MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ควนกาหลง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ควนกาหลง 7 725 1,535 1,438 2,973 1,535 1,438 108 110
ทุ่งนุ้ย 13 984 2,203 2,060 4,263 2,203 2,060 71 66
อุใดเจริญ 3 426 850 818 1,668 850 818 32 34
รวม 23 2,135 4,588 4,316 8,904 4,588 4,316 211 210
ฆอยเรียะห์ (บ้านโตน)
ทะเบียนเลขที่: 080
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ญะมาอะตุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 144
ตำบล/แขวง: ควนกาหลง
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ดารุ้ลญาลาล
ทะเบียนเลขที่: 011
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ดารุลวุสฏอ
ทะเบียนเลขที่: 152
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ดารุ้ลอามาน บ้านหัวกาหมิง
ทะเบียนเลขที่: 107
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ธรรมประทีปห้วยน้ำดำ
ทะเบียนเลขที่: 086
ตำบล/แขวง: ควนกาหลง
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
น้ำร้อน(กอซีมียะห์)
ทะเบียนเลขที่: 012
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
นูริลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 010
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
นูรุดดีน ควนกาหลง
ทะเบียนเลขที่: 097
ตำบล/แขวง: ควนกาหลง
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
นูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 189
ตำบล/แขวง: ควนกาหลง
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
บ้านพรุ
ทะเบียนเลขที่: 121
ตำบล/แขวง: ควนกาหลง
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
บ้านอุใด
ทะเบียนเลขที่: 069
ตำบล/แขวง: อุใดเจริญ
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
บ้านอุใดใต้
ทะเบียนเลขที่: 129
ตำบล/แขวง: อุใดเจริญ
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
บ้านเขาใคร
ทะเบียนเลขที่: 068
ตำบล/แขวง: ควนกาหลง
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ฟาลาหุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 213
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
มัศละหะตุดดีนิยะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 171
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
มัสยิดดารุตตักวา ทุ่งนุ้ยใต้
ทะเบียนเลขที่: 215
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
อัชชาฟีอีย์
ทะเบียนเลขที่: 178
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
อัล-อตีก
ทะเบียนเลขที่: 146
ตำบล/แขวง: ควนกาหลง
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
อัสซากีนาตุลยันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 211
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ฮิดายาตุดดีนียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 187
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
ฮีดายาตุลมุสตากีม
ทะเบียนเลขที่: 198
ตำบล/แขวง: ทุ่งนุ้ย
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
เราฎอตุลญันนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 175
ตำบล/แขวง: อุใดเจริญ
อำเภอ/เขต: ควนกาหลง
282 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
จำนวนผู้เข้าชม: 162,426