มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมร่วมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่
วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 13:00 น น. ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นำโดยนายชัยวัฒน์ เสริมเกียรติวัช กำนัน ตำบลไสไทย นายวิรัช สีหมุ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไสไทย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหาศูนย์ CI (จุดพักคอยชุมชน)ชุมชนตำบลไสไทย โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ นายกอเดช ยะลา สาธารสุขอำเภอ คณะกรรมการบริหารมัสยิดกลาง หัวหน้า รพ.สต. ไสไทย สรุปผลการประชุม ทางมัสยิดกลางได้อนุมัติและยินดีให้เป็นสถานที่เป็นจุด CI (จุดพักคอยชุมชน)ตำบลไสไทย และได้ดำเนินการประสานไปยังท้องถิ่นเกี่ยวข้องต่อไป
05 ต.ค. 2564 466
ซีพี เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเยี่ยมสำนักงาน กอจ กระบี่
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดเข้าพบ กรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่าย ICT และนายเอกรัญ แดงโต๊ะเห สภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมจุฬาราชมนตรี เพื่อประสานความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามมัสยิดชุมชนเครื่อข่ายอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีได้จัดหลักสูตรการสร้างผู้นำเพื่ออนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เถ้าแก่) หรือ CP Future Leaders Development Program (FLP) เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทักษะความเป็นผู้นำควบคู่กับทักษะการพัฒนาไอเดียทางธุรกิจ พลิกโฉมจากโมเดลพัฒนาคนในอดีตที่ให้ความสำคัญกับความชำนาญเฉพาะทาง โดยส่งเสริมให้สตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
06 ก.ย. 2564 518
ฝ่ายกองทุนซากาตสังคมสงเคราะห์กระบี่ ลงเยี่ยม ท่าเลเหตุพายุพัดถล่ม
🇹🇭♻️👆เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11:10 น. เกิดพายุพัดกระหน่ำลงพื้นที่ชุมชนท่าเล บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง วาตภัยครั้งนี้ ทาง ผช.ผญบ. และ ส.อบต. ในพื้นที่แจ้งว่ามีผู้ประสบวาตภัยครั้งนี้ประมาณ 66 ครอบครัวและมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบหนักประมาณ 30 ครอบครัว ในวันที่ 6 สค 63 สนง กอจ กระบี่ฝ่ายกองทุนซากาตสังคมสงเคราะ ห์ ร่วมกับมูลนิธิอาดามี นายอัสนาวี มุคุระ นายกอเดร ผิวดี นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น นายอารีส มุคุระ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย บางส่วน
06 ส.ค. 2564 562
ณ.โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้​ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน. จังหวัด ก.บ.(ท) นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกะณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขกระบี่ ให้ลงพื้นที่ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม เพื่อติดตามการบริหารจัดการการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และการจัดระบบดูแลผู้มีความเสี่ยงสูงภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการลงพื้นที่โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ได้มี ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และ นายวิรัช และเล็ม เลขาสำนักงานกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม ให้การต้อนรับและรายงาน ท่านอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เด็กหลบหนี้ออกนอกโรงเรียนนั้น ขณะนี้ไม่ให้เด็ก ครู บุคลากรของโรงเรียนออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด และไม่ให้คนภายนอกเข้ามาในโรงเรียนด้วย รวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนมีระบบการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดไปสู่ชุมชนภายนอก ตนยืนยันด้วยความมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปสู่ชุมชนด้านนอก หรือว่าในคนอื่นๆ ซึ่งคนที่อยู่ในโรงเรียนมีการตรวจ การแยก คนที่มีอาการป่วยรุนแรงจัดไปรักษาทันที อาจจะส่งโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลในชุมชน หรือโรงพยาบาลในพื้นที่อื่น ส่วนคนที่ไม่มีอาการจะให้อยู่ในโรงเรียนที่จัดเอาไว้ให้ ณ.โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ม.2 ต. ทรายขาว อ.คลองท่อม 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
10 ก.ค. 2564 856
ประชุมอนุกรรมการมุสลีมะห์ อ เหนือคลอง
