กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองกระบี่ 58 20,864 19,809 40,673 20,864 19,809 457 413 271 290
เขาพนม 2 386 379 765 386 379 15 11 4 4
เกาะลันตา 43 12,797 11,982 24,779 12,797 11,982 723 700 179 171
คลองท่อม 41 16,000 14,509 30,509 16,000 14,509 681 620 121 97
อ่าวลึก 31 8,074 7,621 15,695 8,074 7,621 329 323 56 45
ลำทับ 1 392 383 775 392 383 123 137 3 0
เหนือคลอง 38 12,537 11,894 24,431 12,537 11,894 173 156 118 91
รวม 214 71,050 66,577 137,627

รายชื่อมัสยิด

จำปาสระ
ทะเบียนเลขที่: 001
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 002
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านแหลมป่อง
ทะเบียนเลขที่: 003
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านไหนหนัง
ทะเบียนเลขที่: 004
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านหนองทะเล
ทะเบียนเลขที่: 005
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านหว่างคลอง
ทะเบียนเลขที่: 006
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองแห้ง
ทะเบียนเลขที่: 007
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองจิหลาด
ทะเบียนเลขที่: 008
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเกาะกลาง
ทะเบียนเลขที่: 009
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเขากลม
ทะเบียนเลขที่: 010
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองหวายเล็ก
ทะเบียนเลขที่: 011
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
มะขามทอง
ทะเบียนเลขที่: 012
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองรั้ว
ทะเบียนเลขที่: 013
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
อ่าวนาง อัล-มูเนาวาเราะฮ์( มัสยิดบ้านอ่าวนาง)
ทะเบียนเลขที่: 014
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านไร่ใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 015
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
มัสยิดบ้านตลิ่งชัน
ทะเบียนเลขที่: 016
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
มัสยิดบ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 017
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
บ้านคลองหมาก
ทะเบียนเลขที่: 018
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
บ้านคลองประสงค์
ทะเบียนเลขที่: 019
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองยวน
ทะเบียนเลขที่: 020
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
บ้านนานอก
ทะเบียนเลขที่: 021
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
มาซอลิฮุดดีน(บ้านอ่าวน้ำเมา)
ทะเบียนเลขที่: 022
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านน้ำจาน
ทะเบียนเลขที่: 023
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านบากัน
ทะเบียนเลขที่: 024
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
บ้านอ่าวลึกน้อย
ทะเบียนเลขที่: 025
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
บ้านเหนือคลอง
ทะเบียนเลขที่: 026
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
บ้านควนโอ (ดาริลอามาน )
ทะเบียนเลขที่: 027
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุ้ลยากีน บ้านนบใหม่
ทะเบียนเลขที่: 028
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
บ้านแหลมสัก
ทะเบียนเลขที่: 029
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
บ้านในยวน
ทะเบียนเลขที่: 030
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
บ้านคลองย่าหนัด
ทะเบียนเลขที่: 031
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านปากคลอง
ทะเบียนเลขที่: 032
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านเจ๊ะหลี
ทะเบียนเลขที่: 033
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองนิน
ทะเบียนเลขที่: 034
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านโล๊ะใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 035
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านร่าหมาด
ทะเบียนเลขที่: 036
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านหลังสอด
ทะเบียนเลขที่: 037
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองยาง
ทะเบียนเลขที่: 038
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองไคร
ทะเบียนเลขที่: 039
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านทุ่งครก
ทะเบียนเลขที่: 040
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านคลองขนาน
ทะเบียนเลขที่: 041
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านนาคลองพน
ทะเบียนเลขที่: 042
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านท่ามะพร้าว
ทะเบียนเลขที่: 043
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านห้วยลึก
ทะเบียนเลขที่: 044
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านบ่อม่วง (บ้านตก)
ทะเบียนเลขที่: 045
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านคลองปิ้ง
ทะเบียนเลขที่: 046
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านห้วยน้ำขาว
ทะเบียนเลขที่: 047
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านน้ำร้อน
ทะเบียนเลขที่: 048
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านทุ่งเสม็ด
ทะเบียนเลขที่: 049
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
บ้านเขาตั้ง
ทะเบียนเลขที่: 050
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324
จำนวนผู้เข้าชม: 569,775