มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

.กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิมุสลิมเพื่อ
นนี้ 3 มิย.61 เวลาประมาณ 10:00 น.กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ปนำโดยนายอัสนาวี มุคุระกรรมการฯ นายกอเดช ผิวดี กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามฝ่ายไอซีที นายวาเหตุ มารยา ฝ่ายกิจการฮาลาล และนาย มนตรี ขาวขำ กรรมการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ กับครอบครัวของนางอรอนงค์ หลานสัน ที่ตกทุกข์ได้ยาก เนื่องจากสามีคือคุณสมศักดิ์ หลานสัน เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน พร้อมกันนั้นได้มอบปัจจัยสิ่งของความช่วยเหลือ และได้กล่าวทบทวนซาฮาดะห์ ยืนยันการเป็นอิสลามให้ หลังจากนั้นได้เดินทางไปพบอิหม่ามมัสยิดบ้านบางคราม เพื่อส่งต่อการช่วยเหลือตามระบบการเป็นอยู่ตามแบบอย่างอิสลาม ต่อไป รายละเอียด แม่พร้อมลูก 5 คน ต. พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภายหลังสามีเสียชีวิตจาก็อุบัติเหตุสัปดาห์ก่อน เป็นเหตุให้เกิดความลำบากเพราะขาดแกนหลักของครอบครัว -รายละเอียดของแม่และลูก แม่ชื่อนางอรอนงค์ ปานแดง อายุ35 ปี อาศัยอยู่กับ ลูกเล็กๆ 4 คน ประกอบด้วย ด.ญ.สุดา หลานสัน อายุ7 ปี ด.ญ.ชญาทิพย์ หลานสัน อายุ 6 ปี ด.ช.อรัญรักษ์ หลานสัน อายุ 4 ปี และด.ช.อภินันท์ หลานสัน อายุ 8 เดือน -นางอรอนงค์ เล่าอีกว่า ตอนนี้หมดหนทาง ที่ดินทำกิน ก็ไม่มี หวังแค่ ผู้ใจบุญ มาช่วยเหลือ ขณะที่นายเติม จันทร์ส่งแสง นายกอบต.ต.พรุดินนา ก็ได้ลงพื้นที่เอาของถุงยังชีพ มามอบให้ และจะประสาน ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือต่อไป ผู้ใจบุญต้องการเหลือครอบครัวนางอรอรนงค์ ติดต่อได้ที่หมายเลข โทรศัพท์.064-1783342. หรือ 084-4478865 หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ อรอนงค์ ปานแดง หมายเลขบัญชี 989-9-18332-6 กรุงไทย สาขา ลำทับ
03 มิ.ย. 2561 368
กระบี่จัดโครงการ รวมพลคนไปฮัจย์ครั้งที่ 6
##รวมพลคนไปฮัจย์ ครั้งที่6## 8 พค 61 ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จัดงานรวมพลคนไปฮัจย์ ฮ.ศ. 1439 ครั้งที่ 6 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้มีผู้ประสงค์ไปทำฮัจย์ 380 คน 22 บริษัท วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้คือ 1ให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ การประกอบพิธีฮัจย์ที่ถกต้อง 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ 3 ส่งเสริมให้ความรวมตัวเป็นยามาอะห์ ตามแนวทางของนบีมุฮัมมัด (ซล) 4 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคและให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในต่างแดน ประธานในพิธีเปิด นายอัสนาวี มุคุระ นายศักดิ์ชัย ภักดี ประธานโครงการ
08 พ.ค. 2561 830
หลักการศาสนาและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
14 เมษายน 2561 ที่ สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 09:00-12:00 น. นักศึกษาฯ รับฟังวิทกรบรรยายในหัวข้อ”หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”(การเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ) โดยอาจารย์ฮารูน หะยีหมะ ป ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาตร์ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ ป.ตรี อุศูลุดดีน สถาบันดารุลอุลูมนัดวาตุ้ลอุลามะอฺ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ป.โทนิติศาตร์อิสลามสาขาอัลฮาดีส_ฮาดีษ ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ศ.ว. และสถาบันอื่นๆ
14 เม.ย. 2561 735
ร่วมงานมัสยิดบ้านคลองหิน ลันตา
19 มีนาคม 2561 ณ ชายหาดบ้านคลองหิน ประธานกรรมการอิสลามกระบี่/ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15 จังหวัดภาคใต้ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นายมาหนาบ ซื่อตรง รองประธานฯนายก่อเดช ผิวดี กรรมการฯ นายศักดิ์ชัย ภักดี กรรมการฯ นายย่าสาด หวังผล กรรมการฯนายอดุลย์ ผิวดี กรรมการฯนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการฯ นายฉิม ทับทอง กรรมการฯ นายเอกรัญ แดงโต๊ะเห ผู้ช่วยเลขานุการสมาพันธ์ฯร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาใหญ่ ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่(วิรัช สีหมุ่น)ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ.กระบี่ รายงาน
19 มี.ค. 2561 902
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์โลกมุสลิม ที่มัสยิดกลางกระบี่
