มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ทุ่งหวัง 2 0 0 0 0 0 0 0 0
บ่อยาง 2 0 0 0 0 0 0 0 0
พะวง 7 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะแต้ว 5 0 0 0 0 0 0 0 0
เขารูปช้าง 2 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 18 0 0 0 0 0 0 0 0
ควนหิน
ทะเบียนเลขที่: 017
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
ดอนขี้เหล็ก(บ้านกลาง)
ทะเบียนเลขที่: 034
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
ดารุนนาอีม
ทะเบียนเลขที่: 032
ตำบล/แขวง: เขารูปช้าง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
นูรุ้ลมูสอ (บ้านหัวนอน)
ทะเบียนเลขที่: 174
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
นูรุลยันนะฮ์ (บ้านท่าสะอ้าน)
ทะเบียนเลขที่: 320
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
นูรุลอิสลามมียะฮ์ (ป่าขี้เหล็ก)
ทะเบียนเลขที่: 244
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
นูรุลอีหม่าน
ทะเบียนเลขที่: 396
ตำบล/แขวง: เกาะแต้ว
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
บ้านคลองลึก
ทะเบียนเลขที่: 155
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
บ้านด่าน
ทะเบียนเลขที่: 014
ตำบล/แขวง: เกาะแต้ว
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
บ้านปาบ
ทะเบียนเลขที่: 008
ตำบล/แขวง: เขารูปช้าง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
บาบูรเร๊าะมาน(บ่ออิฐ)
ทะเบียนเลขที่: 114
ตำบล/แขวง: เกาะแต้ว
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
ยามีอุดดีน (บ้านเกาะวา)
ทะเบียนเลขที่: 256
ตำบล/แขวง: เกาะแต้ว
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
ร่อหมันอับหยาด (บ้านทรายขาว)
ทะเบียนเลขที่: 033
ตำบล/แขวง: ทุ่งหวัง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
อัลฮิดายะห์ (เก้าเส้ง)
ทะเบียนเลขที่: 175
ตำบล/แขวง: บ่อยาง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
อาลาอุดดีน (บ้านโคกไร่)
ทะเบียนเลขที่: 372
ตำบล/แขวง: พะวง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
อุสาสนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 005
ตำบล/แขวง: บ่อยาง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
เกาะแต้ว
ทะเบียนเลขที่: 035
ตำบล/แขวง: เกาะแต้ว
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
เราว์ฎอตุลญันนะห์ (ทรายขาววังใหญ่)
ทะเบียนเลขที่: 343
ตำบล/แขวง: ทุ่งหวัง
อำเภอ/เขต: เมืองสงขลา
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 181,865