มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

แสดงความยินดี เลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่
วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2559 ) เวลา 10.30 น. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี นายเฉ็ม เหมมัน รอง ปธ.กอจ.สข. ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม เลขานุการฯ นายอิสมาแอล หมินหวัง หน.กิจการฮัจญ์ สนง.กอจ.สข. นายเชาวลิต พินธุ์สุวรรณ ฝ่านประณีประนอม กอจ.สข. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ พร้อมมอบกระเช้าที่ระลึก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. และต่อมา เวลา 12.50 น. ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อต้อนรับ จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ณ ห้องรับรองเกาะยอ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อยู่ให้การต้อนรับพร้อมคณะด้วย
05 ต.ค. 2559 1,722
แสดงความยินดีแม่ทัพคนใหม่
ช่วงบ่ายวานนี้ (1 ต.ค. 59) นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานฯ นายนฤชา พิชิตแสนยากร กรรมการฯ นายชวลิต พินธุ์สุวรรณ กรรมการฯ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้อำลา พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ อดีตแม่ทัพภาคที่4 และแสดงความยินดีกับ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4 คนใหม่ ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ต่อมา เวลา 16.30 น. ของวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางไปยัง ตลาดเทศบาลตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดื่มนำชาการกุศลซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมอิหม่ามอำเภอรัตภูมิ จุดประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และเวลา 18.30 น. ได้เข้าเยี่ยม บาบออิสมาแอล ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ซึ่งท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
02 ต.ค. 2559 1,647
เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
12 เมษายน 2559 ฮัจญี ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และฮัจญี อาสัน สะแลมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เนื่องด้วย กอ.รมน.ภาค 4 สน. กำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน (ในส่วนที่เห็นด้วยกับรัฐ เป็นกลาง และเห็นต่าง) ได้รับผลกระทบ และผู้แทนกลุ่มมวลชนของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตอบข้อซักถามในสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมแนวคิด แสวงาทางออกในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2. ตัวแทนประธานชมรมอิหม่าม 3. ตัวแทนประธานชมรมบัณฑิตอาสา
12 เม.ย. 2559 1,530
ร่วมเป็นเกียรติและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
วันนี้ (29 มีนาคม 2559) นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ในโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน โอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ด้วยศักยภาพและพลังแห่งความสามัคคีของหน่วยงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ ที่จะได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตบริจาครวม 20,000 ยูนิต ขึ้นไป ณ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29 มี.ค. 2559 1,523
โครงการ “อบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจญ์” ประจำปี 2559
อ.สมาน ดือราแม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมในโครงการ “อบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจญ์” ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยปีนี้ทางซาอุดิอาระเบียและกรมศาสนากำชับและเข้มงวดโดยเฉพาะผู้นำ..ต้องมีองค์ความรู้หลักบริหารจัดการงานระหว่างประเทศ ข้อกฎหมายของซาอุดิอาระเบีย และภาษาอาหรับเป็นอย่างดี...ต้องพัฒนาต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดกับการอบรมผู้นำและต้องผ่านการสอบอย่างเป็นระบบ..ที่ผ่านมาแซะฮ์ไม่ผ่านระบบหลักสูตรจึงไม่น่าจะเป็นที่พอใจของฮุจญาจดั่งที่ได้ยินได้ทราบกันอย่างแพร่หลาย..ฮุจญาจจึงตระหนักร่วม เพราะประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้านจะหวนกลับและเกิดขึ้นแก่ฮุจญาจนั่นเอง...
28 มี.ค. 2559 1,203
จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมาลิด อำเภอเบตง ยะลา
26 มีนาคม 2559 ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ” ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ณ ลานกีฬากลาง เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี ตูวันฆูรู ฮัจญี สะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ฮัจญี ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง พี่น้องอำเภอเบตง ให้เกียรติต้อนรับอย่างสมเกียรติ การจัดงาน “เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป และเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ได้ให้แบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ อันจะนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนมาสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งงานเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดินในครั้งนี้
28 มี.ค. 2559 1,687
เข้าร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันคล้ายวัน
(27 มีนาคม 2559) เนื่องด้วยในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ทางกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ในการนี้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายนฤชา พิชิตแสนยากร กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ 10 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าวตามคำเชิญ ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยกองพลพัฒนาที่ 4 ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมทำบุญและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของกำลังพล ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
28 มี.ค. 2559 1,522
“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 27
13 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 27 จำนวน 130 คน เพื่อเข้าเยี่ยมสำนักงานและรับการอบรมจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะเดินทางสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าค่ายในโครงการดังกล่าว โดยมี อ.อับดุลรอซัค หมีนยะลา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้ต้อนรับและกล่าวการอบรมฝากข้อคิดในเรื่องเยาวชนมุลิมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการรับมือกับภัยโซเชียวเน็ตเวิคที่มีมากมายอยู่ในปัจจุบัน
13 มี.ค. 2559 1,217
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 172,845