MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กอจ. กระบี่ กิจกรรม

กิจกรรม

1 กันยายน 2565 วันดูอาอ์เปิดอาคาร สนง.กอจ.กบ ฯ
*1 กันยายน 2565* วันสำคัญดูอาอ์เปิดอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญดูอาอ์เปิดอาคารใหม่ สำนักงานถาวร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มาถึงวันนี้ ภารกิจงานและกิจกรรมดีๆ ที่มีขึ้นเกิดขึ้นด้วยความจำเริญ ดำเนินมาถึงวันนี้และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ด้วยกับความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้นำทุกฝ่าย และพี่น้องสัปปุรุษ 209 มัสยิดจังหวัดกระบี่ เป็นสำคัญ الحمدلله امين
01 ก.ย. 2566 185
โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ เกาะลันตา
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ อิหม่ามและกรรมการมัสยิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ต.เกาะลันตาน้อย ต.ศาลาด่าน ต.เกาะลันตาใหญ่ รวม 22 มัสยิด ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มัสยิดในการกำกับดูแลมีการบันทึกข้อมูลสำคัญของมัสยิดโดยระบบมัสยิดออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สามารถประมวล และรายงานผลการดำเนินงานของมัสยิดได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ครบทุกมัสยิดแล้ว แต่เมื่อกรรมการอิสลามประจำมัสยิดได้หมดวาระลง ทำให้ต้องคัดเลือกและแต่งตั้งขึ้นใหม่ ทำให้การดำเนินงานในส่วนของงานทะเบียนไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เห็นควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญ และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมัสยิดอย่างต่อเนื่อง มีอิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายงานทะเบียน หรือผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มัสยิดละ 2 คน จำนวน 22 มัสยิด รวมทั้งสิ้น 48 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบมัสยิดออนไลน์ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำทะเบียนมัสยิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14 ส.ค. 2566 555
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่”
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมริเวอร์ ฟร้นท์ จ.กระบี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่” โดยนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในพิธีเปิด มีผู้ประกอบการกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าร่วม 50 คน บรรยากาศการอบรม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงาน ระบุว่า ฮาลาล ไม่ได้ใช้เฉพาะมุสลิม แต่ใช้สำหรับมนุษยชาติ เพราะเป็นแนวทางของความสะอาด การรักษาสุขภาพ การนำเรื่องฮาลาลมาใช้กับการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประเทศชาติ ‘ผมเพิ่งกลับจากฮัจย์ ที่มักกะห์ มีมุสลิมจากทั่วโลกเดินทาง ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล ทำให้มองว่า ถ้าเราพัฒนาเรื่องฮาลาลจนเป็นที่ยอมรับ จะมีมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทย’ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกลาง เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ประเทศในยุโรป มีปัญหาเศรษฐกิจจากภาวะสงคราม จีนก็ยังไม่เปิดประเทศอย่างเต็มที่ กลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง จึงจะกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการททท. สำนักงานกระบี่ ในช่วง 6 เดือแรกของปี หลังเราเปิดความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบีย นคนซาอุฯ เดินทางมาประเทศไทย ประมาณ 80,000 คน สิ้นปีคาดว่า จะเข้ามา 150,000 คน เป็นตัวเลขที่กระโดดขึ้นมาก รองลงมา คูเวต โอมาน กลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายต่อทริป 12 วัน ประมาณ 80,000 บาท ถือว่า เป็นตัวเลขที่มาก โดยไปเที่ยวกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และกระบี่ อยู่อันดับ 4 โดยกระบี่ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ‘การมาของคนกลุ่มนี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการใช้จ่ายเยอะ ซึ่งดีกว่า นักท่องเที่ยวปริมาณ การพัฒนาฮาลาล จึงมีความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเข้ามา สร้างรายได้ให้กับประเทศ’ นายอะหมาน กล่าว ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏบัติการในครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิถีชีวิตอิสลาม ให้เป็นไปตามต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวิถีชีวิตอิสลาม โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ทุนจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ฝึกอบรมฯ มี 4 ประเภท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักหรือโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน หลังผ่านฝึกอบรม จะทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาล การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล รวมถึงหลักการและกระบวนการขอรับการรับรองฮาลาลผ่านระบบ Mobile E-Learning เมื่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมาตรฐานในการบริการเรื่องฮาลาลจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้เพิ่มขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ด้านท่องเที่ยวของประเทศด้วย