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์โลกมุสลิม เพื่อแสดงความรักและศรัทธาต่อท่านนบี(ซล.)และซอฮาบะห์(รฏ.) 18 มีนาคม 2561 ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เวลา 10:00 น. รองประธาน กอจ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์โลกมุสลิม นายวิรัตน์ และเหล็ม กล่าวรายงาน หลักการและเหตุผล ดร.ฮัจยีอับดุลมานาน embong เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์บรูไนดารุสสลาม แผนกวัตถุโบราณ กษัตริย์บรูไน มีความประสงค์จักนิทรรศกาลวัตุถุโบราณของท่านนบี(ซล.)และซอฮาบะห์(รฎ.) ในประเทศบรูไน ต่อมาจึงมีแนวคิด จะจัดทัวร์นิทรรศการทั้งอาเซี่ยนเพื่อมุสลิม ได้ชมวัตถุโบราณอย่างไกล้ชิดเหมือนคนบรูไน งานดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2561 ถึง 18 เมษายน 2561 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09:00-21:00 น. ทุกวัน ณ อาคารใต้มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ราคาบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 60 บาท โอกาสมาถึงแล้วมาร่วมชมกันนะครับ
18 มี.ค. 2561 876
ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานเมาว์ลิดกลางยะลา
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เตรียมจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 4 รำลึกวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด สืบทอดประเพณี คำสอนทางศาสนา พร้อมสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา ประชาชน และทุกภาคส่วน เมื่อเวลา 14.30 น. 14 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายรุสดี บาเกาะ ประธานจัดงาน นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายอัสนาวี มุคุระ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439/2561 โดยมีนายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้มีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด ผู้นำท้องถิ่นสัปบุรุษ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ นี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่คนรุ่นก่อนได้จัดขึ้นสืบต่อกันมา เพื่อรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เฉลิมฉลอง สรรเสริญในโอกาสวันประสูติของท่าน ซึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้นำศาสนาที่จะต้องศึกษาชีวประวัติ ของท่าน และต้องนำคำสอนของศาสดาไปเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปปฎิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ ก็ยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องมุสลิมอีกด้วย ซึ่งทางจังหวัดยะลา ก็จะส่งเสริมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อไป สำหรับการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 เป็นเวลา 10 วัน โดยในพิธีมีเปิดงานมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ (ระดับภาค) การอ่านบัรซันยี กอซีเดาะห์ การแข่งขันกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา การแข่งขันขับร้องเพลงอนาซีด การบรรยายศาสนา(จือราเมาะห์) โดยนักวิชาการจากต่างประเทศ การแสดงบูธนิทรรศการฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาให้ความรู้กับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดแต่ละมัสยิดในจังหวัดยะลา การสัมมนากลุ่มแม่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการหน่วยงานราชการ นิทรรศการโลกมลายู การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าธงฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และการจับรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้นำศาสนา และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก
14 มี.ค. 2561 727
เมาว์ลิดกลางกระบี่ วันที่ 4
วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคกลางวัน เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐น. - ลงทะเบียนผู้เข้าอบรมสัมมนาผู้นำศาสนา เวลา ๐๙.๐๐- ๐๙.๒๐น - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน โดย ด.ช.อับดุสสลาม ใจดี - มอบของที่ระลึกโดย นายอดุลย์ ผิวดี รองประธานจัดงาน เวลา ๐๙.๒๐- ๐๙.๔๐น. - กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย นายวิรัตน์ และเล็ม - กล่าวเปิดการอบรม โดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่ เวลา ๐๙.๔๐- ๑๐.๔๐น. - บรรยายพิเศษเรื่อง “ การบริหารคน การบริหารตนและการบบริหารงาน ” โดย อาจารย์อาลี เสือสมิง - มอบของที่ระลึกโดย นายม่าหนาบ ซื่อตรง ประธานจัดงานเมาว์ลิดฯ เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. - บรรยายพิเศษเรื่อง “ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ ” โดย นายรชต ลาตีฟี และคณะจากสถาบันพัฒนาผู้นำ ศาสนาอิสลาม สำนัก จุฬาราชมนตรีเวลา ๑๒.๐๐- ๑๓.