กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองสตูล 72 8,702 8,049 16,751 8,702 8,049 489 448 116 122
ควนโดน 25 4,680 4,698 9,378 4,680 4,698 133 114 43 56
ควนกาหลง 23 4,567 4,308 8,875 4,567 4,308 212 211 91 88
ท่าแพ 30 3,832 3,852 7,684 3,832 3,852 96 92 48 42
ละงู 66 10,106 9,907 20,013 10,106 9,907 442 399 193 198
ทุ่งหว้า 18 603 537 1,140 603 537 35 28 8 10
มะนัง 7 304 303 607 304 303 6 4 7 7
รวม 241 32,794 31,654 64,448

กิจกรรม


สตูลก้าวสู่ระบบมัสยิดออนไลน์
18:12 viruch FCI สตูลก้าวสู่ระบบมัสยิดออนไลน์ วันนี้ 14 ธ.ค.59เวลา 09.30 น.ที่ สนง กอจ สตูล นายอรุน อุมาจิ ประธาน กอจ สตูล นายอิบรอเหม อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับและกล่าวพบปะผู้เข้ารับการอบรมการทำทะเบียนสัปบุรุษออนไลน์ประจำมัสยิดมีผู้เข้ารับการอบรมทึ่เป็นนายทะเบียนประจำมัสยิดเขตอำเภอละงู 64 มัสยิด กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามสตูล จัดโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลนายวิรัช สีหมุ่น วิทยากรบรรยาย สืบเนื่องโครงดังกล่าว ทางสนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิด จึงจัดให้มีโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 62 รวม 5 วัน ครอบครุมทั้งจังหวัด 236 มัสยิด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล
14 ธ.ค. 2562 1,277
บรรยากาศ การละศีลอด และดูดวงจันทร์ ที่ตันหยงโป
บรรยากาศ การละศีลอด และดูดวงจันทร์ ที่ตันหยงโป
03 ก.ค. 2561 1,101
เมือวันที่ 6 มิถุนายน 2561
วันนี้ เวลา10.30น.ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ฮัจยี อรุณ อุมาจิ มอบอิทผาลัมแก่ผู้ต้องขังพร้อมกับพบปะผบ.เรือนจำสตูลและเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแรกเข้าที่นับถือศาสนาอิสลาม
03 ก.ค. 2561 1,207
งานเมาลิดกลางจังหวัดสตูล ประจำปี ฮ.ศ.1437
พิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสตูล ประจำปี ฮ.ศ.1437
09 ม.ค 2559 1,492

ประชาสัมพันธ์


แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
15 ธ.ค. 2562 2,611 ครั้ง
282 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
จำนวนผู้เข้าชม: 137,203