มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: หาดใหญ่

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองอู่ตะเภา 1 0 0 0 0 0 0 0 0
คลองแห 12 1 1 0 1 1 0 0 0
ควนลัง 10 0 0 0 0 0 0 0 0
คอหงส์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
คูเต่า 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ฉลุง 6 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าข้าม 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งตำเสา 3 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านพรุ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
หาดใหญ่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 44 1 1 0 1 1 0 0 0
กลางอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 169
ตำบล/แขวง: หาดใหญ่
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
คลองอู่ตะเภา
ทะเบียนเลขที่: 338
ตำบล/แขวง: คลองอู่ตะเภา
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ควนลัง
ทะเบียนเลขที่: 055
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ซาฮีมัสยิดปากีสถาน
ทะเบียนเลขที่: 137
ตำบล/แขวง: หาดใหญ่
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ซี่รอตุลมุสตะกีม
ทะเบียนเลขที่: 248
ตำบล/แขวง: คูเต่า
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ฌามิอลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 138
ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดารุลมุตตากีน (บ้านต้นมะพร้าวสูง)
ทะเบียนเลขที่: 406
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดารุลอามีน (บ้านหินผุด)
ทะเบียนเลขที่: 150
ตำบล/แขวง: ทุ่งตำเสา
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดารุลฮูดา (บ้านโอ๊ะ)
ทะเบียนเลขที่: 031
ตำบล/แขวง: ทุ่งตำเสา
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดารุสสลาม (บ้านทุ่งส้ม)
ทะเบียนเลขที่: 340
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดินียาตลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 143
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ดีนุนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 241
ตำบล/แขวง: ทุ่งตำเสา
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ทุ่งน้ำ
ทะเบียนเลขที่: 128
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
นุรตักวา
ทะเบียนเลขที่: 305
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
นูร (บ้านหนองบัว)
ทะเบียนเลขที่: 336
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
นูรุลอิสลาม (ต้นโหนด)
ทะเบียนเลขที่: 397
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
นูรุลฮูดา (บ้านห้วยหาด)
ทะเบียนเลขที่: 375
ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บางแฟบ
ทะเบียนเลขที่: 056
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บางโทง
ทะเบียนเลขที่: 130
ตำบล/แขวง: คูเต่า
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 051
ตำบล/แขวง: คูเต่า
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านนาสวนหลวง
ทะเบียนเลขที่: 267
ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านหนองทราย
ทะเบียนเลขที่: 272
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านหน้าควนฉลุง
ทะเบียนเลขที่: 269
ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านเกาะหมี
ทะเบียนเลขที่: 132
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านเหนือ
ทะเบียนเลขที่: 136
ตำบล/แขวง: คูเต่า
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านโป๊ะหมอ
ทะเบียนเลขที่: 145
ตำบล/แขวง: บ้านพรุ
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
บ้านใต้
ทะเบียนเลขที่: 271
ตำบล/แขวง: คูเต่า
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ฟัตฮุ้ลมูบีน
ทะเบียนเลขที่: 312
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
ทะเบียนเลขที่: 352
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
มัสยิดคลองปอม
ทะเบียนเลขที่: 095
ตำบล/แขวง: บ้านพรุ
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
มูฮำมาดียะห์ (สะพานดำ)
ทะเบียนเลขที่: 374
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ยาบาลุดสลาม
ทะเบียนเลขที่: 292
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ยามิอุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 048
ตำบล/แขวง: คอหงส์
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
สำราญสุข
ทะเบียนเลขที่: 284
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
หนองบัว
ทะเบียนเลขที่: 052
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
หน้าควน
ทะเบียนเลขที่: 050
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
หมัดยาเม๊าะมุสลิม ชุมทางหาดใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 148
ตำบล/แขวง: หาดใหญ่
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
หาดใหญ่ใน
ทะเบียนเลขที่: 178
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
อันซอรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 353
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
อันสอริศสุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 268
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
อาลัมซะห์
ทะเบียนเลขที่: 164
ตำบล/แขวง: คลองแห
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
อีบาดูรเราะห์หมาน (ป่าพยอม)
ทะเบียนเลขที่: 383
ตำบล/แขวง: ควนลัง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ฮาลีมาตุสสะดียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 224
ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
ฮีดายาตุลอิสลามีย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 286
ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: หาดใหญ่
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 161,501