กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองระนอง 12 1,478 1,324 2,802 1,478 1,324 81 76 2 0
กะเปอร์ 6 1,307 1,261 2,568 1,307 1,261 92 102 11 3
สุขสำราญ 14 1,750 1,771 3,521 1,750 1,771 70 50 39 26
รวม 32 4,535 4,356 8,891

กิจกรรม


เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นสากล ระบบมัสยิดออนไลน์
เตรียมความพร้อมสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบมัสยิดออนไลน์จังหวัดระนอง วันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
20 มี.ค. 2564 653
สัญญาณสีนามิจริงหรือที่กำพวน
ชายหาดประพาส กลุ่มจิตรอาสา ช่วยเหลือหอยเจดีย์กลับลงสู่ทะเล หลังจากที่คลื่นซัดขึ้นสู่ชายฝั่ง
03 ก.ค. 2561 2,044
คืนสู่เหย้าชาวเล่าความหลัง 50 ปี ที่ปอเนาะกำพวน
ที่ปอเนาะกำพวน วันที่ 4-5 มีนามคม 2559
08 มี.ค. 2559 1,318

ประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมหลักสูตร ครองเรือนตามวิถีอิสลาม ( อบรมก่อนนิกะห์ )
20 มี.ค. 2564 2,028 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพมัสยิดสู่ความเป็นสากล
20 มี.ค. 2564 1,712 ครั้ง
14/3 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 8500 โทร 082-2785632 ,077-893038
จำนวนผู้เข้าชม: 55,806