มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กะเปอร์ 6 650 1,435 1,379 2,814 1,435 1,379 122 136
สุขสำราญ 14 791 1,750 1,771 3,521 1,750 1,771 70 50
เมืองระนอง 12 696 1,772 1,592 3,364 1,772 1,592 188 180
รวม 32 2,137 4,957 4,742 9,699

กิจกรรม


ประชาสัมพันธ์


20 มี.ค. 2564 2,074 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตร ครองเรือนตามวิถีอิสลาม ( อบรมก่อนนิกะห์ )
ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามได้จัดทำโครงการ ครองเรือนตามวิถีอิสลาม ให้กับเยาวชนในจังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-2727166 - 083-1041244

20 มี.ค. 2564 1,757 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพมัสยิดสู่ความเป็นสากล
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์จังหวัดระนอง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

14/3 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 8500 โทร 082-2785632 ,077-893038
จำนวนผู้เข้าชม: 58,900