มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

04 ส.ค. 2566 27 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
23 มิ.ย. 2566 44 ครั้ง
แบบรายงานผลการดูดวงจันทร์ word
23 มิ.ย. 2566 34 ครั้ง
แบบรายงานผลการดูดวงจันทร์
15 มิ.ย. 2566 48 ครั้ง
แบบบันทึกร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของสัปปุรุษ PDF
15 มิ.ย. 2566 42 ครั้ง
แบบบันทึกร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของสัปปุรุษ word
15 มิ.ย. 2566 36 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด ไฟล์ word
15 มิ.ย. 2566 36 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
24 ก.ค. 2565 248 ครั้ง
แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
06 ก.ค. 2565 260 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิด
09 มิ.ย. 2565 258 ครั้ง
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
26 ก.พ. 2564 807 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
26 ก.พ. 2564 991 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
18 ก.พ. 2564 708 ครั้ง
แบบสร้างและขอจัดตั้งมัสยิดบอ.1
18 ก.พ. 2564 1,026 ครั้ง
แบบมอบหมายให้กอจ.ไปดำเนินการคัดเลือก
11 ก.พ. 2564 844 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
11 ก.พ. 2564 830 ครั้ง
แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
18 ม.ค 2564 9,247 ครั้ง
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
18 ม.ค 2564 1,353 ครั้ง
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)
18 ม.ค 2564 3,966 ครั้ง
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
23 มี.ค. 2563 1,023 ครั้ง
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
23 มี.ค. 2563 977 ครั้ง
แบบขอจัดตั้งกองทุนรากาต
23 มี.ค. 2563 1,177 ครั้ง
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
23 มี.ค. 2563 1,021 ครั้ง
บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
17 พ.ย. 2562 1,256 ครั้ง
แบบลาออกจากการเป็นสัปปุรษ
12 ธ.ค. 2559 1,687 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
17 ก.ย. 2559 2,100 ครั้ง
เอกสารประกอบการประเมินมัสยิดรอบ 2
17 ก.ย. 2559 2,065 ครั้ง
แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,869