวาย 6 0 0 0 0 0 0 0 0
คลองเปียะ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
คู 4 0 0 0 0 0 0 0 0
จะโหนง 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ตลิ่งชัน 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าหมอไทร 9 0 0 0 0 0 0 0 0
นาทับ 13 138 340 304 644 340 304 0 0
นาหว้า 4 0 0 0 0 0 0 0 0
น้ำขาว 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านนา 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ป่าชิง 5 0 0 0 0 0 0 0 0
สะกอม 6 0 0 0 0 0 0 0 0
สะพานไม้แก่น 4 0 0 0 0 0 0 0 0
แค 3 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 75 138 340 304 644 340 304 0 0
กาม่าลีหย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 185
ตำบล/แขวง: แค
อำเภอ/เขต: จะนะ
กีญามุดดีน (บ้านหัวดินใต้)
ทะเบียนเลขที่: 077
ตำบล/แขวง: ป่าชิง
อำเภอ/เขต: จะนะ
ควนหัวช้าง
ทะเบียนเลขที่: 210
ตำบล/แขวง: คลองเปียะ
อำเภอ/เขต: จะนะ
ค็อยรุลอันวาร์
ทะเบียนเลขที่: 121
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
คูประดู่
ทะเบียนเลขที่: 071
ตำบล/แขวง: คู
อำเภอ/เขต: จะนะ
ดารนบาหาร์สะบารังตัฟเร๊าะ
ทะเบียนเลขที่: 170
ตำบล/แขวง: ป่าชิง
อำเภอ/เขต: จะนะ
ดารุลสลาม (บ้านนาบ้านไร่)
ทะเบียนเลขที่: 404
ตำบล/แขวง: สะพานไม้แก่น
อำเภอ/เขต: จะนะ
ดารุลอามาน
ทะเบียนเลขที่: 072
ตำบล/แขวง: ป่าชิง
อำเภอ/เขต: จะนะ
ดารุสลาม (ปากจด)
ทะเบียนเลขที่: 314
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
ดารูลอีมาน (บ้านป่าเส)
ทะเบียนเลขที่: 392
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: จะนะ
ตัรกียะฮ์ (ทุ่งครก)
ทะเบียนเลขที่: 321
ตำบล/แขวง: แค
อำเภอ/เขต: จะนะ
ตัสดีกียะห์
ทะเบียนเลขที่: 109
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: จะนะ
ท่าล้อ
ทะเบียนเลขที่: 039
ตำบล/แขวง: สะพานไม้แก่น
อำเภอ/เขต: จะนะ
ท่าหมอไทร
ทะเบียนเลขที่: 068
ตำบล/แขวง: ท่าหมอไทร
อำเภอ/เขต: จะนะ
น้ำเค็ม
ทะเบียนเลขที่: 073
ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 107
ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุนฮูด่า
ทะเบียนเลขที่: 182
ตำบล/แขวง: ป่าชิง
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุลกอมารี (บ้านวังหาร)
ทะเบียนเลขที่: 291
ตำบล/แขวง: ท่าหมอไทร
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุลนูยูม
ทะเบียนเลขที่: 395
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุ้ลมูหัมมาดีย๊ะ (หัวดินเหนือ)
ทะเบียนเลขที่: 348
ตำบล/แขวง: ป่าชิง
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุลยันนะห์ (บ้านเกษมรัตน์)
ทะเบียนเลขที่: 363
ตำบล/แขวง: สะพานไม้แก่น
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 206
ตำบล/แขวง: นาหว้า
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุลอิห์ซาน
ทะเบียนเลขที่: 266
ตำบล/แขวง: นาหว้า
อำเภอ/เขต: จะนะ
นูรุลอีมาน
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ๊ะรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 235
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านคลองข่า
ทะเบียนเลขที่: 152
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านคลองทิง
ทะเบียนเลขที่: 106
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านคูนาทับ
ทะเบียนเลขที่: 043
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านคูย่างควาย
ทะเบียนเลขที่: 061
ตำบล/แขวง: น้ำขาว
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านตลิ่งชัน
ทะเบียนเลขที่: 069
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านทรายขาว
ทะเบียนเลขที่: 074
ตำบล/แขวง: สะพานไม้แก่น
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 057
ตำบล/แขวง: ท่าหมอไทร
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านนนท์
ทะเบียนเลขที่: 108
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านนายำ
ทะเบียนเลขที่: 123
ตำบล/แขวง: คู
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านนาใน
ทะเบียนเลขที่: 125
ตำบล/แขวง: นาหว้า
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านบ่อโชน
ทะเบียนเลขที่: 208
ตำบล/แขวง: สะกอม
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านป่าขวาง
ทะเบียนเลขที่: 409
ตำบล/แขวง: ขุนตัดหวาย
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านป่าระไม
ทะเบียนเลขที่: 065
ตำบล/แขวง: ขุนตัดหวาย
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านป่าหว้า
ทะเบียนเลขที่: 184
ตำบล/แขวง: ขุนตัดหวาย
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านปึก
ทะเบียนเลขที่: 229
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านลางา
ทะเบียนเลขที่: 211
ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านสะพานระหัด
ทะเบียนเลขที่: 057
ตำบล/แขวง: ท่าหมอไทร
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านเกาะฆ้อ
ทะเบียนเลขที่: 323
ตำบล/แขวง: ท่าหมอไทร
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านเลียบ
ทะเบียนเลขที่: 040
ตำบล/แขวง: สะกอม
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านแพร้ว
ทะเบียนเลขที่: 078
ตำบล/แขวง: ท่าหมอไทร
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านโคกม้า
ทะเบียนเลขที่: 167
ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านโคกสัก
ทะเบียนเลขที่: 377
ตำบล/แขวง: สะกอม
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านโคกแพะ
ทะเบียนเลขที่: 382
ตำบล/แขวง: นาทับ
อำเภอ/เขต: จะนะ
บ้านโอน
ทะเบียนเลขที่: 042
ตำบล/แขวง: ขุนตัดหวาย
อำเภอ/เขต: จะนะ
บุสตานุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 066
ตำบล/แขวง: จะโหนง
อำเภอ/เขต: จะนะ

352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 178,782