กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF NAKHON SI THAMMARAT

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองนครศรีธรรมราช 54 2,852 2,787 5,639 2,852 2,787 113 104 65 55
พรหมคีรี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ชะอวด 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าศาลา 37 5,122 4,776 9,898 5,122 4,776 121 94 37 50
ทุ่งสง 1 32 28 60 32 28 0 1 0 0
ทุ่งใหญ่ 1 424 413 837 424 413 3 4 17 23
ปากพนัง 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร่อนพิบูลย์ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิชล 6 571 535 1,106 571 535 14 21 29 30
ขนอม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หัวไทร 10 782 689 1,471 782 689 7 4 2 0
บางขัน 5 650 610 1,260 650 610 29 20 5 9
พระพรหม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 131 10,433 9,838 20,271

กิจกรรม


19 ม.ค 2561 996
19 ม.ค 2561 917
กอจ.นครศรีธรรมราชดูงานศูนย์บริหารกิจการฯ นนทบุรี
วันที่ 9 ม.ค. 61 กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดนนทบุรี
09 ม.ค 2561 1,279
กอจ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
วันที่ 8 ม.ค. 61 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
08 ม.ค 2561 1,257

ประชาสัมพันธ์


no record found...
หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าชม: 110,427