MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ขอนคลาน 3 129 220 194 414 220 194 4 3
ทุ่งบุหลัง 4 83 198 183 381 198 183 25 22
ทุ่งหว้า 2 1 1 0 1 1 0 0 0
นาทอน 8 76 160 145 305 160 145 6 2
ป่าแก่บ่อหิน 1 6 14 15 29 14 15 0 1
รวม 18 295 593 537 1,130 593 537 35 28
ดารุลอัรกอม
ทะเบียนเลขที่: 164
ตำบล/แขวง: ทุ่งบุหลัง
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า (กลาง)
ทะเบียนเลขที่: 032
ตำบล/แขวง: ทุ่งหว้า
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
นุหรนมุคลีซีน
ทะเบียนเลขที่: 139
ตำบล/แขวง: ทุ่งหว้า
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
นูรุดดีนบ้านราไว
ทะเบียนเลขที่: 116
ตำบล/แขวง: ขอนคลาน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บัยตุลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 205
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านช่องไทร
ทะเบียนเลขที่: 174
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านท่าคลอง
ทะเบียนเลขที่: 108
ตำบล/แขวง: ขอนคลาน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านท่าศิลา
ทะเบียนเลขที่: 113
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านทุ่งดินลุ่ม
ทะเบียนเลขที่: 119
ตำบล/แขวง: ป่าแก่บ่อหิน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านทุ่งบุหลัง
ทะเบียนเลขที่: 099
ตำบล/แขวง: ทุ่งบุหลัง
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 030
ตำบล/แขวง: ทุ่งบุหลัง
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านบารายี
ทะเบียนเลขที่: 118
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านมะหงัง
ทะเบียนเลขที่: 128
ตำบล/แขวง: ทุ่งบุหลัง
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
บ้านวังตง
ทะเบียนเลขที่: 101
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
อารเราะฮ์มาน
ทะเบียนเลขที่: 183
ตำบล/แขวง: ขอนคลาน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
อิบาดุรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 166
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
ฮูดัลเลาะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 200
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
เปรีย
ทะเบียนเลขที่: 031
ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า
282 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
จำนวนผู้เข้าชม: 162,424