กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองตรัง 6 166 133 299 166 133 20 24 1 5
กันตัง 48 1,583 1,514 3,097 1,583 1,514 81 81 62 48
ย่านตาขาว 18 50 46 96 50 46 4 3 0 2
ปะเหลียน 54 5,149 5,069 10,218 5,149 5,069 1,226 1,232 157 187
สิเกา 12 258 236 494 258 236 1 0 2 1
หาดสำราญ 14 4 7 11 4 7 0 1 0 1
รวม 152 7,210 7,005 14,215

กิจกรรม


ร่วมขอดุอาและประชุมประจำเดือน
ด้วยจังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยรายละเอียดในหนังสือจังหวัด เชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วม และที่สำคัญทุกศาสนา โดย ทาง สนง.กอจ.ตรัง ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมขอดุอา จำนวน 12 คน หลังเสร็จพิธี ก็กลับไปเข้าร่วมประชุมประจำเดือนที่สนง. เป็นลำดับต่อไป
21 ธ.ค. 2565 157
กอจ.ตรัง เป็นเจ้าภาพ โครงการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอานโดยสิ่อสมัยใหม่
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สมาคมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ15 จังหวัดภาคใต้ ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอานโดยสื่อสมัยใหม่ ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่ง กอจ.ตรัง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดยมี กอจ.จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมนา คือ สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และตรังเจ้าถาพ
27 พ.ย. 2565 254
กอจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทยและร่วมประชุมประจำเดือน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กอจ.ตรัง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทย ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีตัวแทนเยาวชนมุสลิมและมุสลีมะห์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า50 จังหวัด ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยาย และในการนี้ อ.อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ก็ได้โฟนอินเข้าร่วมบรรยายด้วย เวลา 13.30 น. กอจ. ตรัง ก็ได้แยกไปร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องนครา2 โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บินลาติ้บ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนซากาตและกองทุนวากัฟ
19 พ.ย. 2565 284
กอจ.ตรัง อบรมนักเรียน
เมื่อวันที่ 7-8 พฤศติกายน 2565 ประธาน กอจ.ตรังและกอจ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร อบรมนักเรียน ที่เข้าค่ายอิสลามศึกษา ในโอกาสต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนคันธพิทยาคาร ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอีกครั้ง ที่โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องหลักการของศาสนาและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
11 พ.ย. 2565 269

ประชาสัมพันธ์


ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
17 ก.ค. 2559 4,026 ครั้ง
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าชม: 131,240