MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

จังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าว งานกระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล 2024
กอจ.กระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ และหน่วยงาน ร่วมแถลงข่าว งานกระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล 2024 ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการ กระบี่อันดามันฮาลาลเฟสติวัล ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันนี้ จากการับฟังการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากประธานจัดโครงการ และประธานคณะแถลงข่าว และรู้สึกยินดีที่ทุกภาคส่วนเครือข่ายพันธมิตรฮาลาลทั้งในจังหวัดกระบี่ และ ๖ จังหวัดอันดามัน ได้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดกระบี่เป็นฮาลาลฮับ มีความร่วมมือใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น พร้อมหวังว่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะปี ๒๕๖๗ นี้ เป็นปีมหามงคลจังหวัดกระบี่มีการเฉลิมฉลอง ที่ชาวกระบี่ร่วมกันสร้างเมืองครบ ๑๕๒ปีและเป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันนโยบายวัฒนธรรมสร้างชาติ กระบี่ฮาลาลซอฟเพาเวอร์นี้ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งขออวยพรให้การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ .....ขอบคุณครับ กำหนดการแถลงข่าว โครงการ “กระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล” ประจำปี ๒๕๖๗ วันอังคาร ที่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พิธีกรดำเนินการงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติ โดย อาจารย์นเรศ รื่นเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับปริก /อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ตามมีกำหนดการ ดังนี้ พิธีกรเชิญคณะผู้แถลงข่าวนำเสนอข้อมูลการจัดงานฯ ตามลำดับดังนี้ 1) นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเมืองกระบี่ ประธานในงานแถลงข่าว - กล่าวต้อนรับ - นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ นโยบายวัฒนธรรมสร้างชาติ ซอฟเพาเวอร์ของภาครัฐ นำเสนอสินค้า และบริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล ยกระดับสนับสนุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี คลัสเตอร์อุตสาหกรรมฮาลาลทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม 2) นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานจัดโครงการฯ - วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ / กิจกรรมโครงการ 3) นายสุรัตน์ จรณะโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ - ภาพรวมกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฮาลาลพรีเมี่ยมตามนโยบายของรัฐบาล 4) รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ - การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลพรีเมี่ยมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดกระบี่ 5) นายวุฒิสาร เจสาสน์ คณะกรรมการสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารฮาลาลของสมาคมฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 6) นายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ ของสมาคมฯ -ตอบข้อซักถามผู้ร่วมแถลงข่าว -ร่วมชมวิดิทัศ ประชาสัมพันธ์งาน นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว -มอบของที่ระลึก ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ -ร่วมถ่ายรูป ที่ระลึก *เสร็จกิจกรรม 16 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
16 ก.ค. 2567 1
กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ต.เขาทอง
กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ต.เขาทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30-12.30 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ไปเป็นประธานการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตำแหน่ง บิหลั่น และ กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดประชาบำรุง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ นายอ้าหลี พึ่งหล้า กอจ.กระบี่ นายสังวร หลูโป กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการการคัดเลือก การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่มมือจากพี่น้องสัปปุรุษเป็นย่างดี 12 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ #ฝ่ายงานเลขานุการ
โดย: กอจ. กระบี่
12 ก.ค. 2567 4
ฝ่ายทะเบียนกอจ.สฎ.คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บเเละกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลฮิจเราะฮฺ
วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567 #สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี งานฝ่ายทะเบียน ฮัจยีดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนกอจ.สฎ.คัดเลือก คอเตบ และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลฮิจญเราะฮฺหมู่ที่5 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกดังนี้ 1-นายอับดุลลอฮ ร่าหมาน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 2-นายรุสดี วิชา กรรมการคัดเลือก 3-นายวิรัช โต๊ะหลาง เลขากอจ.สฎ/กรรมการคัดเลือกเริ่มประชุมเวลา13.15น.แนะนำระเบียบ คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ขั้นตอน วิธีการ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคอเตบ และกรรมการมัสยิด รวม2ท่านซึ่งการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในนามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอขอบคุณอีหม่ามระบิล จิรคาน คณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้ทำข้าวหมกแพะเลี้ยงคณะของเราالحمدلله حياك الله وجزاكم الله خيرا اللهم امين #ฝ่ายทะเบียนกอจสฎ #ฝ่ายงานเลขานุการฯ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
