มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: สิงหนคร

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
บางเขียด 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ปากรอ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ม่วงงาม 2 0 0 0 0 0 0 0 0
วัดขนุน 2 0 0 0 0 0 0 0 0
สทิงหม้อ 6 0 0 0 0 0 0 0 0
หัวเขา 6 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 20 0 0 0 0 0 0 0 0
กูวาเต็ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 013
ตำบล/แขวง: ม่วงงาม
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ฉีอารุลอิสลาม (โพรงจระเข้)
ทะเบียนเลขที่: 331
ตำบล/แขวง: สทิงหม้อ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ดอนทีง
ทะเบียนเลขที่: 016
ตำบล/แขวง: ปากรอ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ดารุลนาอีม (ปากคลอง)
ทะเบียนเลขที่: 408
ตำบล/แขวง: หัวเขา
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ดารุสสลาม (บ้านหัวแลน)
ทะเบียนเลขที่: 359
ตำบล/แขวง: หัวเขา
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
นูหรุนยากิ้น
ทะเบียนเลขที่: 246
ตำบล/แขวง: วัดขนุน
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
บางไหน (ตนรนอิสลาม)
ทะเบียนเลขที่: 010
ตำบล/แขวง: ปากรอ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
บ้านหัวสนอ่อน
ทะเบียนเลขที่: 162
ตำบล/แขวง: หัวเขา
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
มาฝินตุสซุโรนเป็นอิสลามิหย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 012
ตำบล/แขวง: บางเขียด
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ยาบัลนูร (เขาเขียว)
ทะเบียนเลขที่: 296
ตำบล/แขวง: สทิงหม้อ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ยาบัลยาแมะ
ทะเบียนเลขที่: 207
ตำบล/แขวง: สทิงหม้อ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ยาบัลเนี๊ยะหม๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 176
ตำบล/แขวง: หัวเขา
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 009
ตำบล/แขวง: หัวเขา
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ยามีอัลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 190
ตำบล/แขวง: ม่วงงาม
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
สุลต่านสุลัยมานชาห์
ทะเบียนเลขที่: 401
ตำบล/แขวง: หัวเขา
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
อัล-มูบาร็อค
ทะเบียนเลขที่: 399
ตำบล/แขวง: สทิงหม้อ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
อามีบิลอิสลามิหย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 015
ตำบล/แขวง: บางเขียด
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
อีมาดลดีด
ทะเบียนเลขที่: 006
ตำบล/แขวง: สทิงหม้อ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
อีมาดลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 011
ตำบล/แขวง: สทิงหม้อ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
ใบหรุนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: วัดขนุน
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 161,525