กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองพังงา 12 701 730 1,431 701 730 12 6 12 17
เกาะยาว 24 1,032 1,032 2,064 1,032 1,032 216 225 33 30
ตะกั่วทุ่ง 29 2,472 2,402 4,874 2,472 2,402 161 140 58 62
ตะกั่วป่า 6 1,875 1,770 3,645 1,875 1,770 129 142 75 75
คุระบุรี 16 2,835 2,724 5,559 2,835 2,724 154 112 90 64
ทับปุด 13 2,094 2,091 4,185 2,094 2,091 187 158 105 76
ท้ายเหมือง 8 698 636 1,334 698 636 77 67 45 43
รวม 108 11,707 11,385 23,092

กิจกรรม


จัดโครงการอบรมผู้รับมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา
โครงการจัดอบรมมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา มีผู้ร่วมอบรมมากว่า 250 คน จัดขึ้นที่โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ ผอ. กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนปลัด อบจ. กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายในหัวข้อหลักปฏิบัติตนในเรื่องของการละหมาดและการยึดมั่นตามหลักอิสลาม โดย ผศ.ดร. อะหมัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และการบรรยายในหัวข้อพื้นฐานอิสลามเบื้องต้นและจริยธรรมเมื่อเข้ารับอิสลาม โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา
24 ม.ค 2565 589
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ตรวจฮาลาล
8/9/59 ตรวจรับรองฮาลาลของกลุ่มทำขนมที่โคกไคร. กับ กลุ่มบ้านเก้าเจ้า วันที่ 8/9/59 ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำดื่ม พี วอเตอร์ตะกั่วป่า และอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน ที่คุระบุรี
10 ก.ย. 2559 1,587
ประชุมผู้นำศาสนาในจังหวัดพังงา เกี่ยวกับบริบทของกิจการฮาลาล
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
08 มี.ค. 2559 1,592

ประชาสัมพันธ์


no record found...
ที่ตั้งเลขที่ 582 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000
โทรศัพท์ 076-481271 โทรสาร 076-481271
จำนวนผู้เข้าชม: 104,639