มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: นาทวี

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองกวาง 2 0 0 0 0 0 0 0 0
คลองทราย 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ฉาง 1 1 1 1 2 1 1 0 0
ท่าประดู่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0
นาทวี 7 0 0 0 0 0 0 0 0
นาหมอศรี 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ประกอบ 6 0 0 0 0 0 0 0 0
ปลักหนู 3 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 27 1 1 1 2 1 1 0 0
ดารุตตักวา (บ้านป่าขี้เหล็ก)
ทะเบียนเลขที่: 214
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
ดารุลฮิจเราะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 318
ตำบล/แขวง: ประกอบ
อำเภอ/เขต: นาทวี
ดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 214
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
ดารุโอรูบ
ทะเบียนเลขที่: 214
ตำบล/แขวง: ท่าประดู่
อำเภอ/เขต: นาทวี
ทุ่งแหล (ดารุลอิบาดะฮ์)
ทะเบียนเลขที่: 060
ตำบล/แขวง: นาหมอศรี
อำเภอ/เขต: นาทวี
นุรุลเอ๊ะย์ซาน
ทะเบียนเลขที่: 270
ตำบล/แขวง: ท่าประดู่
อำเภอ/เขต: นาทวี
นูรุลอีควะห์ (บ้านหนำนา)
ทะเบียนเลขที่: 319
ตำบล/แขวง: ประกอบ
อำเภอ/เขต: นาทวี
นูรุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 293
ตำบล/แขวง: ปลักหนู
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านคลองบอน
ทะเบียนเลขที่: 322
ตำบล/แขวง: คลองกวาง
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านคลองพล (ดารุลอามาน)
ทะเบียนเลขที่: 337
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านซอง
ทะเบียนเลขที่: 063
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านทุ่งดุก
ทะเบียนเลขที่: 288
ตำบล/แขวง: ท่าประดู่
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านประกอบออก
ทะเบียนเลขที่: 285
ตำบล/แขวง: ประกอบ
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านปลักผอม
ทะเบียนเลขที่: 079
ตำบล/แขวง: ท่าประดู่
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านหมอคง
ทะเบียนเลขที่: 273
ตำบล/แขวง: ปลักหนู
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านเขานา
ทะเบียนเลขที่: 297
ตำบล/แขวง: คลองทราย
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านโครง
ทะเบียนเลขที่: 070
ตำบล/แขวง: ประกอบ
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านโพรงจรเข้
ทะเบียนเลขที่: 058
ตำบล/แขวง: ฉาง
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านโหม่ย
ทะเบียนเลขที่: 062
ตำบล/แขวง: นาหมอศรี
อำเภอ/เขต: นาทวี
บ้านใหม่
ทะเบียนเลขที่: 038
ตำบล/แขวง: ปลักหนู
อำเภอ/เขต: นาทวี
ประกอบ
ทะเบียนเลขที่: 067
ตำบล/แขวง: ประกอบ
อำเภอ/เขต: นาทวี
พรุหวา
ทะเบียนเลขที่: 317
ตำบล/แขวง: ประกอบ
อำเภอ/เขต: นาทวี
พลีใต้
ทะเบียนเลขที่: 044
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
มูฮายีรีน (บ้านดังหมูใต้)
ทะเบียนเลขที่: 386
ตำบล/แขวง: ท่าประดู่
อำเภอ/เขต: นาทวี
มูฮำมาดียะห์ (บ้านพลีเหนือ)
ทะเบียนเลขที่: 393
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
อัซสากีรีน
ทะเบียนเลขที่: 282
ตำบล/แขวง: นาทวี
อำเภอ/เขต: นาทวี
อีบาดุลเราะห์มาน (บ้านสองแพรก)
ทะเบียนเลขที่: 368
ตำบล/แขวง: คลองกวาง
อำเภอ/เขต: นาทวี
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 161,507