MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คุระบุรี 15 1,404 3,065 2,915 5,980 3,065 2,915 178 135
ตะกั่วทุ่ง 29 1,163 2,480 2,424 4,904 2,480 2,424 161 140
ตะกั่วป่า 6 811 1,907 1,804 3,711 1,907 1,804 136 149
ทับปุด 13 923 2,100 2,096 4,196 2,100 2,096 190 159
ท้ายเหมือง 8 378 699 637 1,336 699 637 77 68
เกาะยาว 24 503 1,033 1,032 2,065 1,033 1,032 216 225
เมืองพังงา 13 354 701 730 1,431 701 730 12 6
รวม 108 5,536 11,985 11,638 23,623

กิจกรรม


จัดโครงการอบรมผู้รับมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา
โครงการจัดอบรมมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา มีผู้ร่วมอบรมมากว่า 250 คน จัดขึ้นที่โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ ผอ. กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนปลัด อบจ. กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายในหัวข้อหลักปฏิบัติตนในเรื่องของการละหมาดและการยึดมั่นตามหลักอิสลาม โดย ผศ.ดร. อะหมัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และการบรรยายในหัวข้อพื้นฐานอิสลามเบื้องต้นและจริยธรรมเมื่อเข้ารับอิสลาม โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา
24 ม.ค 2565 794

ประชาสัมพันธ์


no record found...
ที่ตั้งเลขที่ 582 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000
โทรศัพท์ 076-481271 โทรสาร 076-481271
จำนวนผู้เข้าชม: 120,427