มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 214 30,755 70,993 66,540 137,533
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,625 7,208 7,005 14,213
นครศรีธรรมราช 131 4,524 10,786 10,173 20,959
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,501 11,927 11,576 23,503
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,107 24,694
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 17,976 43,684 38,485 82,169
ระนอง 32 2,024 4,703 4,508 9,211
สงขลา 407 196 462 461 923
สตูล 241 15,358 32,810 31,678 64,488
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,705 89,279 202,199 189,510 391,709

แนะนำมัสยิด

บ้านบากัน
ทะเบียนเลขที่: 024
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด นาบอนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 041
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดอันนูร
ทะเบียนเลขที่: 011
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
มัสยิดดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 028
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
อัลฟัลลัห์ จดเมื่อ 12 ต.ค. 2526
ทะเบียนเลขที่: 253
จังหวัด: ยะลา
มัสยิด บ้านเหมืองตะกั่ว
ทะเบียนเลขที่: 023
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดมิฟตาฮุ้ลอีมาน
ทะเบียนเลขที่: 139
จังหวัด: ตรัง
สะพานเคียน
ทะเบียนเลขที่: 059
จังหวัด: สตูล
มัสยิด อัลอามาลุสซอลีฮะห์
ทะเบียนเลขที่: 036
จังหวัด: พัทลุง
นูรุลมูฮายีรีน
ทะเบียนเลขที่: 151
จังหวัด: กระบี่
ดารุสสลาม (พรุตรีด)
ทะเบียนเลขที่: 181
จังหวัด: กระบี่
นูรุดดีนียะฮ์ (บ้านบางคณฑีบน)
ทะเบียนเลขที่: 016
จังหวัด: ภูเก็ต
บ้านปากคลอง
ทะเบียนเลขที่: 032
จังหวัด: กระบี่
ทุ่งมะปรัง
ทะเบียนเลขที่: 102
จังหวัด: สตูล
มัสยิดดารุดเตาฟิก
ทะเบียนเลขที่: 024
จังหวัด: ระนอง
มัสยิดเกาะลิบง
ทะเบียนเลขที่: 004
จังหวัด: ตรัง
บ้านดินแดงน้อย
ทะเบียนเลขที่: 187
จังหวัด: กระบี่
ศาลาหุดดีน (บ้านนนิคม)
ทะเบียนเลขที่: 083
จังหวัด: พังงา
บ้านหลังสอด
ทะเบียนเลขที่: 037
จังหวัด: กระบี่
ท่าแพใต้
ทะเบียนเลขที่: 025
จังหวัด: สตูล
มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 037
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
สันติประชาสรรค์ น้ำโครมๆ
ทะเบียนเลขที่: 128
จังหวัด: กระบี่
บ้านนาเกาะไทร
ทะเบียนเลขที่: 103
จังหวัด: กระบี่
นูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 009
จังหวัด: พังงา
มัสยิดดารุซซูฮูดร์
ทะเบียนเลขที่: 079
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
บ้านนาใหม่
ทะเบียนเลขที่: 176
จังหวัด: กระบี่
ยามีอาตุลอิสลามียะฮ์วังปริง
ทะเบียนเลขที่: 206
จังหวัด: สตูล
นูรุลฮุดาบ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: พังงา
มัสยิดมะกอมุ้ลอามีน
ทะเบียนเลขที่: 121
จังหวัด: ตรัง
เอี๊ยะยาอุซซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 084
จังหวัด: พังงา
นู่รุ้ลเอี้ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 068
จังหวัด: พังงา
หัวหิน
ทะเบียนเลขที่: 039
จังหวัด: สตูล
บำรุงอิสลาม (บ้านทุ่งยอ)
ทะเบียนเลขที่: 120
จังหวัด: กระบี่
ดารุตตักวาโคกประดู่
ทะเบียนเลขที่: 019
จังหวัด: สตูล
นูรุ้นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: สตูล
บ้านเกาะปอ
ทะเบียนเลขที่: 099
จังหวัด: กระบี่
บ้านท่านุ่น (มิฟตาหุดดีน)
ทะเบียนเลขที่: 008
จังหวัด: พังงา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 687,214