มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เทพา

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าม่วง 20 0 0 0 0 0 0 0 0
ปากบาง 12 0 0 0 0 0 0 0 0
ลำไพล 12 0 0 0 0 0 0 0 0
วังใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สะกอม 6 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะสะบ้า 2 0 0 0 0 0 0 0 0
เทพา 15 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 68 0 0 0 0 0 0 0 0
กระอาน
ทะเบียนเลขที่: 024
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
กอมารุลญันนะฮ์ (บ้านลานช้าง)
ทะเบียนเลขที่: 339
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
ควนติหมุน
ทะเบียนเลขที่: 219
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
จะลาลุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 028
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
จาเราะบีสู
ทะเบียนเลขที่: 226
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุดดีนียะ
ทะเบียนเลขที่: 225
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุนมุสตากีน
ทะเบียนเลขที่: 151
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 199
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุลมะมุร (บ้านพรุชิง)
ทะเบียนเลขที่: 384
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุลยันน๊ะห์ (บ้านพระพุทธ)
ทะเบียนเลขที่: 026
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุลอามาน
ทะเบียนเลขที่: 222
ตำบล/แขวง: เกาะสะบ้า
อำเภอ/เขต: เทพา
ดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 021
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
ตักญีดุลอาบิดีน
ทะเบียนเลขที่: 135
ตำบล/แขวง: สะกอม
อำเภอ/เขต: เทพา
ตักวาอัลเลาะห์
ทะเบียนเลขที่: 275
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
นิคมสร้างตนเอง
ทะเบียนเลขที่: 159
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
นี้หม๋ง
ทะเบียนเลขที่: 025
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรลตียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 220
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรลฮูดาอิบด๊ะอัลเลาะ
ทะเบียนเลขที่: 276
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 223
ตำบล/แขวง: เกาะสะบ้า
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 349
ตำบล/แขวง: วังใหญ่
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 371
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 158
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลมุตตาดีน
ทะเบียนเลขที่: 129
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลยากีน (บ้านทุ่งโดน)
ทะเบียนเลขที่: 029
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลอิสลาม (ต้นจำปะดะ)
ทะเบียนเลขที่: 200
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลอิสลาม (บ้านเกาะสาม)
ทะเบียนเลขที่: 330
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลอิฮซาน
ทะเบียนเลขที่: 242
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลอีมาน (บ้านพรุบัว)
ทะเบียนเลขที่: 326
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 308
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลฮีดาย๊ะห์ (บ้านท่ายี)
ทะเบียนเลขที่: 341
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
นูรุลฮีดายะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 349
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
บัฮฮียุดดีน (นาจวก)
ทะเบียนเลขที่: 171
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านคลองขุด
ทะเบียนเลขที่: 212
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านคลองควาย
ทะเบียนเลขที่: 202
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านตาแปด
ทะเบียนเลขที่: 112
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านท่าม่วง
ทะเบียนเลขที่: 022
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านทีอ้อย
ทะเบียนเลขที่: 279
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านนาเกาะ
ทะเบียนเลขที่: 003
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านป่ากอ
ทะเบียนเลขที่: 203
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านป่าแก
ทะเบียนเลขที่: 209
ตำบล/แขวง: ท่าม่วง
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านพรุหลุมพี
ทะเบียนเลขที่: 204
ตำบล/แขวง: สะกอม
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านลำไพล
ทะเบียนเลขที่: 027
ตำบล/แขวง: ลำไพล
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านหวัน
ทะเบียนเลขที่: 134
ตำบล/แขวง: สะกอม
อำเภอ/เขต: เทพา
บ้านโคกสัก
ทะเบียนเลขที่: 230
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
บาบูนิมัต (บ้านท่าดี)
ทะเบียนเลขที่: 329
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
บิรุรอฮ์มะฮ์ (บ้านบ่อเตย)
ทะเบียนเลขที่: 030
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
ปูเหลาหลูนัง
ทะเบียนเลขที่: 023
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
ฟูหล่าหลนนาอีม
ทะเบียนเลขที่: 004
ตำบล/แขวง: เทพา
อำเภอ/เขต: เทพา
มุตมาเอ็นน๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 198
ตำบล/แขวง: ปากบาง
อำเภอ/เขต: เทพา
มุสตากีน
ทะเบียนเลขที่: 168
ตำบล/แขวง: สะกอม
อำเภอ/เขต: เทพา

352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 179,999