มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: สทิงพระ

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กระดังงา 1 0 0 0 0 0 0 0 0
คูขุด 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ชุมพล 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าหิน 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บ่อแดง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ชุมพล (ยามาอาตินนูร)
ทะเบียนเลขที่: 037
ตำบล/แขวง: ชุมพล
อำเภอ/เขต: สทิงพระ
นุรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 265
ตำบล/แขวง: กระดังงา
อำเภอ/เขต: สทิงพระ
ยะรอสะ
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: ท่าหิน
อำเภอ/เขต: สทิงพระ
ยำอีหยะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 251
ตำบล/แขวง: บ่อแดง
อำเภอ/เขต: สทิงพระ
ยูมัลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 104
ตำบล/แขวง: คูขุด
อำเภอ/เขต: สทิงพระ
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 161,502