มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee phattalung

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กงหรา 37 2,700 5,756 5,575 11,331 5,756 5,575 494 465
ตะโหมด 20 1,035 2,298 2,143 4,441 2,298 2,143 138 124
บางแก้ว 7 723 1,561 1,501 3,062 1,561 1,501 13 30
ปากพะยูน 16 745 1,459 1,393 2,852 1,459 1,393 176 154
ป่าบอน 8 447 1,006 965 1,971 1,006 965 16 10
เขาชัยสน 8 156 312 322 634 312 322 12 14
เมืองพัทลุง 2 118 195 209 404 195 209 13 13
รวม 98 5,924 12,587 12,108 24,695

กิจกรรม


ประชาสัมพันธ์


21 พ.ย. 2560 2,508 ครั้ง
พรบ. ฮัจญ์ 2559
พรบ. ฮัจญ์ 2559

ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม: 96,201