กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองสุราษฎร์ธานี 4 385 326 711 385 326 15 13 6 2
กาญจนดิษฐ์ 14 1,297 1,302 2,599 1,297 1,302 27 37 4 6
เกาะสมุย 2 96 95 191 96 95 9 4 0 2
เกาะพะงัน 1 44 50 94 44 50 0 0 0 0
ไชยา 11 1,298 1,371 2,669 1,298 1,371 11 17 9 7
ท่าชนะ 16 2,057 1,972 4,029 2,057 1,972 270 251 71 101
พุนพิน 3 151 161 312 151 161 0 0 0 1
รวม 51 5,328 5,277 10,605

กิจกรรม


ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจำมัสยิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา สร้างความรู้ทักษะวิธีคิดในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิดให้มีศักยภาพ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปปรับปรุงปฏิบัติได้อย่างมีประสิหริภาพ มีประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 ต.ค. 2562 866
ภาพบรรยากาศความประทับใจของผู้เข้าอบรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมครูฟัรดูอีนหน่วยสอบหน่วยสอบที่ 36 เเละ 42 เเละเพิ่มศักยภาพด้านกิจการฮาลาล มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เชิญวิทยากรจากสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยเเละสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามเเห่งประเทศไปบรรยายด้วย สร้างความประทับใจให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก
10 ก.ย. 2562 791
ผู้ว่าฯเมืองคนดี มอบอินทผาลัมให้กับอิหม่ามประจำมัสยิดทั้ง 47 เเห่ง
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 62 นายวิชวุทย์ จินโต ส่งมอบอินทผาลัมให้กับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฮัจยีสมนึก เหมประพันธ์ จำนวน 50 ลัง 600 กล่อง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ พลตรี มโนช จันทร์คีรี มอบอินทผาลัมจำนวน 10 ลัง 120 กล่อง เเละนายเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.หาดทิพย์ มอบน้ำอัดลม จำนวน 48 แพ็ค เเละน้ำดื่มอีก 50 แพ็ค เพื่อเเจกจ่ายให้ 47 มัสยิด เพื่อไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1440 อันประเสริฐนี้
23 พ.ค. 2562 961
ชาวไทยมุสลิม จ.สุราษฏร์ธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน (บ้านท่าสน) เป็นประธานในพิธีดุอาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดรียาดุนมุมีนีน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน ได้ปาถกฐาธรรมคุตบะห์ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น พิธีดุอาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้มาร่วมงานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญไว้หลายประการ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสังคมมุสลิมต่างรับรู้ได้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม และมุสลิมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศาสนาบัญญัติ ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนสมบัติ แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไจปแล้ว แต่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ หาได้ลืมเลือนไปจากจิตใจของปวงชนชาวไทย
03 ม.ค 2562 1,290

ประชาสัมพันธ์


ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
03 เม.ย. 2561 2,546 ครั้ง
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839
จำนวนผู้เข้าชม: 248,322