๓๐น. - พักรับประทานอาหาร และ ละหมาดซุฮริ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. - แบ่งกลุ่ม / ปฏิบัติการ / ประเมินผล ภาคกลางคืน เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๖ น. - คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้เข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน - เข้าประจำที่ละหมาดเพื่อเตรียม ละหมาดมัฆริบ และแจ้ง กำหนดการคืนที่ ๔ เวลา ๑๘.๓๖ -๑๙.๐๐ น. - อาซานเตรียมละหมาดมัฆริบโดย ด.ช.ฮัสซัน ตาเยะ - ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย อ.อิสมาแอล ขาวเหลือง เวลา ๑๙.๐๐- ๑๙.๑๐ น. - อนาชีด โดย อนุบาลมุสลิมกระบี่ - มอบของที่ระลึกโดย นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เวลา ๑๙.๑๐ -๑๙.๕๐น. - บรรยายพิเศษเรื่อง “ ศาสดาผู้เปลี่ยนแปลงสังคม ” โดย ดร.อิลยาส หญ้าปรัง - นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก เวลา ๑๙.๕๐ -๒๐.๑๐น. - อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย ด.ช.ยุซรอ โหมดโต๊ะโหด - ละหมาดอิชา อิหม่ามโดย อ.สมชาย วะจิดีเวลา ๒๐.๒๐ -๒๐.๕๐น. - พิธีกรเชิญชวนพื่น้องที่มาร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เต็นท์เวทีกลาง - อนาชีด โดย 1. ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 2. มุสลิมนพรัตน์วิทยา เวลา ๒๐.๕๐ -๒๒.๐๐น. - บรรยายพิเศษเรื่อง “ อุมมะห์ของศาสดามูฮัมหมัด ” โดย อ.เมาลานา ฮาดิษ - นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๒.๐๐ -๒๒.๓๐น. - อนาชีด โดย ร.ร.ญาซีเราะห์ - อนาชีด โดย ร.ร.ทองคำวิทยานุสรณ์เวลา ๒๒.๓๐-๒๓.๐๐ น. - นายสุนทร สีหมุ่น กอจ.กระบี่มอบของที่ระลึก และดุอาปิดเวที คืนที่ ๔
04 มี.ค. 2561 947
โครงการส่งเสริมด้านศาสนาอิสลาม ที่มัสยิดกลางกระบี่
4 มีนาคม 2561 ที่มัสยิดกลางกระบี่ โอกาสงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ จัดให้มีการประชุมสัมมนาในงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ครั้งที่ 37 อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เลขนุการมัสยิด ทั้งจังหวัดกระบี่ 600 คน ตามโครงการส่งเสริมด้านศาสนาอิสลาม สัมมนาผู้นำศานาอิสลาม เพื่อให้ก้าวทัน กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทุกๆคนมีความมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จ ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักงานจุฬาราชมนตรี ได้อนุเคราะห์วิทยาการจากสถาบันมาเติมเต็มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
04 มี.ค. 2561 525
เมาว์ลิดกลางกระบี่ คืนที่ 3
วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคกลางวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนผู้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร / รับชุดครุย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - เข้านั่งประจำที่ ซักซ้อมความเข้าใจในพิธีรับมอบฯ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐น. - นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ เดินทางเข้าสถานที่รับรอง - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย อ.มะสุกรี กาโม๊ะ - ประธานเขตการศึกษาที่ 7 กล่าวรายงาน - พิธีตัมมัตกุรอาน โดย นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์และคณะ - นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯขึ้นนั่ง ณ ที่นั่งเพื่อมอบประกาศนียบัตร - ตัวแทนนักเรียนกล่าวสัตยาบัน - นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ ให้โอวาทและกล่าวดุอา - ประธานเขตการศึกษาที่ 7 มอบของที่ระลึก - ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ - เสร็จพิธี / คืนชุดครุยกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ลงทะเบียนกิจกรรมการทดสอบกอรีเยาวชนชายและหญิง เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. - ละหมาดซุฮ์รี เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. - กิจกรรมการทดสอบกอรีเยาวชนหญิง เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. - ละหมาดอัสรี/ ภาคกลางคืน เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. - กิจกรรมการทดสอบกอรีเยาวชนชาย (ช่วงแรก) เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. - อาซานละหมาดมัฆริบ โดย ด.ช.รอยฮาน วงษ์แดง - ละหมาดมัฆริบ อีหม่าม โดย อ.มะสุกรี กาโม๊ะ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. - อนาชีด โดย ร.ร.เอกภาพศาสนวิชญ์ / ร.ร.วุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ - บรรยายพิเศษเรื่อง “ หากโลกนี้ไม่มีมหาบุรุษชื่อมูฮัมหมัด ” โดย อ.ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด เวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. - อาซานละหมาดอีชา โดย นายสุชาติ ก๊กใหญ่ - ละหมาดอีซา อีหม่ามโดย อ.มะสุกรี กาโม๊ะ เวลา ๒๐.๓๐-๒๓.๐๐ น. - กิจกรรมการทดสอบกอรีเยาวชนชาย (ช่วงที่สอง) เวลา ๒๓.๐๐-๒๓.๓๐ น. - พิธีมอบรางวัลกิจกรรมทดสอบกอรี - ดุอาปิดงาน
