MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

กอจ. พัทลุง ติดต่อ สนง.

ติดต่อ สนง.

ชื่อ สนง. (อังกฤษ):
The islamic committee phattalung
ชื่อ สนง. (ภาษาไทย):
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง
สถานที่ตั้ง:
ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
E-mail:
islamic074@gmail.com
แผนที่ google map:

ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม: 105,543