วันนี้ 10/7/64 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ฮัจยี อับดุลหล้า พยายาม รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่ายไอซีได้ลงพื้นที่ เพื่อรับมอบเงิน บริจาค เพื่อซื้อตู้เอกสาร จำนวน 5 ชุด ในราคา 37,500 บาท ให้แก่สำนักงาน กอจ หลังใหม่ โดย มีประธานอนุกรรมการมุสลิม้ะห อำเภอเหนือคลอง นางสุนี รอบคอบ และ อนุกรรมการมุสลิม้ะห์ ประจำตำบลต่างๆ เป็นผู้มอบ โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิด ดารุ้ลอามาน ห้วยโศก นายประเสริฐ ใหมดำ ร่วมต้อนรับ และอนุเคราะห์สถานที่ และท่าน รองประธานกอจ ได้ให้โอวาท และกล่าวชื่นชม ในการทำงาน ของอนุกรรมการ ที่ร่วมมือกันอย่างดี / นายวิรัตน์ และเล็ม ใด้ชี้แจงถึง บทบาท การทำงานของมุสลิมะห์/นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจง เรื่อง การทำทะเบียน ออนใลน์ / เหตุการณ์ทั่วไปเป็นด้วยความเรียบร้อย
10 ก.ค. 2564 871
ตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต กะมิยอ ปัตตานี
วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม สนง กอจ.กระบี่ เวลา 14:00 น วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ฝ่าย ICT ร่วมต้อนรับบรรยายสรุป คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคคลากร อบต.กะมิยอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ จำนวน 29 คนตามหัวข้อการดูงานครั้งนี้ “ภายใต้การอยุ่ร่วมกันที่หลากหลายวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์” วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ รายงาน
01 เม.ย. 2564 791
สำนักงาน กอจ. ระนองก้าวสู่การบริหารกิจการด้วยระบบออนไลน์
วันที่ 21มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กอจ ระนอง เวลา 09:00 น นายวินัย มุ่งกุ้ง นายทะเบียนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง นายยุรนันท์ หมานจิตร์ เลขานุการฯ ได้จัดทำ"โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษจังหวัดระนองอบรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนประจำมัสยิด" เพื่อให้รับรู้เข้าใจในกระบวนการจัดทำระบบทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด นายทะเบียนมัสยิด ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน ขณะนี้ สังคมไทย อยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร หากแต่ละมัสยิดสามารถจัดทำแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดด้วยระบบออนไลน์ โดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้-รายจ่าย สถานภาพการสมรส หย่าร้าง ฯลฯ และมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ถือได้ว่า ปัจจัยดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการพัฒนามัสยิดอย่างมีคุณค่าและมีความหมายยิ่ง ในพิธีเปิดการอบรมฯโดยนายหมาดสะ หมานหนำประธานกอจ ระนอง พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ หมานจิตร กรรมการอิสลามฯ นายมนตรี สาลี กรรมการฯ นายวราวุฒิ มาศโอสถ กรรมการฯ ต่อมา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต จังหวัดระนอง ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดจำนวน 32 มัสยิด 50 คน ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำให้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดในจังหวัดระนอง เสร็จสมบูรณ์ อย่างพร้อมเพรียงภายในระยะเวลาที่กำหนด (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
22 มี.ค. 2564 1,068
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอเมืองพังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา วันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมฯโดย นายนิวัติ สุมาลี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติ กอจ พังงา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบทะเบียนสัปปุรุษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขตอำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุดกว่า 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ ประสารการ หัวหน้าฝ่ายไอซีที กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม โรงแรมภูงา และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้เข้าร่วมกันอย่างพร้องเพรียง เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
06 มี.ค. 2564 783
