มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,758 70,881 66,469 137,350
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 132 4,578 10,881 10,275 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,529 11,977 11,621 23,598
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 942 1,709 1,698 3,407
ยะลา 524 18,021 43,779 38,568 82,347
ระนอง 32 2,142 4,970 4,755 9,725
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,408 32,905 31,791 64,696
สุราษฎร์ธานี 51 2,452 5,329 5,276 10,605
รวม 2,765 90,536 204,425 191,755 396,180

แนะนำมัสยิด

บ้านหลังด้าดา
ทะเบียนเลขที่: 054
จังหวัด: กระบี่
นูรุลลอฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 165
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด ศาลาแม็ง
ทะเบียนเลขที่: 035
จังหวัด: พัทลุง
บาฮาร์
ทะเบียนเลขที่: 045
จังหวัด: สตูล
บ้านไหนหนัง
ทะเบียนเลขที่: 004
จังหวัด: กระบี่
บ้านติ่งไหร
ทะเบียนเลขที่: 058
จังหวัด: กระบี่
นูรุลอิสลามยะรม
ทะเบียนเลขที่: 081
จังหวัด: ยะลา
มัสยิดดารุลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
มัสยิดกอรีบุ้ลญะบัล
ทะเบียนเลขที่: 147
จังหวัด: ตรัง
ดารุลนาอีม / วาระ 2-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 240
จังหวัด: ยะลา
นูรุลอิสลามีย๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 164
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด บ้านเกาะเสือ
ทะเบียนเลขที่: 049
จังหวัด: พัทลุง
อิบาดุรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 166
จังหวัด: สตูล
ดารุ้ลเอี๊ยะสาน
ทะเบียนเลขที่: 180
จังหวัด: กระบี่
บ้านห้วยทรัพย์
ทะเบียนเลขที่: 060
จังหวัด: พังงา
อิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 073
จังหวัด: พังงา
ตะโละใส (ญามีอุลอิสลาม)
ทะเบียนเลขที่: 049
จังหวัด: สตูล
มัสยิดดารุ้นมุสลิมีน
ทะเบียนเลขที่: 019
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
บ้านควนโอ (ดาริลอามาน )
ทะเบียนเลขที่: 027
จังหวัด: กระบี่
บ้านบาตูบือละ / วาระ 4 พ.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 280
จังหวัด: ยะลา
นูรุลฮีลาล / วาระ 1-01-1970
ทะเบียนเลขที่: 314
จังหวัด: ยะลา
ดารุลวุสฏอ
ทะเบียนเลขที่: 152
จังหวัด: สตูล
มัสยิดยามีลาตุ้ล
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดเราะห์มะห์
ทะเบียนเลขที่: 006
จังหวัด: ระนอง
บ้านห้วยลึก
ทะเบียนเลขที่: 044
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองกรวด
ทะเบียนเลขที่: 162
จังหวัด: กระบี่
เอี๊ยะยาอุซซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 084
จังหวัด: พังงา
บ้านหินร่มมุสลิม
ทะเบียนเลขที่: 050
จังหวัด: พังงา
บ้านทุ่งพัฒนา
ทะเบียนเลขที่: 135
จังหวัด: สตูล
ประชาพัฒนา(บ้านช่องเขา)
ทะเบียนเลขที่: 157
จังหวัด: กระบี่
บ้านโคกหิน
ทะเบียนเลขที่: 096
จังหวัด: สตูล
มัสยิดนูรุดดีนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 002
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
บ้านโล๊ะโป๊ะน้อย
ทะเบียนเลขที่: 061
จังหวัด: พังงา
มัสยิดมูซอลลี บ้านปากหรา
ทะเบียนเลขที่: 073
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดกลางพังงา
ทะเบียนเลขที่: 035
จังหวัด: พังงา
ยามีอุลอีกวานีย๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 065
จังหวัด: สตูล
นูรุลมุสตากีม บ้านกะดุ
ทะเบียนเลขที่: 052
จังหวัด: สตูล
มัสยิดยาเมี๊ยะอ์
ทะเบียนเลขที่: 029
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เปรีย
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: สตูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 787,380