03 มี.ค. 2561 1,483
เมาว์ลิดกลางกระบี่ คืนที่ 2
ภาคกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. - ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา กลุ่มสตรี เวลา ๑๓.๓๐- ๑๓.๔๕ น. - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดย ด.ญ.บัดรียา ใจดี - มอบของที่ระลึกโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เวลา ๑๓.๔๕- ๑๕.๓๐ น. - กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา โดย นายอดุลย์ ผิวดี - สัมมนาเรื่อง “บทบาทของสตรีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมุสลิม”โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ - มอบของที่ระลึกโดย นายอดุลย์ ผิวดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น. - ละหมาดอัศรี่ เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๗.๓๐น. - เสวนา เรื่อง “ สิทธิสตรีกับบริบททางสังคม ” โดย ดร.ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส้ ภาคกลางคืน เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๖ น. - พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงาน เข้ามัสยิดและเข้าประจำที่ละหมาดเพื่อเตรียม ละหมาดมักริบและแจ้งกำหนดการคืนที่ ๒ เวลา ๑๘.๓๖ -๑๘.๕๐ น. - อาซานเตรียมละหมาดมัฆริบ โดย ด.ช.ปรีชาชาญ เสวก - ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย นายทรงวุฒิ เริงสมุทร เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. - พิธีเมาว์ลิด อ.กอเดช ผิวดี และคณะ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๑๕ น. - อาซานเตรียมละหมาดอีซา โดย นายรัฐศาสตร์ หมาดหลำ - ละหมาดอีซา อิหม่าม โดย นายทรงวุฒิ เริงสมุทร เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๒.๐๐ น. - พิธีเปิดงานเมาว์ลิดกลาง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๗ อย่างเป็นทางการ - พิธีกรแนะนำแขกผู้มีเกียรติและบุคคลสำคัญที่มาร่วมพิธีเปิด - นำเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖ - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านโดย นายก่อเดช ผิวดี - นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบของที่ระลึก - ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร กล่าวต้อนรับประธานในพิธี - นายหราบ หง้าฝานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบของที่ระลึก - เรียนเชิญประธานในพิธี ฯพณฯจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล - ประธานจัดงาน นายม่าหนาบ ซื่อตรง กล่าวรายงานต่อประธานฯและเบิกตัวผู้รับโล่ - ฯพณฯจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล มอบโล่ และบรรยายพิเศษ - กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมเดช ขยันการ มอบของที่ระลึกแด่ ประธานในพิธีและกล่าวขอบคุณ - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล พบปะประชาชน - นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นายสวัสดิ์ พยายาม มอบของที่ระลึกและ กล่าวขอบคุณ เวลา ๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น. - บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ สังคมพหุวัฒนธรรม “ โดย อ.อัลดุลฮากีม วันแอเลาะ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี - นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่มอบของที่ระลึก เวลา ๒๓.๐๐- ๒๓.๑๕ น. - ดุอาอ.ปิดเวทีคืนที่ ๒ โดย นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่
02 มี.ค. 2561 757
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2561 ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กระบี่ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอิสลาม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 และเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการในเดือน มีนาคม 2561 09:30 น ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เปิดประชุม มอบหมายให้ นายปรีชาพยายาม กล่าวคำนาซีฮัด หลังจากนั้น ประธานรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา สรุปผลการประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายวิรัช สีหมุ่น เลขานุการ แจ้งกำหนดการสอบและอบรมก่อนนีกะห์ วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น ณ อาคารใต้มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนปี 2561 โดยวาเหตุ มารยา ปิดประชุม 12:00 น
