MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: มะนัง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
นิคมพัฒนา 3 40 90 87 177 90 87 3 1
ปาล์มพัฒนา 4 81 214 216 430 214 216 3 3
รวม 7 121 304 303 607 304 303 6 4
ซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 114
ตำบล/แขวง: ปาล์มพัฒนา
อำเภอ/เขต: มะนัง
ญามาลุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 179
ตำบล/แขวง: นิคมพัฒนา
อำเภอ/เขต: มะนัง
ดะวาตุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 095
ตำบล/แขวง: ปาล์มพัฒนา
อำเภอ/เขต: มะนัง
ดารุลมะอ์มูร์
ทะเบียนเลขที่: 161
ตำบล/แขวง: ปาล์มพัฒนา
อำเภอ/เขต: มะนัง
อัล-นูร
ทะเบียนเลขที่: 230
ตำบล/แขวง: นิคมพัฒนา
อำเภอ/เขต: มะนัง
อัล-อิรฟาน
ทะเบียนเลขที่: 155
ตำบล/แขวง: นิคมพัฒนา
อำเภอ/เขต: มะนัง
อัลมูฮาญีรีน บ้านควนล้อม
ทะเบียนเลขที่: 237
ตำบล/แขวง: ปาล์มพัฒนา
อำเภอ/เขต: มะนัง
282 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
จำนวนผู้เข้าชม: 162,420