มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กระบี่น้อย 8 1,150 2,613 2,488 5,101 2,613 2,488 46 39
กระบี่ใหญ่ 1 76 162 158 320 162 158 0 1
คลองประสงค์ 5 1,062 2,496 2,448 4,944 2,496 2,448 12 5
ปากน้ำ 1 45 89 77 166 89 77 15 18
หนองทะเล 10 1,722 3,743 3,545 7,288 3,743 3,545 30 44
อ่าวนาง 7 1,549 3,091 2,973 6,064 3,091 2,973 32 23
เขาคราม 8 1,329 3,273 3,020 6,293 3,273 3,020 30 19
เขาทอง 9 868 2,012 1,865 3,877 2,012 1,865 50 31
ไสไทย 9 1,519 3,361 3,223 6,584 3,361 3,223 244 233
รวม 58 9,320 20,840 19,797 40,637 20,840 19,797 459 413
จำปาสระ
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
ดารุลย่าดีด
ทะเบียนเลขที่: 116
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
ทรายขาว
ทะเบียนเลขที่: 101
ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูญูมูลมูฮาญีรีน หนองถั่วแรด
ทะเบียนเลขที่: 188
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลยันนะห์(เขาค้อม)
ทะเบียนเลขที่: 140
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลยากีน
ทะเบียนเลขที่: 083
ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลยากีน (บ้านท่าเลน)
ทะเบียนเลขที่: 1008
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุลลอฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 165
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุลอิสลามีย๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 164
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุลอิหม่าน
ทะเบียนเลขที่: 117
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลฮิดายะห์(บ้านคลองหิน)
ทะเบียนเลขที่: 070
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุลฮูดาห์
ทะเบียนเลขที่: 189
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองกรวด
ทะเบียนเลขที่: 162
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองจิหลาด
ทะเบียนเลขที่: 008
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองประสงค์
ทะเบียนเลขที่: 019
ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองม่วง
ทะเบียนเลขที่: 091
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองเนียง
ทะเบียนเลขที่: 155
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านคลองแห้ง
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)
ทะเบียนเลขที่: 072
ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านดินแดงน้อย
ทะเบียนเลขที่: 187
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านนานอก
ทะเบียนเลขที่: 021
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านนาหัวนอน
ทะเบียนเลขที่: 097
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านน้ำจาน
ทะเบียนเลขที่: 023
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านหนองทะเล
ทะเบียนเลขที่: 005
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านหน้าหมี
ทะเบียนเลขที่: 108
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านหว่างคลอง
ทะเบียนเลขที่: 006
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเกาะกลาง
ทะเบียนเลขที่: 009
ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเกาะกวาง
ทะเบียนเลขที่: 136
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเกาะพีพี
ทะเบียนเลขที่: 071
ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเขากลม
ทะเบียนเลขที่: 010
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเขาขาว
ทะเบียนเลขที่: 094
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านเขาตั้ง
ทะเบียนเลขที่: 050
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านแหลมป่อง
ทะเบียนเลขที่: 003
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านแหลมสอม
ทะเบียนเลขที่: 075
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านแหลมโพธิ์
ทะเบียนเลขที่: 069
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บ้านไหนหนัง
ทะเบียนเลขที่: 004
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
บีลาลบินรอบาฮ์ ชุมชนท่าเล
ทะเบียนเลขที่: 183
ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
ประชาบำรุง
ทะเบียนเลขที่: 104
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
ประชาพัฒนา(บ้านช่องเขา)
ทะเบียนเลขที่: 157
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
พัฒนาอิสลามท่าพรุ
ทะเบียนเลขที่: 129
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
มะขามทอง
ทะเบียนเลขที่: 012
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
ทะเบียนเลขที่: 067
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
มัสยิดนูรูลฮูดา บ้านไร่ยาว
ทะเบียนเลขที่: 095
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
มาซอลิฮุดดีน(บ้านอ่าวน้ำเมา)
ทะเบียนเลขที่: 022
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
มาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
ทะเบียนเลขที่: 192
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
มู่ย่าฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 193
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
ยามาอาตุ้ลอิสลาม (บ้านนาไทย)
ทะเบียนเลขที่: 203
ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่

 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,977