12 ก.ค. 2567 2
ประธาน กอจ.กระบี่ นำคณะจัดงานฮาลาล เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ประธาน กอจ.กระบี่ นำคณะจัดงานฮาลาล เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา เพื่อรายงานความพร้อม 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเข้าพบ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อรายงานความคืบหน้าความพร้อมการเตรียมจัดงานกระบี่อันดามันฮาลาล festival 2024 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ โดยมี นายว่าเหตุ มารยา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และ นายสมเดช ขยันการ รักษาการกรรมการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพบปะ โดยนายว่าเหตุ มารยา ประธานจัดงานกระบี่อันดามันฮาลาล festival 2024 ได้รายงานทราบความพร้อมเพื่อจัดแถลงข่าวในเร็วนี้ต่อไป ในการนี้นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้สอบถามความเห็นต่างๆและให้คำแนะนำในกรอบ การดำเนินการตามระเบียบที่เห็นสมควร 11 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
11 ก.ค. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กอม. อ.เมืองกระบี่
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม อิหม่าม คิเตบ บิหลั่น อ.เมืองกระบี่ ประจำเดือน 10 กรกฎาคม 2567 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมประชุมประจำเดือนกรรมการ อิหม่าม คิเตบ บิหลั่น อ.เมืองกระบี่ ในการนี้แจ้งการทำงานกิจกรรมในส่วนการบริหารงานกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่อำเภอสู่ท้องที่อำเภอและมัสยิดจังหวัดกระบี่ทุกจังหวัดในการร่วมพัฒนาบริหารกิจการศาสนาอิสลามให้เกิดประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลในเจตนาในแผนงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ร่วมกันในการนี้ขอขอบคุณที่มาขอขอบคุณที่มาคอเตสที่มาร่วมประชุมในในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านในวันนี้เป็นอย่างดี 10ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
10 ก.ค. 2567 8
กอจ.กระบี่ เดินทางพบปะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
กอจ.กระบี่ เดินทางพบปะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กระบี่-มาเลย์เซีย รัฐเคด้า และ รัฐปินัง 9 กรกฎาคม 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ กอจ.ฝ่ายกิจการฮาลาล นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เดินทางพบปะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กระบี่-มาเลย์เซีย รัฐเคด้า และ รัฐปินัง เพื่อร่วมพัฒนาร่วมรับผิดชอบในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ของสัปปุรุษมุสลิม เกี่ยวกับกิจการศาสนาระหว่าง ของสัปปุรุษมุสลิมระหว่างประเทศ และเพื่อเชิญชวนสู่จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกิจกรรมร่วมในงานกระบี่ฮาลาล เฟสติวัล 2024 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ กอจ.กระบี่ เดินทางพบปะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กระบี่-มาเลย์เซีย รัฐเคด้า และ รัฐปินัง และเพื่อเชิญชวนสู่จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกิจกรรมในงานกระบี่ฮาลาล เฟสติวัล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2567 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ คณะเดินทางในครั้งนี้ มี นายว้าเหตุ มารยา กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล สนง.กอจ.กระบี่ นายอดิสรณื เกกินะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายทวีเกียรติ ใจดี กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ นายอิสมาแอน ช่างเรือ กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน นายอ้าหลี พึ่งหล้า กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายซะกาตสังคมสงค์เคราะห์ และนายสมเดช ขยันการ รักษาการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 9ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
09 ก.ค. 2567 2
กอจ.กระบี่ ทำพิธีทางศาสนาอิสลาม กิจกรรมวันสถาปนา 115 ปี อำมาตย์
รองประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานทำพิธีทางศาสนาอิสลาม กิจกรรมวันสถาปนา 115 ปี อำมาตย์พานิชนุกูล 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานทำพิธีทางศาสนาอิสลาม กิจกรรมวันสถาปนา 115 ปี อำมาตย์พานิชนุกูล ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมคณะ กอจ.กระบี่ ในพิธีนี้ร่วมด้วย 9 ท่าน ในพิธีนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดกระบี่ นายกิตติ กิตติธรกุล ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในกิจกรรมทางศาสนาอิสลามครั้งนี้ และในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นมุสลิม อาธิ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตรัง-กระบี่ นายอาทิตย์ บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ นายกีรติ แวหะยี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม ร่วมพิธีร่วมให้การต้อนรับ และขอขอบคุณ นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นมุสลิม ให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี 8ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
