มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: รัตภูมิ

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กำแพงเพชร 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าชะมวง 9 0 0 0 0 0 0 0 0
เขาพระ 10 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 24 0 0 0 0 0 0 0 0
คลองต่อใน (ดารุลมุฮ์มีนีน)
ทะเบียนเลขที่: 355
ตำบล/แขวง: กำแพงเพชร
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
คลองหิน (อัลอังซอร์)
ทะเบียนเลขที่: 357
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ควนทับช้าง (นูรุลเอียะซาน)
ทะเบียนเลขที่: 354
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ซีอารุดดีน (บ้านบนควน)
ทะเบียนเลขที่: 239
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ดารุลอิสลาม (บ้านทุ่งคมบาง)
ทะเบียนเลขที่: 385
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ดารุลเอียะซาน (บ้านต้นปาล์ม)
ทะเบียนเลขที่: 388
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ดีนียาตลอิสลามมีย๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 213
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ท่าชะมวง
ทะเบียนเลขที่: 116
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
นูรุญฮีดายะฮ์ (คลองต่อนอก)
ทะเบียนเลขที่: 328
ตำบล/แขวง: กำแพงเพชร
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
นูรุณฮาซีร
ทะเบียนเลขที่: 367
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
นูรุลยากีน (บ้านสีสอน)
ทะเบียนเลขที่: 381
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
นูรุลฮูดา (บ้านห้วยหว้า)
ทะเบียนเลขที่: 333
ตำบล/แขวง: กำแพงเพชร
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
บ้านคลองกรอย (นูรุลฮีดายะห์)
ทะเบียนเลขที่: 324
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
บ้านคลองกั่ว
ทะเบียนเลขที่: 118
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
บ้านท่ามะปราง
ทะเบียนเลขที่: 141
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
บ้านหลังเขา
ทะเบียนเลขที่: 364
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
บ้านห้วยโอน
ทะเบียนเลขที่: 157
ตำบล/แขวง: กำแพงเพชร
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
บ้านเขาพระ
ทะเบียนเลขที่: 119
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
มูหัมหมัดดีย๊ะ (หนองน่าซัง)
ทะเบียนเลขที่: 325
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
มูฮัมมาดีหย๊ะ (ปากทางปลวก)
ทะเบียนเลขที่: 358
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
ลานควาย
ทะเบียนเลขที่: 140
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
อูลูมุดดีนีย๊ะห์ (ควนสะตอ)
ทะเบียนเลขที่: 300
ตำบล/แขวง: ท่าชะมวง
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
เขารักเกียรติ
ทะเบียนเลขที่: 117
ตำบล/แขวง: กำแพงเพชร
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
เขาสอยดาว
ทะเบียนเลขที่: 306
ตำบล/แขวง: เขาพระ
อำเภอ/เขต: รัตภูมิ
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 161,510