กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
24 ก.ค. 2565 166 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิด
06 ก.ค. 2565 174 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
13 มิ.ย. 2565 166 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
13 มิ.ย. 2565 185 ครั้ง
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
09 มิ.ย. 2565 188 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
26 ก.พ. 2564 735 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
26 ก.พ. 2564 928 ครั้ง
แบบสร้างและขอจัดตั้งมัสยิดบอ.1
18 ก.พ. 2564 665 ครั้ง
แบบมอบหมายให้กอจ.ไปดำเนินการคัดเลือก
18 ก.พ. 2564 947 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
11 ก.พ. 2564 780 ครั้ง
แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
11 ก.พ. 2564 771 ครั้ง
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
18 ม.ค 2564 9,030 ครั้ง
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)
18 ม.ค 2564 1,264 ครั้ง
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
18 ม.ค 2564 1,586 ครั้ง
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
23 มี.ค. 2563 968 ครั้ง
แบบขอจัดตั้งกองทุนรากาต
23 มี.ค. 2563 931 ครั้ง
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
23 มี.ค. 2563 1,130 ครั้ง
บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
23 มี.ค. 2563 971 ครั้ง
แบบลาออกจากการเป็นสัปปุรษ
17 พ.ย. 2562 1,206 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
12 ธ.ค. 2559 1,631 ครั้ง
เอกสารประกอบการประเมินมัสยิดรอบ 2
17 ก.ย. 2559 2,055 ครั้ง
แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2
17 ก.ย. 2559 2,020 ครั้ง
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324
จำนวนผู้เข้าชม: 569,774