มัสยิดออนไลน์ ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง พังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดบางคลีปากีสถาน เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมฯโดย ฮัจยีมูซา นัญฑบุตร รองประธาน กอจ พังงา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบทะเบียนสัปปุรุษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขตอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง กว่า 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบอาจารย์หร้อเชต สเล่ราษฏร์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ ขอบคุณวาหลีรักหมาน ปาทาน รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ประธานชมรมสวัดิการผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพังงา เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม มัสยิดบ้านบางคลีปากีสถาน และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้เข้าร่วมกันอย่างพร้องเพรียง เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
24 ก.พ. 2564 762
อบรมระบบมัสยิดออนไลน์พังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดนูรุ้ลกอมัร บ้านหินลาด เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมโดย อาจารย์อะหมัด และเยาะ ประธาน กอจ พังงา และได้รับเกียรติจาก นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอสุขสำราญ นายวินัย มุ่งกุ้ง ปลัดอำเภอ สุขสำราญ เข้าร่วมอบรม ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า กว่า 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณ ฮัจยียูโซบ หมีนสะอีด กรรมการอิสลามประจำจังหวักพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ อิหม่ามอารีด ดำเชื้อ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ประธานชมรมผู้บริหารมัสยิดอำเภอคุระบุรี เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม มัสยิดนูรุ้ลกอมัร บ้านหินลาด และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้ เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
23 ก.พ. 2564 852
อบรมนายทะเบียนมัสสยิด ต แหลมสัก
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภออ่าวลึก ส่วนของตำบลแหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ 7 มัสยิด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดมีสบาหุดดีน บ้านคลองทราย แหลมสัก เวลา 09:00 -15:00 น ดำเนินการฝึกอบรมเชิงผฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต ตำบลแหลมสัก อ่าวลึกใต้ กว่า 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณ ฮัจยีห้ารีส โรมินทร์ อิหม่ามมัสยิดมีสบาหุดดีน คณะกรรมการมัสยิด เอื้ออำนวยการบริการสถานทีอบรม ขอบคุณ นางสาวสุชานันท์ มุกดา ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต ตำบลแหลมสัก ผู้ประสานงานคณะกรรมการมุสลีมะ และขอบคุณมุสลีมะห์ทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้ เสร็จพาระกิจ เวลา 15:00 น ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
07 ก.พ. 2564 622
ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1,100 ผื่น
วันนี้ (4 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ร่วมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1,100 ผื่น และถุงยังชีพให้แก่ผู้นำศาสนา จำนวน 2,500 ชุด ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสพภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยการระดมทุนทรัพย์จากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผ่านสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 40 จังหวัดของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานทั้ง คณะทำงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานจิตอาสากว่า 40 องค์กร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยในครั้งนี้ได้รับบริจาคถุงยังชีพทั้งสิ้นจำนวน 2,500 ถุง และ เงินบริจาคจำนวน 4 แสนบาท โดยทางคณะกรรมการอิสลามได้นำเงินบริจาคนำไปซื้อผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสพภัยน้ำท่วมในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ 161 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ใน 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยในพิธีมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับของช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
04 ก.พ. 2564 609
ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นอกสถานที่
นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ พร้อมคณะกรรมการอิสลามกระบี่ มีกำหนดประชุมคณะกรรมการอิสลามกระบี่นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมไร่เลย์วิลเลจแอนด์สปา อ่าวไร่เล ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดกระบี่ โดยในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการอิสลาม มีกำหนดการลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในรอบ 3 ปี ในโอกาสนี้ ประธาน กอจ กระบี่ ได้ติดตามประเด็นปัญหาของการทำโครงการที่ผ่านมา และพบปะองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นทุกอำเภอ ประธานเครือข่ายอนุกรรมการมุสลีมะห์ทุกอำเภอ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้นำศานาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างการรับรู้การทำงานกลุ่มต่าง ๆ ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงาน โครงการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในรอบ 3 ปี รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ในการก้าวเดินต่อไปอี 3 ปี จนครบวาระ สำหรับกำหนดการลงพื้นที่และประชุมคณะกรรมการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ มีดังนี้ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ไปยังอ่าวไร่เล ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่ ไปสถานที่พักและประชุม โรงแรมไร่เลวิลเลจแอนด์สปาวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 64 ประชุมร่วมองค์กรในจังหวัด โดยการรับรองของ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของสถานที่
02 ก.พ. 2564 894
โรงไฟฟ้าบ่อขยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการก่อสร้างขยะและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน/ ต่อวัน มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อัยการจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติของโครงการ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมร่วมแสดงความยินดี กล่าวรายงาน โดยคุณ จิรฐา ทรงเมตตา บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญา โดยดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed In Tarriff (FIT) จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ได้ดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแห่งนี้จึงถือได้ว่าสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มการแก้ปัญหาจัดการขยะอย่างยั่งยืนอันเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนสู่ KRABI Goes Green ได้อย่างตรงจุด และถือเป็นการพลิกวิกฤตขยะให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนไปพร้อมกันและด้วยเทคโนโลยีสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งของประเทศและของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะที่ทันสมัย สะอาด สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมามอบให้ชาวจังหวัดกระบี่ อีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนแปลงกองภูเขาขยะที่เป็นมลภาวะให้กลายเป็นสวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวกระบี่
29 ม.ค 2564 721
อบรมนายทะเบียนมัสยิด คลองท่อม
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอคลองท่อม 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนแสงอิหม่านสังกัดมัสยิดบ้านห้วยน้ำขาว เวลา 09:00 -15:00 น รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในพาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบข้อมูล ในเขตอำเภอคลองท่อม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดในเขตคลองท่อม 78 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดฝ่ายทะเบียน ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำให้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ท่านพิชิต สูหลำ ครูใหญ่โรงเรียนแสงอิหม่าน เป็นประธานเปิดพิธี ขอขอบคุณ วิรัช ควนใต้ ประธานชมรมอิหม่ามคลองท่อม นายสุลัยหมาน หวังสป ประสานงานกรรมการมัสยิดเขตตำบลห้วยน้ำขาว นายสมศักดิ์ ทำเผือก ประสานงานนายทะเบียนเขต ต คลองพน นายปิยะเดช ลูกเจ๊ะ ประสานงานนายทะเบียน ตำบลทรายขาว ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมัสยิดห้วยน้ำขาว ที่เอื้ออำนวยการบริการสถานที่อบรม จัดโต็ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โรงเรียนแสงอิหม่านวิทยา ขอบคุณ คุณส้อส้า น้ำใส ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามมุสลีมะห์ประจำมัสยิดเขตอำเภอคลองท่อม นางนิตยา บรรดา ประสานงานเขตตำบลทรายขาว นางสร้อย สูทอก ประสานงานกับมัสยิดในเขตตำบลคลองพน นางอารักษ์ หลีจิ ประสานงานกับมัสยิด ต.คลองท่อมใต้/เหนือ/ดินอุดม/เพหลา นางสุดใจ อุ่นใจ ประสานงานกับมัสยิดในเขตตำบลห้วยน้ำขาว และขอบคุณมุสลีมะห์ทุกท่านที่นำขนม กาแฟ ขนมจีน ข้าวห่ออาหารกลางวันมาร่วมบริการ เสร็จการฝึกอบรม ฯ เวลา 16.00 น ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
26 ม.ค 2564 546
กอจ.กระบี่ หารือข้อราชการ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
