มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

โดย: กอจ. กระบี่ 24 ก.ค. 2565 แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
โดย: กอจ. กระบี่ 06 ก.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิด
โดย: กอจ. กระบี่ 13 มิ.ย. 2565 ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
โดย: กอจ. กระบี่ 13 มิ.ย. 2565 ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
โดย: กอจ. กระบี่ 09 มิ.ย. 2565 ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
โดย: กอจ. สงขลา 05 พ.ค. 2564 คุตบะห์รายออีดิลฟิฏรี ฮ.ศ.1442
โดย: กอจ. สงขลา 05 พ.ค. 2564 Khutbah Aidil Fitri
โดย: กอจ. พังงา 09 เม.ย. 2564 ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมก่อนนิกะห์
โดย: กอจ. ระนอง 21 มี.ค. 2564 ระเบียบข้อบังคับ การบริหารองค์กรศาสนา
โดย: กอจ. ระนอง 21 มี.ค. 2564 ทะเบียนสมรส
โดย: กอจ. กระบี่ 26 ก.พ. 2564 แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
โดย: กอจ. กระบี่ 26 ก.พ. 2564 แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
โดย: กอจ. กระบี่ 18 ก.พ. 2564 แบบสร้างและขอจัดตั้งมัสยิดบอ.1
โดย: กอจ. กระบี่ 18 ก.พ. 2564 แบบมอบหมายให้กอจ.ไปดำเนินการคัดเลือก
โดย: กอจ. กระบี่ 11 ก.พ. 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
โดย: กอจ. กระบี่ 11 ก.พ. 2564 แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)
โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
โดย: กอจ. สงขลา 21 ก.ค. 2563 คุฎบะฮฺอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1441 “กรุบานและการอยู่รอดของสังคมมุสลิมในภาวะวิกฤติ”
โดย: กอจ. กระบี่ 23 มี.ค. 2563 แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
โดย: กอจ. กระบี่ 23 มี.ค. 2563 แบบขอจัดตั้งกองทุนรากาต
โดย: กอจ. กระบี่ 23 มี.ค. 2563 แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
โดย: กอจ. กระบี่ 23 มี.ค. 2563 บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โดย: กอจ. กระบี่ 17 พ.ย. 2562 แบบลาออกจากการเป็นสัปปุรษ
โดย: กอจ. กระบี่ 12 ธ.ค. 2559 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
โดย: กอจ. กระบี่ 17 ก.ย. 2559 เอกสารประกอบการประเมินมัสยิดรอบ 2
โดย: กอจ. กระบี่ 17 ก.ย. 2559 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2
โดย: กอจ. พังงา 08 มี.ค. 2559 พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
โดย: กอจ. สงขลา 08 มี.ค. 2559 เกิดอะไรขึ้น เมื่อมัสยิดไร้การบริหารจัดการ
โดย: กอจ. สงขลา 08 มี.ค. 2559 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
โดย: กอจ. พังงา 08 มี.ค. 2559 ข้อกําหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. ๒๕๕๔
โดย: กอจ. ประจวบคีรีขันธ์ 08 มี.ค. 2559 พ.ร.บ. บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ปี 2540
โดย: กอจ. ภูเก็ต 08 มี.ค. 2559 แนวทางการใช้เครื่องหมายฮาลาล
โดย: กอจ. นครศรีธรรมราช 08 มี.ค. 2559 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
โดย: กอจ. ภูเก็ต 08 มี.ค. 2559 ขอกำหนดการตรวจรับรองฮาลาล
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 687,211