กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 214 30,748 71,050 66,577 137,627
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,624 7,210 7,005 14,215
นครศรีธรรมราช 131 4,359 10,433 9,838 20,271
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,405 11,707 11,385 23,092
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,107 24,694
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 17,966 43,660 38,467 82,127
ระนอง 32 1,966 4,535 4,356 8,891
สงขลา 407 196 462 461 923
สตูล 241 15,345 32,794 31,654 64,448
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,277 10,605
รวม 2,705 88,929 201,477 188,828 390,305

รายชื่อมัสยิด

มิฟตาฮุลญันน๊ะ(กาลูบี)
ทะเบียนเลขที่: 212
จังหวัด: สตูล
บ้านพรุใน
ทะเบียนเลขที่: 025
จังหวัด: พังงา
ดารุลฮูดาย์
ทะเบียนเลขที่: 153
จังหวัด: สตูล
มัศละหะตุดดีนิยะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 171
จังหวัด: สตูล
กลาง
ทะเบียนเลขที่: 173
จังหวัด: สงขลา
บ้านนาพญา
ทะเบียนเลขที่: 081
จังหวัด: สตูล
บ้านบากันโต๊ะทิด
ทะเบียนเลขที่: 188
จังหวัด: สตูล
มิสบาหุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 111
จังหวัด: กระบี่
บ้านนานอก
ทะเบียนเลขที่: 021
จังหวัด: กระบี่
ดารุลมุตตกีน
ทะเบียนเลขที่: 140
จังหวัด: สตูล
มัสยิด เกาะนางคำ
ทะเบียนเลขที่: 018
จังหวัด: พัทลุง
นูรุลอีลาฮียะห์ / วาระ 12-06-2563
ทะเบียนเลขที่: 143
จังหวัด: ยะลา
บ้านคลองโตนด
ทะเบียนเลขที่: 098
จังหวัด: กระบี่
อัลอิสลามีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 062
จังหวัด: พังงา
มัสยิดนายวน (บ้านท่าเหนาะ)
ทะเบียนเลขที่: 003
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดบ้านคลองเขม้า
ทะเบียนเลขที่: 053
จังหวัด: กระบี่
อ่าวทองหลาง
ทะเบียนเลขที่: 160
จังหวัด: กระบี่
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 671,923