มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: บางกล่ำ

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าช้าง 10 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านหาร 3 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่ทอม 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 14 0 0 0 0 0 0 0 0
ดารุลเอียะซาน
ทะเบียนเลขที่: 315
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
นารังนก
ทะเบียนเลขที่: 094
ตำบล/แขวง: แม่ทอม
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
นูรุดดีน (คดยาง)
ทะเบียนเลขที่: 096
ตำบล/แขวง: บ้านหาร
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
นูรุ้ลอิสลาม (หนองจูด)
ทะเบียนเลขที่: 240
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
นูรุลฮีดายะห์ (คลองวาด)
ทะเบียนเลขที่: 334
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
บ้านดินลาน
ทะเบียนเลขที่: 093
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
บ้านท่าหาด
ทะเบียนเลขที่: 139
ตำบล/แขวง: บ้านหาร
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
บ้านสุเหร่าใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 049
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
บ้านหนองข่วน
ทะเบียนเลขที่: 054
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
บ้านหัวสะพาน
ทะเบียนเลขที่: 092
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
ยำอียะดลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 053
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
อัลฮิดายะฮ (บ้านต้นโด)
ทะเบียนเลขที่: 390
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
อิสลามบ้านคู
ทะเบียนเลขที่: 258
ตำบล/แขวง: บ้านหาร
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
ฮีดายะตุลอิสลาม (บ้านแหลมไพร)
ทะเบียนเลขที่: 301
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต: บางกล่ำ
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 161,514