01 มี.ค. 2561 427
งานเมาวลิดกลางกระบี่ ๓๗ คืน ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคกลางวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมอบรมสัมนา เวลา ๐๙.๐๐- ๐๙.๑๕ น. - อนาชีด โดย ร.ร.กระบี่พิทยานุสรณ์ - มอบของที่ระลึกโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานโดย นายพัธดนย์ ดำเชื้อ - มอบของที่ระลึกโดย นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เวลา ๐๙.๒๕- ๑๒.๐๐ น. - กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา โดย อาจารย์กอเดช ผิวดี - การอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทสหกรณ์กับสังคมมุสลิม โดย นายสำราญ เจ๊ะโส้ นายอานัส ช่างเรือ - มอบของที่ระลึกโดย นายสุนทร สีหมุ่น ประธานเขตการศึกษาที่ ๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. - บรรยายพิเศษเรื่อง กองทุนกับการพัฒนาชุมชน โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ภาคกลางคืน เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. - คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้เข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน - พี่น้องที่มาร่วมงานเข้ามัสยิดและเข้าประจำที่ละหมาด ละหมาดมัฆริบและแจ้งกำหนดการคืนที่ ๑ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. - อาซานเตรียมละหมาดมัฆริบโดย ด.ช.นัฐนนท์ มูลกุล ร.ร.ดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ - ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย นายทรงวุฒิ เริงสมุทร - อนาชีด โดย ร.ร.ดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ - บรรยายศาสนธรรมเรื่อง อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในโลกหน้า โดย อ.ดลหล้า พยายาม เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๒๕ น. - อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย นายพัธดนย์ ดำเชื้อ ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ - ละหมาดอีชา อิหม่ามโดย อ.กอเดช ผิวดี เวลา ๒๐.๒๕ - ๒๐.๓๕ น. - อนาชีด โดย ร.ร.มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ / ร.ร.กระบี่พิทยานุสรณ์ - นำเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖ เวลา ๒๐.๓๕ -๒๐.๔๕ น. - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดย อ.อับดลเลาะห์ คาวิจิตร - นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก - ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเวลา ๒๐.๔๕ - ๒๐.๕๕ น - อนาชีด โดย ร.ร.วิทยาการอิสลาม - นายสุขสันต์ ไทรบุรี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๐.๕๕- ๒๑.๓๐ น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง อิสลามกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดย อ.สมศักดิ์ พิศสุวรรณ เวลา ๒๑.๓๐-๒๒.๔๕ น. - เสวนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “ มุสลิมกระบี่_ดีอย่างไร ” โดย 1.ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง 2.นายสมเดช ขยันการ 3.นายปรีชา พยายาม - นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๒.๔๕- ๒๒.๕๕น. - อนาชีด โดย ร.ร.ประทีปศึกษา - นายย่าสาด หวังผล กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๒.๕๕- ๒๓.๐๐น. - ดุอาอ.ปิดเวทีคืนที่ ๑ โดย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่
01 มี.ค. 2561 652
เมาว์ลิดกลางกระบี่ วันที่ 5
วันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคกลางคืน เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๖ น. - คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้เข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน - พี่น้องที่มาร่วมงานเข้ามัสยิดและเข้าประจำที่ละหมาด มัฆริบและแจ้งกำหนดการคืนที่ ๕ เวลา ๑๘.๓๖ - ๑๙.๐๐ น. - อาซานเตรียมละหมาดมัฆริบโดย ด.ช.นัฐนนท์ กำกิจ - ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย อ.อับดุลเลาะห์ คาวิจิตรเวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐น. - อนาชีด โดย ร.ร. อุทยานศึกษา / ฮิดายาตุดดีน นาวงวิทยา - บรรยายพิเศษ เรื่อง ความประเสริฐของเมาลิดินนบี โดย นายสมเกียรติ วะจิดี - นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๐.๐๐-- ๒๐.๒๐ น. - อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย ด.ช.วิทวัส ปฏิมินทร์ - ละหมาดอิชา อิหม่ามโดย อ.อับดุลเลาะห์ คาวิจิตร เวลา ๒๐.๒๐- ๒๐.๕๐ น. - พิธีกรเชิญชวนพี่น้องพี่น้องที่มาร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เต้นท์เวทีกลาง - อนาชีด 1. ประกอบธรรม 2. ประทีปธรรม - นายย่าสาด หวังผล กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๐.๕๐- ๒๑.๔๐ น. - บรรยายพิเศษ โดย นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา - นายมาหนาบ ซื่อตรง ประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๑.๔๐-๒๓.๐๐ น. - อนาชีด โดย นักเรียนจาก ร.ร.สันติวิทยา - นายอดุลย์ ผิวดี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก - บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง ฮาลาลกับวิถีมุสลิม โดย ดร.ทวัช นุ้ยผอม - นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ มอบของที่ระลึก เวลา ๒๓.๐๐- ๒๓.๑๐น. - นายมาหนาบ ซื่อตรง ดุอาอ.ปิดเวทีคืนที่ ๕ ประธานจัดงานฯ
