มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กันตัง 48 772 1,585 1,514 3,099 1,585 1,514 81 81
ปะเหลียน 54 2,672 5,143 5,067 10,210 5,143 5,067 1,227 1,235
ย่านตาขาว 18 37 73 75 148 73 75 5 3
สิเกา 12 94 258 236 494 258 236 1 0
หาดสำราญ 14 2 4 7 11 4 7 0 1
เมืองตรัง 6 62 166 133 299 166 133 20 24
รวม 152 3,639 7,229 7,032 14,261

กิจกรรม


กอจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทยและร่วมประชุมประจำเดือน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กอจ.ตรัง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทย ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีตัวแทนเยาวชนมุสลิมและมุสลีมะห์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า50 จังหวัด ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยาย และในการนี้ อ.อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ก็ได้โฟนอินเข้าร่วมบรรยายด้วย เวลา 13.30 น. กอจ. ตรัง ก็ได้แยกไปร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องนครา2 โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บินลาติ้บ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนซากาตและกองทุนวากัฟ
19 พ.ย. 2565 342

ประชาสัมพันธ์


17 ก.ค. 2559 4,091 ครั้ง
ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ฝ่ายกิจการฮาลาลลงพื้นที่ใน 3 อำเภอ สิเกา เมืองตรัง นาโยง เพื่อตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในโครงการของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าชม: 137,536