มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: สะเดา

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าโพธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ปริก 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาดังเบซาร์ 12 0 0 0 0 0 0 0 0
พังลา 3 0 0 0 0 0 0 0 0
สะเดา 3 1 1 0 1 1 0 0 0
สำนักขาม 6 0 0 0 0 0 0 0 0
สำนักแต้ว 10 56 120 157 277 120 157 35 29
รวม 43 57 121 157 278 121 157 35 29
กลาง
ทะเบียนเลขที่: 173
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
กลางปาดังเบซาร์
ทะเบียนเลขที่: 179
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดาริสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 347
ตำบล/แขวง: พังลา
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดารุ้ลมักบูล
ทะเบียนเลขที่: 261
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดารุลมูญาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 264
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดารุลเร๊าะหม๊ะ (ชุมชนสวนหม่อม)
ทะเบียนเลขที่: 378
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดารุสลามียะห์ บ้านนา
ทะเบียนเลขที่: 098
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
ดารูนอามัน
ทะเบียนเลขที่: 101
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุซซอละฮ์ บ้านม่วง
ทะเบียนเลขที่: 102
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลฟัตวา (บ้านหลังด่าน)
ทะเบียนเลขที่: 402
ตำบล/แขวง: สำนักขาม
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลยันนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 280
ตำบล/แขวง: สะเดา
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลอามีน
ทะเบียนเลขที่: 356
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 192
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลฮีดายะห์ (บ้านควนยีเยะ)
ทะเบียนเลขที่: 407
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลฮีดายะฮ์ (ควนกุน)
ทะเบียนเลขที่: 332
ตำบล/แขวง: สำนักขาม
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลฮีดายะฮ์ (ดอนยาง)
ทะเบียนเลขที่: 362
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูรุลเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 335
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
นูร์รณหุดา
ทะเบียนเลขที่: 163
ตำบล/แขวง: พังลา
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านชายควน
ทะเบียนเลขที่: 194
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านต้นกอ
ทะเบียนเลขที่: 287
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านตะโล๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 193
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านท่าโพธิ์ตก
ทะเบียนเลขที่: 097
ตำบล/แขวง: ท่าโพธิ์
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 133
ตำบล/แขวง: สะเดา
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านทุ่งยอ
ทะเบียนเลขที่: 103
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านน้ำลัด
ทะเบียนเลขที่: 127
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านพรุเตียว
ทะเบียนเลขที่: 181
ตำบล/แขวง: สำนักขาม
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านร๊อค
ทะเบียนเลขที่: 215
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านหัวควน
ทะเบียนเลขที่: 205
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
บ้านเขารูปช้าง
ทะเบียนเลขที่: 154
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
บาฮาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 191
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
ฟัตทูอิสลามี
ทะเบียนเลขที่: 290
ตำบล/แขวง: สำนักขาม
อำเภอ/เขต: สะเดา
มิฟตาฮุตตักวา (บ้านควนเสาธง)
ทะเบียนเลขที่: 398
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
มูซาฟีรีน อัลปัตตอนอฮ์
ทะเบียนเลขที่: 188
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
มูฮิบบีน
ทะเบียนเลขที่: 142
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
ยามีอัลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 100
ตำบล/แขวง: สะเดา
อำเภอ/เขต: สะเดา
สำนักขาม
ทะเบียนเลขที่: 149
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
สี่แยกพัฒนา
ทะเบียนเลขที่: 263
ตำบล/แขวง: ปาดังเบซาร์
อำเภอ/เขต: สะเดา
สุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 172
ตำบล/แขวง: สำนักขาม
อำเภอ/เขต: สะเดา
สุบยานีหย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 099
ตำบล/แขวง: สำนักขาม
อำเภอ/เขต: สะเดา
อัลซอรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 165
ตำบล/แขวง: ปริก
อำเภอ/เขต: สะเดา
อัลมูฮาญีรีน
ทะเบียนเลขที่: 346
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
ฮีดายาตุ้ลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 289
ตำบล/แขวง: สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต: สะเดา
ใหม่ (บ้านคลองผ่าน)
ทะเบียนเลขที่: 153
ตำบล/แขวง: พังลา
อำเภอ/เขต: สะเดา
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 181,868