กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee phattalung

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองพัทลุง 2 195 209 404 195 209 13 13 14 17
กงหรา 37 5,756 5,575 11,331 5,756 5,575 494 465 119 81
เขาชัยสน 8 312 322 634 312 322 12 14 5 4
ตะโหมด 20 2,298 2,143 4,441 2,298 2,143 138 124 41 44
ปากพะยูน 16 1,459 1,393 2,852 1,459 1,393 176 154 37 19
ป่าบอน 8 1,006 964 1,970 1,006 964 15 9 8 11
บางแก้ว 7 1,561 1,501 3,062 1,561 1,501 13 30 14 12
รวม 98 12,587 12,107 24,694

กิจกรรม


ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง
ดร. อะห์มัด อิสัน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และคณะ กำลังปรับปรุงพื้นที่ ของสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่มัสยิดประจำจังหวัดพัทลุง ม.8 ถ. เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ. ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
15 ม.ค 2561 1,436
โครงการประชุม ลานธรรม ลานวิถีไทย
วันนี้ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงได้จัดโครงการ ประชุม ลานธรรม ลานวิถีไทย กิจกรรมการจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการประกอบพิธีการแต่งงานแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางพาตีเมาะ สะดียามู เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากนั้นยังมีอดีต ส.ส. หญิง พัชรี ธรรมเพ็ชร เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันนี้ด้วย
29 พ.ย. 2559 1,028
ประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง เข้าพบผู้ว่าราชการจัง
เวลา 07.00 น. วันนี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง นำโดยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง นายสุบหยาน ยีหรีม และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการสร้าง สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เพื่อพัฒนา และสร้างศักยภาพ ทางด้านศาสนาอิสลามของจังหวัดพัทลุง
07 พ.ย. 2559 1,010
แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่่ผ่านมา ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ ประธาน กรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะครู อาจารย์ โรงเรียนศาสนา และสัปปุหรุษ ของจังหวัดพัทลุงได้มีการแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อสำนึกถึงพระองค์ที่มีความเมตตา กรุณาพสกนิกรไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
21 ต.ค. 2559 920

ประชาสัมพันธ์


พรบ. ฮัจญ์ 2559
21 พ.ย. 2560 2,436 ครั้ง
ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม: 91,334