มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายสมนึก เหมประพันธ์

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายศิลา วันดี

รองประธาน คนที่ 1 (หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน)

นายยูโสบ สายวารี

รองประธานคนที่ 2 (หัวหน้าฝ่ายกิจการฮัจย์)

นายดะเรต อบรม

รองประธานคนที่3 (หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล

สะฮาตุกดี ทิพย์หมัด

รองประธาน คนที่ 4

นายมูฮัมหมัด หวันมุดา

รองประธาน คนที่ 5

นายสุเทพ จุนเด็น

รองประธาน คนที่ 6 (หัวหน้าฝ่ายทะเบียน)

นายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย

เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายสมคิด เหมประพันธ์

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

วีระ ตำราเรียง (ฝ่ายดูดวงจันทร์)

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายมะหมูด การะพิทักษ์

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายวิรัช โต๊ะหลาง

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายมนัส มะนิก

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายรุสดี วิชา

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายการศึกษา)

นายอภินันท์ หมันหลิน

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)

นายวิทยา ย่าสัน

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายสมนึก คชสวัสดิ์

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงกา

นายณรงค์ จุนเด็น(หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์)

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายมูฮำหมัด ห้องสุวรรณ(หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายณัฐวุฒิ สันหลี

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล)

นายจำรัส หรูนหีม(หัวหน้าฝ่ายนิติการ)

กรรมการอิสลามประจำจังหวัด
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839
จำนวนผู้เข้าชม: 253,408