MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

กอจ. พัทลุง ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

21 พ.ย. 2560 2,583 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
พรบ. ฮัจญ์ 2559
พรบ. ฮัจญ์ 2559
ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม: 104,845