01 มี.ค. 2561 850
รับคณะศึกษาดูงานจากปัตตานี
27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดปัตตานี กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา(วิทยาลัยอิหม่าม)ตามหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักสูตรสำหรับอิหม่ามและผู้บริหารมัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 คน ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได้จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดศึกษาดูงานด้านสังคมและวัฒนธรรม ณ จังหวัดสงขลา กระบี่ และพังงา ในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้ขออนุญาต นำคณะศึกษาดูงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมฟังบรรยายพิเศษด้านการบริหารจัดการมัสยิดกับชุมชน โดยมีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น ประชาสัมพันธ์ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก ปฏิคม ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป และเยี่ยมชมมัสยิดต้นแบบ ของจังหวัดกระบี่ ที่มัสยิดบ้านคลองกรวด ตำบลเขาทอง โดยมีนาย สมศักดิ์ หาญกล้า อิหม่าม พร้อมคณะกรรมการ ฯผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมตอนรับ และบรรยายสรุป
27 ก.พ. 2561 601
เปิดตัวโครงการ “กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล”
23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มัสยิดกลาง จังหวัดกระบี่ ตำบลไสยไทย อำเภอเมืองกระบี่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 17 หน่วยงาน นาย ฤษณะ ละไล ประธานเครือข่ายอารยสถาปัตย์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการ “กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ คือ การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ ซึ่งวางแผนดำเนินงานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณที่เอื้อต่อคนพิการ ทั้งในเรื่อง ที่พักอาศัย ระบบขนส่งมวลชน และรวมไปถึง อาคารพื้นที่สาธารณะ อาทิ มัสยิด โรงพยาบาล และห้างร้านต่างๆ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีอุปสรรคและมีความเท่าเทียม โดยในส่วนของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก. ได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการ กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล ” ที่มัสยิดกลาง จังหวัดกระบี่ โดยได้มีการปรับปรุงห้องน้ำ สร้างทางลาด สร้างที่จอดรถ ละป้ายสัญลักษณ์ข้อมูล รวมทั้งแผนขยายจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการผู้สูงอายุในสถานที่ท่องเที่ยว และการบริการสาธารณะซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ โดยมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่พิการด้วย
23 ก.พ. 2561 379
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านสนุษยธรร สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบรายงานผลสรุปงานมนุษย์+ธรรม สงขลา ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา รับทราบรายงานภารกิจช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญาที่บังคลาเทศและการดำเนินการต่อ รวมทั้งพิจารณาการประชุมเตรียมงานสัมมนานานาชาติ อัลกุดส์ และเรื่องอื่นๆ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัสนาวีย์ มะคุระ ปธ.กอจ. กระบี่ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานะประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในช่วงแรกและให้โอวาสต่อที่ประชุม ท่านได้ชื่นชมผลงานที่โดดเด่นของสภาเครือข่ายฯที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ รวมทัเงช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ทางจังหวัดกระบี่ได้เคยร่วมมือกับสภาเครือข่ายฯจัดงานเพื่อปาเลสไตน์ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากพี่น้องชาวกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง และยินดีร่วมมือในภารกิจอื่นๆต่อไป
21 ก.พ. 2561 402
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,968