05 ส.ค. 2566 249
สภาเครื่อข่ายองค์กรมุสลิมร่วมระดมปัจจัยช่วยเหลือภัยเหตุ ที่มูโน๊ะ
ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมในฐานะประธานสภาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมพิจารณาดำเนินกิจกรรมเพื่อระดมปัจจัยให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดฯ ณ บ้านมูโน๊ะ จ.นาราธิวาส ในการนี้ ก่อนการประชุมคณะตัวแทนองค์กรได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ในหลวง ร.10 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566 ดังนี้ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ คณะผู้บริหารธนาคารอิสลาม สาขากระบี่ คณะผู้บริหารสหกรณ์นูรุลอิสลาม คณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามษะกอฟะห์ คณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามบารอกะห์ คณะผู้บริหาร ร.พ.จริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ คณะผู้บริหารมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีเป็นกำลังแก่ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ ในพรรคประชาชาติในนามผู้แทนพี่น้องมุสลิมกระบี่ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วย ส.ส. ร่วมทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 3 สิงหาคม 2566 /14.00 น ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สนง.กอจ.กระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่
03 ส.ค. 2566 127
โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ เกาะลันตา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ อิหม่ามและกรรมการมัสยิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ต.เกาะกลาง ต.คลองยาง รวม 22 มัสยิด ณ มัสยิดขุนรายาสมัคคี ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มัสยิดในการกำกับดูแลมีการบันทึกข้อมูลสำคัญของมัสยิดโดยระบบมัสยิดออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สามารถประมวล และรายงานผลการดำเนินงานของมัสยิดได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ครบทุกมัสยิดแล้ว แต่เมื่อกรรมการอิสลามประจำมัสยิดได้หมดวาระลง ทำให้ต้องคัดเลือกและแต่งตั้งขึ้นใหม่ ทำให้การดำเนินงานในส่วนของงานทะเบียนไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เห็นควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญ และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมัสยิดอย่างต่อเนื่อง มีอิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายงานทะเบียน หรือผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มัสยิดละ 2 คน จำนวน 21 มัสยิด รวมทั้งสิ้น 48 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบมัสยิดออนไลน์ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำทะเบียนมัสยิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
29 ก.ค. 2566 555
กอจ.กบ ต้อนรับคณะดูงาน ผู้นำศาสนา ต.ทุ่งนุ้ย จ.สตูล
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจาย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับพบปะแนะนำ คณะศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำศาสนา ตำบลทุ่งนุ้ย จ.สตูล ผู้นำคณะโดย นายอารีย์ ยูฮันนัน นายก อบต.ทุ่งนุ้ย /นายอานัด อานัดใจตรง รองนายกฯ /นายหมาดฉุกรี ตาเดอิน กอจ.สตูล /คณะผู้นำศาสนา 13 มัสยิด จากตำบลทุ่งนุ้ย ในการนี้ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายไอซีที กอจ.กระบี่ ได้นำเสนองวิดีทัศน์ ให้ข้อมูลงานผลงานกิจกรรมรางวัล ของ สนง.กอจ.กระบี่ ผู้นำศาสนาคณะศึกษาดูงาน ให้ความสนใจร่วมซักถาม อาจาย์วิรัตน์ และเล็ม กล่าวขอบคุณ ร่วมดูอาอ์ มอบของที่ระลึก ลงนามเยี่ยมและถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัด
18 ก.ค. 2566 177
สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่