08 ก.ค. 2567 2
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงาน100ปียามาอาตนอิสลามสุราษฎร์
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนฯ เปิดงานครบ 100 ปี ยามาอาตนอิสลาม จ.สุราษฎร์ธานี 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (ประธานกรรมการสลากประจำจังหวัดกระบี่) ไปเป็นประธานพิธีเปิดงานการกุศลครบรอบ 100 ปี ยามาอาตนอิสลาม ครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการมัสยิดยามาอาตนอิสลามบ้านหนองจิกและสัปปุรุษได้เรียนเชิญจุฬาราชมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ 100 ปี ยามาอาตนอิสลาม ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 19:00 น ณ มัสยิดยามาอาตนอิสลาม ตำบลคลองประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น ในการนี้ ในห้วงเวลาดังกล่าวจุฬาราชมนตรี มีภารกิจการต้อนรับศาสตราจารย์ดอกเตอร์ อะห์หมัด มูฮัมหมัด อะหมัด อัลตรัยยิบ ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล จุฬาราชมนตรีจึงได้มอบหมายให้ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ในพิธีนี้มีแขกบุคคลสำคัญร่วมให้การต้อนรับดังนี้นายบันดาล สถิรชาวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ ดร.ไชยันต์ ลิหมัด ประธานจัดงาน นายอนันต์ หยังสู รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมนึก เหมประพันธ์ อดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ยูโซ็บ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเตบ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิด และพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการต้อนรับ *ตามีกำหนดการดังนี้ เวลา 17.00 -แถวขบวนต้อนรับประธานพิธีเข้าบริเวณงาน -ขึ้นสู่เวทีเป็นเกียรติส่งมอบของที่ระลึก -เป็นเกียรติร่วมถ่ายรูปที่จุดเช็คอินท์ -เข้า ณ จุดห้องรับรอง vip -เป็นเกียรติรับรองอาหารเย็น ห้องรับรอง vip เวลา 18.45 น ร่วมละหมาดมัฆริบ-(อีซา) เวลา 19:00 น *พิธีเปิด -เริ่มด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยนายฟ้าวซี อะมะ แชมป์กอรีระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 10 ปี 2560 -กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยคดีพิชิตฮักกี้พิชิตกามะแออิหม่ามประจำมัสยิด -กล่าวเปิดงานให้โอวาทดูอาอ์ โดยผู้แทนจุฬาราชมนตรี ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ -นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี -ประธานพิธีเป็นเกียรติร่วมถ่ายรูป -ดร.ไชยันต์ ลิหมัด ประธานฯบริษัทบ้านหมอ(ประเทศไทย)จำกัด ประธานจัดงาน กล่าวขอบคุณ -เสร็จพิธี ประธานเดินทางกลับ 6 ก.ค 67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
06 ก.ค. 2567 2
กรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมปอเนาะเกาะศรีบอยา
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมปอเนาะเกาะศรีบอยา 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ ลงพื้นที่ร่วมให้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ในการนำเยี่ยมชมการดำเนินการของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ ตามมีกำหนดการศึกษาดูงาน เรื่อง “การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายและการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่” ของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดกระบี่ ตามมีกำหนดการ ดังนี้ วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา - เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดกระบี่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะ  นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด กล่าวแนะนำคณะกรรมาธิการและคณะ - รับฟังบรรยายสรุป เรื่อง “การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดกระบี่” รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อซักถาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา - เดินทางถึงเกาะศรีบอยา และออกเดินทางโดยรถยนต์ตู้ปรับอากาศไปยัง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา - เดินทางถึงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้แทนสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะ  นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด กล่าวแนะนำคณะกรรมาธิการและคณะ - รับฟังบรรยายสรุป เรื่อง “สภาพปัญหาการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง” โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อซักถาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน - เยี่ยมชมการดำเนินการของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา รายชื่อคณะกรรมาธิการและคณะ ในการศึกษาดูงาน เรื่อง “การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่” ของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดกระบี่ คณะเดินทาง รวม ๑๙ คน ดังนี้ ๑. กรรมาธิการ จำนวน ๗ คน (๑) นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ (๒) นายดนุพร ปุณณกันต์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (๓) นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (๔) นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ (๕) นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า (๖) นายคำพอง เทพาคำ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (๗) นายสิริน สงวนสิน โฆษกคณะกรรมาธิการ
โดย: กอจ. กระบี่
05 ก.ค. 2567 7
ฝ่ายฮาลาล กอจ.กระบี่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมงานฮาลาล ณ สนง.กอท.
