มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ควนกาหลง 23 2,131 4,585 4,313 8,898 4,585 4,313 211 210
ควนโดน 25 2,224 4,681 4,695 9,376 4,681 4,695 133 114
ท่าแพ 30 1,836 3,831 3,851 7,682 3,831 3,851 96 92
ทุ่งหว้า 18 295 593 537 1,130 593 537 35 28
มะนัง 7 121 304 303 607 304 303 6 4
ละงู 66 4,792 10,172 9,974 20,146 10,172 9,974 459 416
เมืองสตูล 72 3,982 8,699 8,047 16,746 8,699 8,047 489 448
รวม 241 15,381 32,865 31,720 64,585

กิจกรรม


สตูลก้าวสู่ระบบมัสยิดออนไลน์
18:12 viruch FCI สตูลก้าวสู่ระบบมัสยิดออนไลน์ วันนี้ 14 ธ.ค.59เวลา 09.30 น.ที่ สนง กอจ สตูล นายอรุน อุมาจิ ประธาน กอจ สตูล นายอิบรอเหม อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับและกล่าวพบปะผู้เข้ารับการอบรมการทำทะเบียนสัปบุรุษออนไลน์ประจำมัสยิดมีผู้เข้ารับการอบรมทึ่เป็นนายทะเบียนประจำมัสยิดเขตอำเภอละงู 64 มัสยิด กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามสตูล จัดโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลนายวิรัช สีหมุ่น วิทยากรบรรยาย สืบเนื่องโครงดังกล่าว ทางสนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิด จึงจัดให้มีโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 62 รวม 5 วัน ครอบครุมทั้งจังหวัด 236 มัสยิด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล
14 ธ.ค. 2562 1,349

ประชาสัมพันธ์


15 ธ.ค. 2562 2,693 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด

282 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
จำนวนผู้เข้าชม: 144,953