MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The Islamic Committee of Prachuapkhirikhan Province

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ทับสะแก 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บางสะพาน 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บางสะพานน้อย 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ปราณบุรี 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สามร้อยยอด 2 0 0 0 0 0 0 0 0
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 7 3 4 1 5 4 1 0 0
รวม 13 3 4 1 5

กิจกรรม


โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์
วันที่ 23-24 เมษายน 2559 สมาคมคุรุสัมพันธ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์ ณ มัสยิดอั้ล-อันซอร(ต้นเกตุ) โครงการนี้ได้มีการทดสอบฟัรดูอีนโดยสมาคมคุรุสัมพันธ์ให้กับเยาวชนของหน่วยสอบที่ 30 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.ทวี นริศศิริกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ อ.อาบีดีน มานวงศ์และ อ.อะห์หมัด เมฆลอย ตัวแทนจากสมาคมคุรุสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการและควบคุมการสอบ
23 เม.ย. 2559 1,398
โครงการเรียนรู้ธรรมะร่วมอนุรักษ์ 2 ศาสนา
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ยู อ.ยูซบ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจาก อ.ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการเรียนรู้ธรรมะร่วมอนุรักษ์ 2 ศาสนา ประจำปีพ.ศ. 2559 โดยเสวนาธรรมพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ซึ่งได้จัดขึ้น ณ มัสยิดนูรุ้รเราะห์มาน หมู่ 5 ต.คลองพระยาบรรลือ จ.พระนครศรีอยุธยา วิทยากรพิเศษทางพุทธศาสนาที่เข้าร่วมบรรยายครั้งนี้ได้แก่ พระครูดร.สุนทร คุณธาดา หรือหลวงพ่อทองกลึง สุนทโร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
18 เม.ย. 2559 1,709
กิจกรรมให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม
นที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น. นางสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าตรวจศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอัลอันซอร(บ้านต้นเกตุ) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมนายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางสาวประทิน พูลนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยมีนายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายประยูรศักดิ์ ดำรงศักดิ์ อิหม่ามประจำมัสยิดอั้ลอันซอร วิทยากรคุณธรรม, อิหม่ามณัฐกิจ สมานมิตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ และกรรมการผู้ปกครองให้การต้อนรับ
08 มี.ค. 2559 1,361
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อ.ยูซบ โต๊ะวัง ให้สัมภาษณ์สถ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ยูซบ โต๊ะวัง, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนองค์กรมุสลิม 8 จังหวัดซึ่งประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ราชบุรี, นครปฐม และสุพรรณบุรี ในโครงการ "ร้อยดวงใจเพื่อใต้สันติสุข" ณ โรงแรมปราณบุรีฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้สื่อข่าวทั้ง 8 จังหวัดให้ความสนใจในการแสดงความคิดเห็นของประธานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ นางอรุณี กาจนสาลักษณ์(ประชาสัมพันธ์ จ.กาญจนบุรี), นางกนกวรรณ ผดุงขันธ์(ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบุรี) และ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์(ผู้อำนวยการงานชลประทานที่ 14)
17 ก.พ. 2559 1,368

ประชาสัมพันธ์


no record found...
3/1 หมู่ที่ 11 ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000
จำนวนผู้เข้าชม: 44,035