กอจ.กระบี่.ฝ่ายฮาลาล เข้าร่วมประชุมงาน ณ สนง.กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2567 นายว้าเหตุ มารยา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมหารือทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในนามตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ได้รับความเข้าใจในการใช้น้ำมันปาล์มดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อนำสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 4 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ #ฝ่ายงานเลขานุการ
โดย: กอจ. กระบี่
04 ก.ค. 2567 6
ผ้ทรงคุณวุฒิฯเปิดอบรมฯ ศูนย์ฯ สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกระบี่
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้โอวาทเปิดอบรมฯ ศูนย์ฯ สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกระบี่ จัดอบรมส่งเสริมความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศูนย์ฯ จังหวัดกระบี่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดอบรมและให้โอวาท ในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเรือน สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกระบี่ ศูนย์ฯ จังหวัดกระบี่ ผ่านระบบ zoom แก่ผู้เข้าอบรม ในการนี้ ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเรือน สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณ 3 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
03 ก.ค. 2567 0
ประชุม กอจ.กระบี่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
ประชุม กอจ.กระบี่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดดำเนินการประชุม กอจ.กระบี่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ตามระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2567 วันอังคาร ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ / สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สาระสำคัญการประชุม ดังนี้ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของประธาน /กอจ.กระบี่ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนขยายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับศูนย์ ปฏิบัติการสวนหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลกระบ เรื่อง รายงานการใช้ห้องประชุม ประจ าเดือนมิถุนายน 2567 เรื่อง แผนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เรื่อง สรุปรายงานการจัดงานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 4 วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2567 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการกระบี่ อันดามัน ฮาลาลเฟสติวัล เรื่อง การด าเนินการอบรมกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดใหม่ทั้งคณะ เรื่อง การด าเนินโครงการประเมินมัสยิดรอบ 3 รื่อง เสนอขอมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดประจำเดือน มิถุนายน 2567 ดังนี้ 5.1.1 มัสยิดบ้านแหลม สอม ทะเบียนที่ 75 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายวิรัตน์ และเล็ม เป็นประธานในการคัดเลือก 5.1.2 มัสยิดบ้าน คลองประสงค์ ทะเบียนที่ 19 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองประสงค์ อ าเภอ เมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายอดิสรณ์ เกกินะ เป็นประธานในการคัดเลือก 5.1.3 มัสยิดบ้าน คลองโตบ ทะเบียนที่ 138 หมู่ที่ 8 ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 นายศราวุฒิ แข็งแรง เป็นประธานในการคัดเลือก 5.1.4 มัสยิดอิสลาฮุดดีน ทะเบียนที่ 178 หมู่ที่ 3 ต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายธัญญา เหล่ชาย เป็นประธานในการคัดเลือก เรื่อง พิจารณาสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล - ประจ าเดือน มิถุนายน 2567 จ านวน 3 ราย การเชือดสัตว์ตามหลักการศาสนาอิสลาม 1. โรงฆ่าสัตว์รักมิตร ประเภท 1 รายการ (ขอต่ออายุ) สถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่และเนื้อวัว 2. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จ ากัด (มหาชน) สาขาอ่าวนาง (ต่ออายุ) 3. เบทาโกรช็อป อ่าวนาง (ขอใหม่) เรื่อง พิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง มัสยิด - เจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด จากคณะกรรมการอิสลามประจ า มัสยิดบ้านคลองรั้ว เพื่อขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม อ าเภอเมือง เป็น อ าเภอเหนือ คลอง เนื่องจากมีการแบ่งเขตการปกครองใหม เรื่อง การดำเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ละหมาด ณ ส านักงานที่ดิน จังหวัดกระบี่ เรื่อง อื่นๆ 2ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายปรเชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
02 ก.ค. 2567 1
