มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กาญจนดิษฐ์ 14 570 1,297 1,302 2,599 1,297 1,302 27 37
ท่าชนะ 16 1,003 2,057 1,971 4,028 2,057 1,971 270 251
พุนพิน 3 74 151 161 312 151 161 0 0
เกาะพะงัน 1 33 44 50 94 44 50 0 0
เกาะสมุย 2 35 96 95 191 96 95 9 4
เมืองสุราษฎร์ธานี 4 149 385 326 711 385 326 15 13
ไชยา 11 587 1,298 1,371 2,669 1,298 1,371 11 17
รวม 51 2,451 5,328 5,276 10,604 5,328 5,276 332 322

รายชื่อมัสยิด

ดารุตตั๊กวา
ทะเบียนเลขที่: 053
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
นูรุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 051
ตำบล/แขวง: บ่อผุด
อำเภอ/เขต: เกาะสมุย
นูรุลฮูดา(บ้านห้วยเเซะ)
ทะเบียนเลขที่: 052
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 039
ตำบล/แขวง: ป่าร่อน
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 032
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดดารุ่นน่าอีม
ทะเบียนเลขที่: 027
ตำบล/แขวง: พุมเรียง
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดดารุ้นมุสลิมีน
ทะเบียนเลขที่: 019
ตำบล/แขวง: ทุ่ง
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดดารุลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 031
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดดารุลมุตต้ากีม
ทะเบียนเลขที่: 011
ตำบล/แขวง: ตลาดไชยา
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 028
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดนูรุดดีนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดนูรุ้นอามาล
ทะเบียนเลขที่: 042
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 034
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดนูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 021
ตำบล/แขวง: พุมเรียง
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดนูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 017
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดนูรุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 050
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 037
ตำบล/แขวง: มะเร็ต
อำเภอ/เขต: เกาะสมุย
มัสยิดบ้านดอนมะกอก
ทะเบียนเลขที่: 025
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดบาเนียดารุสสลาม(ปากิสตาน)
ทะเบียนเลขที่: 048
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดปูเลามาลายู
ทะเบียนเลขที่: 013
ตำบล/แขวง: บ้านใต้
อำเภอ/เขต: เกาะพะงัน
มัสยิดมูฮัมมาดียะห์ (บ้านดอนมะม่วง)
ทะเบียนเลขที่: 014
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดยะม๊ะอะตุ้ลมุสลิมีน
ทะเบียนเลขที่: 005
ตำบล/แขวง: ตะกรบ
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดยามาอาตนอิสลาม (บ้านหนองจิก)
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดยามาอาติสซอลาตินเอาวะลู
ทะเบียนเลขที่: 012
ตำบล/แขวง: ตลาดไชยา
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดยาเมี๊ยะอ์
ทะเบียนเลขที่: 029
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดยุมอาตุลปากีสถาน (บ้านดอนดูน)
ทะเบียนเลขที่: 024
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดยุ้มอิตุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: พุมเรียง
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดสมัยยุมอัต
ทะเบียนเลขที่: 010
ตำบล/แขวง: พุมเรียง
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดสิดรอตุลมุนตาฮา
ทะเบียนเลขที่: 045
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 030
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอันซอรุลลอฮ์
ทะเบียนเลขที่: 044
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอันนูรุดดีน (บ้านหัวท่า)
ทะเบียนเลขที่: 040
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดอันวาริสซุนนะห์
ทะเบียนเลขที่: 041
ตำบล/แขวง: ป่าร่อน
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอับดุลซอมัดอัลมาส
ทะเบียนเลขที่: 046
ตำบล/แขวง: ท่าอุแท
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอัลนุสเราะห์ (บ้านหนองน้ำขาว)
ทะเบียนเลขที่: 006
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดอัลนูรปากิสตาน
ทะเบียนเลขที่: 049
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: พุนพิน
มัสยิดอัลฮาดี
ทะเบียนเลขที่: 035
ตำบล/แขวง: พลายวาส
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอัสซาลามตุ้ลอัสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 038
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอาบีดิตตอฮีรีน
ทะเบียนเลขที่: 026
ตำบล/แขวง: ตะกรบ
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: ท่าสะท้อน
อำเภอ/เขต: พุนพิน
มัสยิดอุซซิสะอาลัตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 018
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 022
ตำบล/แขวง: พุมเรียง
อำเภอ/เขต: ไชยา
มัสยิดเราฎอตุ้ลญันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 047
ตำบล/แขวง: บางกุ้ง
อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี
ศาลามุรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 015
ตำบล/แขวง: ท่าสะท้อน
อำเภอ/เขต: พุนพิน
อันยุมอาตนอิสลาม(บ้านในเขา)
ทะเบียนเลขที่: 003
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
อัลซอร์รุลมุตฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 004
ตำบล/แขวง: ตลาดไชยา
อำเภอ/เขต: ไชยา
อัลฮิจญเราะห์
ทะเบียนเลขที่: 054
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์

 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839
จำนวนผู้เข้าชม: 253,404