การประชุมคณะบุคคลในการจัดตั้งสมาพันธ์มุสลิมกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วัน อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2566 หลักการและเหตุผลที่มาความเป็นมาของสมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ ด้วยจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามและองค์กรอิสลามเป็นจำนวนมาก แต่ในสภาพปัจจุบันมุสลิมหรือองค์กรยังไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ในขณะที่สังคมโดยทั่วไปในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นอย่างมากมาย ในหมู่ประชากรมุสลิม องค์กรมุสลิม เช่น ปัญหาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรมการเมืองและอื่นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าว หากคนมุสลิมเองไม่ช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากยิ่งขึ้นและยากต่อการแก้ไข ดังนั้น มุสลิมในจังหวัดกระบี่จึงเห็นสมควร ให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมบุคคลและองค์กรต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการจัดการ ให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันทำความดีตามแนวทางอิสลามด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และต่างศาสนิก เพื่อจะได้ เป็นกำลังใจในการพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไป ดังบทบัญญัติอัลกุรอาน ที่บัญญัติว่า “จากบรรดาของท่าน จงให้มีคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เชิญชวนกันสู่คุณงามความดี และห้ามปรามกันทำความชั่วร้าย” และอีกบทหนึ่งที่กล่าวว่า “จงเชิญชวนประชาชาติสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความรู้และวิทยปัญญา” สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ จึงเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับมุสลิมและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนามุสลิมนี้ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การเมือง และการปกครอง ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นไปตามแนวทางของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์ ของ สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เชิดชูและเผยแพร่อัล-อิสลาม (๒) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของมุสลิม และส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม (๓) เป็นศูนย์รวมประสานงานองค์กรและสมาชิก (๔) ส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงาน ขององค์กรและสมาชิก (๕) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้องค์กรและสมาชิก (๖) ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ตามความเหมาะสม (๗) สนับสนุนส่งเสริมในการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง
16 ก.ค. 2566 133
ครูตาดีกา(ฟัรดูอีน) ตำบลบาเจาะ ศึกษาดูงาน สนง.กอจ.กบ.
คณะศึกษาดูงานของคณะครูตาดีกา(ฟัรดูอีน) โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลบาเจาะ จ.นราธิวาส โดยในการนี้ ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พบปะแนะนำกิจกรรม กอจ. /กิจกรรมด้านการศึกษา กอจ./ ฟัรดูอีน(ตาดีกา)ในจังหวัดกระบี่ และ ให้โอวาทแก่คณะที่มา ในการนี้ นายอาดิ้ล หะยีอิแต นายกเทศบาลตำบลบาเจาะ ผู้นำคณะ ได้กล่าวขอบคุณการให้การต้อนรับ ขอมาอัฟในการประสานงาน แสดงความชื่นชมยินดีในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ขององค์กร กอจ.กระบี่ องค์กรมัสยิดทุกมัสยิด และทั้งยังฝากสล่ามขอบคุณแด่ท่าน ประธาน กอจ.กระบี่ ที่ได้การตัอนรับอย่างดี 11 กรกฎาคม 2566 / 10.30 น. ณ สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมชาย วงศ์แดง รายงาน
11 ก.ค. 2566 142
สนง.กอจ.กบ เชิญชวนคณะสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ถวายพระพรในหลวง
สนง.กอจ.กระบี่ ขอเชิญพี่น้องมุสลิมสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ทุกมัสยิด หน่วยงานองค์กรมุสลิมทุกคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ตลอดเดือนกรกฎาคม นี้ ณ อาคารใหม่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ และพี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่
03 ก.ค. 2566 121
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรี สช. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่” เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณา ดังนี้ 1.รับทราบ -แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) -การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -กรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.เพื่อพิจารณา -การพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัดกระบี่"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัตการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566- 2570) -การจัดกิจกรรมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ -การพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 1 อำเภอ ในการนี้ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนด.