ป.ป.ช.กระบี่ เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.เชิญเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานจังหวัด
คณะ ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมหารือแนวทางการทำงานและเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานระดับจังหวัด 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายณรัณธรณ์ ฝันเล็ก หัวหน้ากลุ่มป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ เข้าเยี่ยมประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมพูดคุยหารือขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในสถานศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมในการขับเคลื่อนวาระงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ อีกทั้งขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานระดับจังหวัด โดยในการนี้ ประธาน กอจ.กระบี่ และคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรม โครงการ และแนวทางการทำงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์โดยรวมของบ้านเมือง 12 มิ.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
12 มิ.ย. 2567 5
คณะตัวแทน รมช.ชาดา ไทยเศรษฐ์ ชมงานทาสีมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่
ประธาน กอจ.กบ/ประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคี นำ คณะตัวแทน รมช.ชาดา ไทยเศรษฐ์ ชมและร่วมตรวจงานปรับปรุงทาสีมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น คณะตัวแทน รมช.ชาดา ไทยเศรษฐ์ (ผูู้บริจาค)งบประมาณ นายกิตติ กิตติธรกุล ส.ส.กระบี่เข้าเยี่ยมประธาน กอจ.กบ/ประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคี และนำคณะตัวแทน รมช.ชาดา ไทยเศรษฐ์ (ผู้บริจาค) ร่วมตรวจงานปรับปรุงทาสีมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ และ สวน ชาดา-มนัญญา สวนหย่อมหน้าสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยมี กอจ.กระบี่ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมชมและตรวจงาน ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 11มิ.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
11 มิ.ย. 2567 2
ประธาน กอจ.กระบี่ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส
ประธาน กอจ.กระบี่ ให้การต้อนรับพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ตำบลกะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ฮัจยีอีสนาซี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชในตรี ให้การต้อนรับพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม คณะศึกษาดูงาน ตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส และมอบหมายให้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวแนะนำ บรรยายสรุป ให้ข้อมูลภารกิจ กิจกรรม ขอบข่ายงานการบริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ / นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ เป็นผู้ให้ข้อมูลงาน กิจกรรม ผลงาน ผ่านระบบอินไลน์ ในการนี้ นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวขอบคุณ 8 มิ.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
08 มิ.ย. 2567 2
พสกนิกรมุสลิมกระบี่รวมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินี
พสกนิกรมุสลิมกระบี่รวมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินี ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ในงานสานสุมพันธ์วันรายอฮัจญ์กระบี่ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานพิธี นำพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ร่วมทำพิธีดูอาอ์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ................................................ ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรโดยถ้วนหน้า โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา เอื้ออาทรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณแห่ง ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้นำพาความผาสุกร่มเย็น ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นที่ประจักษ์ ประทับใจ และได้รับการเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าของพสกนิกรไทยทั้งมวล ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ เหล่าพสกนิกรมุสลิมทั้งปวง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักษ์ภักดี ขอพระพรอันประเสริฐจากอัลลอฮ์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดอภิบาลคุ้มครอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ ประธานอิหม่าม อิหม่าม คอเตบ บิหลั่น กรรมการมัสยิด สภาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจังหวัดกระบี่ และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ 10 มิ.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
06 มิ.ย. 2567 1
...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,377