MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ควนกาหลง 23 2,135 4,588 4,316 8,904 4,588 4,316 211 210
ควนโดน 25 2,222 4,679 4,690 9,369 4,679 4,690 133 114
ท่าแพ 30 1,836 3,831 3,850 7,681 3,831 3,850 96 92
ทุ่งหว้า 18 295 593 537 1,130 593 537 35 28
มะนัง 7 121 304 303 607 304 303 6 4
ละงู 66 4,909 10,372 10,156 20,528 10,372 10,156 467 418
เมืองสตูล 72 3,992 8,701 8,057 16,758 8,701 8,057 501 460
รวม 241 15,510 33,068 31,909 64,977

กิจกรรม


สตูลก้าวสู่ระบบมัสยิดออนไลน์
18:12 viruch FCI สตูลก้าวสู่ระบบมัสยิดออนไลน์ วันนี้ 14 ธ.ค.59เวลา 09.30 น.ที่ สนง กอจ สตูล นายอรุน อุมาจิ ประธาน กอจ สตูล นายอิบรอเหม อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับและกล่าวพบปะผู้เข้ารับการอบรมการทำทะเบียนสัปบุรุษออนไลน์ประจำมัสยิดมีผู้เข้ารับการอบรมทึ่เป็นนายทะเบียนประจำมัสยิดเขตอำเภอละงู 64 มัสยิด กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามสตูล จัดโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลนายวิรัช สีหมุ่น วิทยากรบรรยาย สืบเนื่องโครงดังกล่าว ทางสนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิด จึงจัดให้มีโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 62 รวม 5 วัน ครอบครุมทั้งจังหวัด 236 มัสยิด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล
14 ธ.ค. 2562 1,535

ประชาสัมพันธ์


15 ธ.ค. 2562 2,802 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
282 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
จำนวนผู้เข้าชม: 160,258