23 มิ.ย. 2566 122
งานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจยีกระบี่ครั้งที่๓
22 มิ.ย.66 เปิดงานแล้วอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์กระบี่ ครั้งที่ 3 ในความเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าได้อำนวยความสว่างไสวร่มรื่นเรียบร้อยตลอดงาน الحمدلله امين ในการนี้ ท่านประมุขแห่งศาสนาจักรอิสลามมิกชนคนกระบี่ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติต้อนรับ *นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองกระบี่ *องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย(พื้นที่์) *องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล *สมาคมการศึกษาฟันดูอีน จ.กระบี่ *สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ *สหกรณ์นูรุ้ลอิสลาม *สหกรณ์อิสลามบารอกะฮ์ *สหกรณ์อิสลามตันบียะห์ *สหกรณ์อิสลามษาะกอฟะห์ *สภาเครืองข่ายองค์กรมุสลิมกระบี่ *คณะกรรมการอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น *พี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ 209 มัสยิด นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กบ /อิหม่ามประจำมัสยิดกลาง/ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ณ ที่นี่.......สนง.กอจกระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
22 มิ.ย. 2566 120
นายอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมงานสารสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 3
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสุวิทย์ สุริยวงค์ นายอำเภอเมืองกระบี่ ให้เกียรติร่วมงานและพบปะพี่น้องมุสลิม ในงานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 3 ณ มัสยิดกลางกระบี่ และอำนวยพรให้ผู้ที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอารเบีย การจัดงานฯในครั้งนี้ ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของทุกคน ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการศาสนาและมุ่งเน้นการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดีตามหลักการศาสนา นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและอาหารมุสลิม ภายในงานพื้นที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่ง
22 มิ.ย. 2566 209
ที่ปรึกษาร่วมประชุมใหญ่สภาการศึกษา จ.กระบี่
21 มิ.ย.2566 เวลา 13.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ. กระบี่ กรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสามัญ ควบ 2 ปี มอบรางวัลแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษา จ.กระบี่ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล สาระสำคัญวันนี้จากที่ประชุม คณะทำงานนวัตกรรมทางการศึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เน้นนวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้ สู่เยาวชนคนเก่งคนดีมีคุณธรรมนำพาสังคม เด็กดีพัฒนาให้เก่งได้ทุกคนฯ เด็กเก่งจะพัฒนาให้เป็นเด็กดีได้ไม่ทุกคนฯ "เด็กดีศรีกระบี่" ศูนย์การเรียนรู้ฯ รองรับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียน ร่วมกับสถาบันการศึกษา
21 มิ.ย. 2566 116
“มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน”
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ในการขอความร่วมมือให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการมัสยิดเขตตำบลเขาคราม ในหัวข้อเรื่อง “มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน” และ “บทบาทของอิหม่าม กรรมการมัสยิดในการบริหารจัดการศึกษา” ในการนี้นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ฝ่าย ICT) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสำนักงานฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อดังกล่าว
13 มิ.ย. 2566 138
ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง
วันนี้ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น-15.30 น กอจ.กระบี่ เขตเกาะลันตา ประกอบด้วย ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองปธ.กอจ.นายม่าหนาบ ซื่อตรง รองปธ.กอจ.นายอดุลย์ ผิวดี กอจ.นายนพดล ไบบาว กอจ.นายอาสัน กิ่งเล็ก กอจ.ร่วมกับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลเกาะกลาง 12 มัสยิด ตำบลคลองยาง 9 มัสยิด ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง ขอขอบคุณทุกท่านผู้นำศาสนาทุกมัสยิดทั้งสองตำบล ที่ได้ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ …جزاكم الله خير الجزاء
12 มิ.ย. 2566 132
สนง.กอจ.เชิญชวนถวายพระพรพระราชีนี 3 มิ.ย.66
สนง.กอจ.กระบี่ ขอเชิญพี่น้องมุสลิมสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ทุกมัสยิดทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๖ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารใหม่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่
02 มิ.ย. 2566 117
รับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำยลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และนายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานฯ , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบมัสยิดออนไลน์) เพื่อบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
31 พ.ค. 2566 183
ต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี
ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี และคณะ /อ.สุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ" / อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน /อ.สมเดช ขยันการ กอจ.กบ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ และ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฟัรดูอีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566
02 พ.ค. 2566 197
ประชุมประจำเดือน กอจ 2 มค.66
วันที่ 2มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ พร้อมกรรมการอิสลามกระบี่ จัดให้มีการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 ประธานในที่ประชุม ..........นายอัสนาวี มุคุระ.............................................................. ผู้กล่าวนาซีฮัต............................นายอัสนาวี มุคุระ............................................................................. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของประธาน/กอจ.กระบี่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ชั้น 5 ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 การประชุมครั้งที่ 3/2566 ได้แนบมาให้ทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านได้ ตรวจสอบหากมีแก้ไขให้ แจ้งฝ่ายเลขานุการ และขอมติรับรองรายงานการประชุมฯจากที่ประชุมด้วย (เอกสารแนบ) ที่ประชุม ......................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 3.1 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 2) ที่ประชุม .........………………………………………………………..………………………………………….………………… 3.2 เรื่อง รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 3) ที่ประชุม .........………………………….………………………………………………………………………………… 3.3 เรื่อง แผนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ประจำเดือนมกราคม 2566 (เอกสารแนบ 3 นำเสนอโดยนายเดช ช่างเรือ) ที่ประชุม ......………………………………………………………………………………………………………………… 3.4 เรื่อง รายงานการดำเนินงานสถานีวิทยุสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม 3.5 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ กอจ.กบ.ในรอบปี 2565 ที่ประชุม ให้จัดส่งภาย 15 มกราคม 66 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2565 4.1 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 42 ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.2 เรื่อง การดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมประเมินมัสยิดรอบที่ 3 (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.3 เรื่อง การออกระเบียบการจัดงานมัสยิด หรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดกระบี่ (นายวิรัตน์ และเล็ม) ที่ประชุม รับรอง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 5.1 เรื่อง เสนอขอมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประจำเดือน มกราคม 2565 5.1.1 มัสยิดรียาฎุสซอลีฮีน ทะเบียนที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายดนหล้า พยายาม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.2 มัสยิดบ้านคลองนิน ทะเบียนที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่ง อิหม่าม และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.3 มัสยิดกลางตำบลคลองพน ทะเบียนที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายก้าแหมน ลูกเหล็ม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.4 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.5 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.6 มัสยิดบ้านดินแดงน้อย ทะเบียนที่ 187 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งอิหม่าม วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.7 มัสยิดบ้านหลังโสด ทะเบียนที่ 169 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.8 มัสยิดบ้านโล๊ะใหญ่ ทะเบียนที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.2 เรื่อง พิจารณาสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล (โดยนายว้าเหตุ มารยา ) 1. ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการ ดำเนินกิจการฮาลาล ข้อ 32 กำหนดประเภทการขอรับรองฮาลาล และขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ใช้กับกิจการ จำนวน 10 ประเภท ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอรับรองฮาลาล ดังนี้ - ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ราย ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค 1.) บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ประเภท น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม กากปาล์ม (ขอต่ออายุ) การบริการ อาหารเครื่องดื่ม และครัวฮาลาล 5.) โรงแรม กระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท ประเภท ครัวฮาลาล (ขอต่ออายุ) 2. ตาม ข้อ 5.2(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอแล้วถูกต้อง และได้เสนอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 17) พร้อมกำหนดวัน เวลา ที่จะทำการตรวจ (ข้อ 20 วรรคสอง) ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 21) ได้ออกตรวจรับรอง ดังนี้ 1. วันที่ 8 ธันวาคม 2565 มี นายอดิสรณ์ เกกินะ เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด 2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มี นายวิรัตน์ และเล็ม เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท 3. แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการมีดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ผลการตรวจคณะกรรมการฝ่ายฮาลาล เสนอความเห็นควรรับรองฮาลาล จึงนำเรียนคณะกรรมการ พิจารณาให้การรับรองต่อไป มติที่ประชุม รับรอง วาระอื่นๆ ต้อนรับนายอำเภอเมืองกระบี่ คนใหม่ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ในการเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 3 มกราคม 66
