มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee phattalung

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการอบรมก่อนแต่งงานประจำเดือนสิงหาคม รุ่นที่35
วันนี้ วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดให้มีการอบรมก่อนแต่งงานแก่เยาวชนในเขตจังหวัดพัทลุง ต่างจังหวัด และต่างศาสนิกที่สนใจเข้ารับอิสลาม สำหรับเดือนนี้มีเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 45 คน เป็นเยาวชนที่เข้ารับอิลามใหม่ 8 คน ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงมีความยินดีทีจะให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามกับผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนและผู้ที่เข้าอบรมทุกท่าน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตหลังการสมรสได้เป็นอย่างดี ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดให้มีการอบรมทุกเดือน ผู้ที่สนใจเข้าอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงโดยตรง โทรศัพท์ 074 695051 หรือที่มัสยิดที่อยู่ใกล้บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
21 ส.ค. 2559 1,657
ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม: 96,253