กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Office of the Islamic Committee of Narathiwat Province

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองนราธิวาส 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตากใบ 36 2 1 3 2 1 0 0 0 0
บาเจาะ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยี่งอ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระแงะ 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รือเสาะ 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสาคร 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แว้ง 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สุคิริน 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สุไหงโก-ลก 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สุไหงปาดี 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จะแนะ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เจาะไอร้อง 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 669 2 1 3

กิจกรรม


no record found...

ประชาสัมพันธ์


อบรมก่อนสมรส
03 ก.ค. 2561 3,505 ครั้ง
221 ม.10  ต.ลำภู  อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  โทร: 073-530-825
แฟกซ์: 073-530-828
จำนวนผู้เข้าชม: 167,252