02 ม.ค 2566 173
ผู้บังคับการตำรวจภูธรกระบี่เยี่ยมสวัสดีปี๖๖ แด่ท่านประธาน กอจ.กระบี่
เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ พลตำรวจตรี ดร.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผุ้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมคารวะอำนวยพรสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แด่ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประมุขแห่งศาสนาจักรอิสลามมิกชนของคนจังหวัดกระบี่ พร้อมกันนี้มี อาจารย์สุนทร สีหมุ่น รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ /อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ / นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายไอซีที / นายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายซะกาตสังคมสงค์เคราะห์ และอิหม่ามอ้าหลี พึ้งหล้า ประธานกรรมการสหกรณ์นูรุ้ลอิสลาม ร่วมให้การต้อนรับ
26 ธ.ค. 2565 222
คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านช่องพลี
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 -13:00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนเลขที่ 32 ม 1 ตำบลอ่าวนาง อ เมือง จังหวัดกระบี่ ตามประกาศคำสั่งลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม 2565 โดยมีทั้งหมด 5 คน 1 นายสุนทร สีหมุ่น ประธานกรรมการคัดเลือก 2 นายเจะอาหลี คมขำ รองประธาน 3 นายสมเกียรติ วะจิดี กรรมการ 4 นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการ 5 นายวิรัตน์ และเล็ม กรรมการและเลขานุการฯ ได้มีการประชุมปวงสัปปุรุษและดำเนินการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ 300 คนคุณสมบัติมีสิทธิ์คัดเลือก และมีการคัดเลือกโดยวิธีเปิดเผย โดยมีการเสนอชื่อ จำนวน 12 คน โดยนายไชยุทธ ดำดี สัปปุรุษ มีการยกมือรับรอง 98 คน ไม่มีการเสนอต่อในเวลา ผลการตัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อดังนี้ 1 นายไชยยุทธ ดำดี 2 นายมงคล เริงสมุทร 3 นายสมาแอ สาระวารี 4 นายสุรชัย ช่างเรือ 5 นายเกษม มะตะผล 6 นายด้าเรส บุญชู 7 นายปรเมศร์ ช่างเรือ 8 นายสนัด เริงสมุทร 9 นายสมาน จางแสง 10 นางวิรัช โสภี 11 นายชารีฟ ช่างเรือ 12 นายศรสิทธิ์ อาจบำรุง สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการคัดเลือก เวลา 13:00 น ในระหว่างคัดเลือกเหตุการณ์ทั่วไปปกติ
16 ธ.ค. 2565 168
ผู้ว่าเข้าเยี่ยมประธานฯ พบปะผู้นำศาสนา สภาเครือข่ายเข้าร่วมต้อนรับ
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พบปะหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกับผู้นำศาสนาอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายสมเดช ขยันการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นางสาลินี เกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นายสมควร มาศชาย ประธานสหกรณ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้นำองค์กรสตรี เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ รวมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ผมมาเพื่อแนะนำตัวและขอโอกาสในการทำงาน พร้อมที่สนับสนุนกิจการของพี่น้องชาวมุสลิมในทุกด้าน โดยยึดเอาความต้องการของประชาชน มาเป็นนโยบายในการทำงานร่วมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และส่งเสริมด้านศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดหลักคุณธรรม 3 ประการ คุณธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดกระบี่ รายได้ของคนกระบี่มาจาก 2 มิติหลัก คือ ด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร ที่มีทั้งสวนปาล์มและยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจ กระบี่มีความโชคดีที่เรามีเศรษฐกิจสองขา เมื่อขาหนึ่งซวนเซ ขาหนึ่งก็ยังอยู่ได้ เราไม่ได้พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ต้องขับเคลื่อนควบคู่การเกษตรไปด้วยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของจังหวัดกระบี่ เราต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี แนวทางในการบริหารงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการเกษตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การท่องเที่ยวและการเกษตรต้องพึ่งพาอาศัยด้วยกัน นอกจากนี้ยึดหลักการทำงาน ทำงานด้วยความเป็นกันเอง ยึดหลักธรรมทางศาสนา 3 ประการ คือ คุณธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม ทางด้านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ในการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาจังหวัดกระบี่
13 ธ.ค. 2565 215

...
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 606,909