MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ชุมพรเข้าสู่ระบบทะเบียนมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สำนักงานกอจ.ชุมพรนำโดยนายพิษณุ ศรีสอาด ประธานกอจ ชุมพร จัดอบรมเชิงปฎิบัติทะเบียนมัสยิดออนไลน์แก่นายทะเบียนหรือตัวแทนแต่ละมัสยิดในจังหวัดชุมพร 7 มัสยิด นายสุรินทร์ อับดุลลอนาน จากมัสยิดนูรุ้ลอามานะห์ นายวิโรจน์ เดวิเลาะห์ มัสยิด อัลค้อยร้อต นายปรีชา ซอและ นูรุ้ลอามานะห์ นายมาลิก ยอมิบ นูรุ้ลเอียะซาน นายอานันท์ นาคนาวา นายสุนทราภรณ์ นาคนาวา มัสยิดญัมอียะตุ้ลอิสติกอมะห์ นางอัญชนา แสงศรี มัสยิมูญาฮีรีน นายอดิศักดิ์ เลาะหรีม นูรุ้ลอิบาดะห์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิรัช สีหมุ่น(กอจ.กระบี่)มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ผลการอบรบเป็นไปด้วยดี คาดว่าภายในเดือน มีนาคม 2567 นี้ ระบบทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิดในจังหวัดชุมพร 7 มัสยิดจะเข้าระบบที่สมบูรณ์
โดย: กอจ. ชุมพร
11 ก.พ. 2567 52
โครงการอบรมให้ความรู้ "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ (พลังใหม่) ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการอาบน้ำมัยยิดตามหลักอิสลาม วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวพบปะให้กำลังใจ และนางสาวนิตยา กสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์
โดย: กอจ. กระบี่
03 ก.พ. 2567 70
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่) ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงาน ผ่านเพจ : พัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่ นอกจากนี้ นางสาวนิตยา กะสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์ โดยมี นางส้อส้า น้ำใส ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตอำเภอคลองท่อม นางสาวจิราภรณ์ เจ๊ะแว ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตตำบลศาลาด่าน และคณะมุสลีมะห์เขตตำบลต่าง ๆ ของอำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
02 ก.พ. 2567 66
ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิตยา กะสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุลีมะห์จังหวัดกระบี่ / นางข้อตีหย๊อ ทำศรี ประธานคณะกรรมการมุสลีมะห์อำเภอเมืองกระบี่ พบปะมุสลีมะห์เขตตำบลเขาทอง ณ มัสยิดประชาบำรุง ตำบล เขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ สาระสำคัญดังนี้ 1) บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) ให้บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานขององค์กร 2) การลงมติเพื่อคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตตำบลเขาทอง เพื่อร่วมประสานงานในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) โดยนางมุกดา สุวรรณแปง ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายมัสยิดเขตตำบลเขาทอง เป็นตัวแทนของคณะมุสลีมะห์ 3) เชิญชวนให้คณะมุสลีมะห์เข้าสู่การอ่านอัลกุรอ่านต้อนรับเดือนรอมฎอน และร่วมพิธีตัมมัตอัลกุรอ่าน งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 4) เชิญชวนให้คณะมุสลีมะห์เข้าร่วมกิจกรรมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2567
โดย: กอจ. กระบี่
01 ก.พ. 2567 165
คณะอนุกรรมการอิสลามมุสลีมะห์ มอบเงินทุนช่วยเหลือ โรงเรียนบาโงสะโต
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 คณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตอำเภอเกาะลันตา-อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 1) นางสิริมา กสิคุณ (ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์อำเภอเกาะลันตา) 2) นางสาวจิราภรณ์ เจ๊ะแว (ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา) 3) นางห่าหลีหย๊ะ กิ่งเล็ก (ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา) 4) นางวาสนา ผิวดี (ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา) 5) นางนิตยา แดงร่า (ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม) พร้อมคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เดินทางไปมอบเงินทุนช่วยเหลือ โรงเรียนบาโงสะโต ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน มียอดเงินที่คณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ร่วมบริจาค จำนวน 62,620 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมส่งมอบเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบาโงสะโต เป็นผู้รับมอบ
โดย: กอจ. กระบี่
31 ม.ค 2567 134
กอจ.กระบี่ เข้าเยี่ยม และยื่นหนังสือเชิญรองนายกรัฐมนตรี รัฐปีนัง ร่วมเป็นเกียรติในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานฯ (ว่าที่กรรมการกลางฯ) ประธานจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 พร้อมด้วย นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการฯ และ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการฯ/นายทะเบียน เข้าเยี่ยมคารวะ และยื่นหนังสือเชิญรองนายกรัฐมนตรี รัฐปีนัง ร่วมเป็นเกียรติในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 โดยมี รองนายกรัฐมนตรีรัฐปีนัง และจุฬาราชมนตรี รัฐปีนัง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
โดย: กอจ. กระบี่
30 ม.ค 2567 33
โครงการอบรมมุสลีมะห์กับพิธีการจัดการศพในรูปแบบอิสลาม
วันที่ 19 มกราคม 2567 (เวลา 09.00 - 11.00 น.) อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ว่าที่กรรมการกลางฯ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ "มุสลีมะห์กับพิธีการจัดการศพในรูปแบบอิสลาม" เนื่องในงานเมาว์ลิดกลางอำเภอเหนือคลอง ณ มัสยิดบ้านห้วยโสก โดยมีการไลฟ์สดผ่านเพจ "สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่" โดย นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โดยมีอิหม่ามสมพร มูลกุล กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมพบปะพี่น้องในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
19 ม.ค 2567 17
...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 831,684