มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ควนเนียง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
รัตภูมิ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ห้วยลึก 6 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7 0 0 0 0 0 0 0 0
คลองปาลาม
ทะเบียนเลขที่: 018
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
ดอนเหรียง
ทะเบียนเลขที่: 020
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
ด่ารุลอ่าหมาน (คลองหลอ)
ทะเบียนเลขที่: 238
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
ด่ารุลเอี๊ยะซาน (บ้านโอน)
ทะเบียนเลขที่: 245
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
บ้านป่า
ทะเบียนเลขที่: 115
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
บ้านปากบางภูมี
ทะเบียนเลขที่: 316
ตำบล/แขวง: รัตภูมิ
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
หัวไทร
ทะเบียนเลขที่: 019
ตำบล/แขวง: ห้วยลึก
อำเภอ/เขต: ควนเนียง
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 161,519