มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. สงขลา 12 เม.ย. 2559 1,612
เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
12 เมษายน 2559 ฮัจญี ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และฮัจญี อาสัน สะแลมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เนื่องด้วย กอ.รมน.ภาค 4 สน. กำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน (ในส่วนที่เห็นด้วยกับรัฐ เป็นกลาง และเห็นต่าง) ได้รับผลกระทบ และผู้แทนกลุ่มมวลชนของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตอบข้อซักถามในสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมแนวคิด แสวงาทางออกในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2. ตัวแทนประธานชมรมอิหม่าม 3. ตัวแทนประธานชมรมบัณฑิตอาสา
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,352