MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กาญจนดิษฐ์ 14 570 1,297 1,302 2,599 1,297 1,302 27 37
ท่าชนะ 16 1,006 2,057 1,966 4,023 2,057 1,966 270 251
พุนพิน 3 74 151 161 312 151 161 0 0
เกาะพะงัน 1 33 44 50 94 44 50 0 0
เกาะสมุย 2 35 96 95 191 96 95 9 4
เมืองสุราษฎร์ธานี 4 149 385 326 711 385 326 15 13
ไชยา 11 587 1,298 1,371 2,669 1,298 1,371 11 17
รวม 51 2,454 5,328 5,271 10,599

กิจกรรม


ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจำมัสยิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา สร้างความรู้ทักษะวิธีคิดในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิดให้มีศักยภาพ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปปรับปรุงปฏิบัติได้อย่างมีประสิหริภาพ มีประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 ต.ค. 2562 1,057
ชาวไทยมุสลิม จ.สุราษฏร์ธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน (บ้านท่าสน) เป็นประธานในพิธีดุอาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดรียาดุนมุมีนีน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน ได้ปาถกฐาธรรมคุตบะห์ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น พิธีดุอาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้มาร่วมงานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญไว้หลายประการ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสังคมมุสลิมต่างรับรู้ได้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม และมุสลิมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศาสนาบัญญัติ ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนสมบัติ แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไจปแล้ว แต่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ หาได้ลืมเลือนไปจากจิตใจของปวงชนชาวไทย
03 ม.ค 2562 1,462

ประชาสัมพันธ์


03 เม.ย. 2561 2,720 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 194  หมู่ที่ 2 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-360944 / 082-8354404
จำนวนผู้เข้าชม: 258,996