กอจ.กระบี่ หารือข้อราชการ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ที่ศาลากลางกระบี่ ห้องราชสีห์ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลาง นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายธันยา เหล่ชาย กรรมการ นายอาลีม บ้านนบ กรรมการ เข้าพบ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในประเด็น ปัญหาที่ดินของมัสยิด การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษทุกมัสยิด การขอทะเบียนบ้านมัสยิด ทร 14 ที่ยังไม่ดำเนินการไม่ได้
26 ม.ค 2564 619
อบรมเชิงปฏิบัติการ นายทะเบียนอ่าวลึก
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภออ่าวลึก 24มกราคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย เวลา13:00-17:00 น วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ ในเขตอำเภออ่าวลึก ๆ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆกว่า 70 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายธัญญา เหล่ชาย กอจ กระบี่ เขตอ่าวลึกเป็นประธานเปิด นายอาลีม บ้านนบ ประสานสถานที่อบรม ขอขอบคุณ คุณมารียา จันมณี ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขตอ่าวลึก/เขาพนม นางสาวห้าฝีเสาะ ปะตุกา ประสานงานเขตตำบลคลองหิน/ เขาพนม นางสาวธัญญรัตน์ ศาสนติธนานันท์ ผู้ประสานงานคณะกรรมการมุสลีมะห์ เขตตำบลอ่าวลึกน้อย นางสาวสุชานันท์ มุกดา ผู้ประสานงานตำบลแหลมสัก/อ่าวลึกใต้ นางศรีสุดา คลองรั้ว ประสานงานตำบลบ้านกลาง /อ่าวลึกเหนือ ขอบคุณขนม จากคุณ กานติมา และน้ำหวานจาก ท่านรองนายยก อบต.คุณ เกสร สมบูรณ์ ร่วมสนับสนุน จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
24 ม.ค 2564 514
คัดเลือกอิหม่ามมัสยิดบ้านเกาะกลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12:30-14:00 น ที่มัสยิดบ้านเกาะกลาง อ เมือง จ กระบี่ ได้รับคำสั่งลงนามแต่งตั้ง จาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานฯ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการฯ นายเจ๊ะอาหลี คมขำ กรมการฯ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่าย ICT ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือก อิหม่าม ประจำมัสยิดบ้านเกาะกลาง แทนตำแหน่งว่างลง จากการลาออกของนายสนิ คลองรั้ว อดีตอิหม่าม จึงได้ดำเนินการคัดเลือก ผลการคัดเลือก จากการเสนอชื่อของสัปปุรุษ ให้นายประวัติ คลองรั้ว เป็นอิหม่ามคนต่อไปด้วยมติเสียงของสัปปุรุษ อย่างถ้วมท้น จึงได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อิหม่าม คนต่อไป เสร้จสิ้นพาระกิจลงในเวลา 14:00 น.จึงรายงานมาเพื่อทราบ (วิรัช สีหมุ่น) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน
08 ม.ค 2564 794
กระบี่อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ อนุกรรมการมัสยิด
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่อาการหอประชุมสหกรณืออมทรัพย์ตัลมียะห์ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่าย ICT เป็นวิทกรบรรยายให้ความรู้กับ อนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง มีผู้เข้าร่วมจากมัสยิดตำบล เกาะศรีบอยา ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน 1. มัสยิดบ้านเกาะฮั่ง 1. นายวุฒิชัย ขาวแดง 2. นางสาวอรพรรณ แก่เทียร 3. นางสาวเพ็ญศรี ขาวแดง 2. มัสยิดบ้านแหลมกรวด 1. นางปราณี ชลธี 2. นางนิดา น้ำใส 3.นางคอยเร๊าะห์ แหลมกรวด 4. นางสาวกวิสรา บุตรเหม 3. มัสยิดหน้าคลองหมาก 1. นางรัตติยา หยาตา 2. นางวรรณา คลองรั้ว 3.นางสุจิตรา โบบทอง 4. มัสยิดตรุสสลาม พรุตรีด 1. นางสาวกัญญารัตน์ บุตรปอด 2. นางอุษณีย์ ชาติไทย 5. มัสยิดบ้านหลังเกาะ 1. นายปิยพัฒน์ แดงกุล 2. นางชุจันทร์ยา แดงกุล 6. มัสยิดบ้านเกาะจำ 1. นางสาวยมนา วงศาชล 2. นางสาวหงส์ลดา อุษาวิลาวัญย์ 7. มัสยิดบ้านคลองหวายเล็ก 1. นางสาววัลภา พยายา 2. นางสาวหทัยชนก สุดยูโซ๊ะ 3. นางสาววิภาวดี ตะกิมจิ 4. นางสาวสุเมตตา เหลนเพชร 5. นางสาวสุภาพร ผิวดี 8. มัสยิดอัลกอบาตีน 1. นางสุนี รอบคอบ 2. นางสาวอาทิติยา มาศโอสถ 3. นายสุธีรักษ์ กำปา 9. มัสยิดบ้านเกาะนกคอม 1. นางสาวมยุรา หมันเหยบ 2.นางอารี ปาละมาน 3.นางวิลาวรรณ วงค์สนิท 4.นางสาวพรภิมนต์ ต้นวิชา 10. มัสยิดนูรนอิสลาม หาดยาว 1. นาง กานดาวดี ชายใหญ่ 2. นางจิตลดา ฝั่งขวา 3. นางดรุณี กุลพ่อ 11. มัสยิดบ้านคลองแรด 1. นางสาวสมจิตร รอบคอบ 2. นางสาวพิมลพร มาศโอสถ 12. มัสยิดบ้านคลองรั้ว 1. นางสาวพรพรรณ คลองรั้ว 13. มัสยิดบ้านหลังดา 1. นางสาวสุภาพร มาศโอสถ 14. มัสยิดบ้านเกาะปู 1. นางสาวอริสรา แก้วสะอาด 2. นางสาวมัลลิกา อ่อนแอ 15. มัสยิดบ้านปากหรา 1. นายสาโรจน์ มาศชาย 2. นางสาววรรณา ตาวัน 3. นางสาวบุษบา สมพร 4. นางนภา สุขสกุล 5. นางอรทัย บ่อหนา 16. มัสยิดบ้านห้วยโสก 1. จันทร์ติมา ไหมดำ 2.สุวรรณา ครบถ้วน 3.โสภา จุฑามาตย์
26 ธ.ค. 2563 1,057
ประชุมสัมมนากรรมการอิสลามทั่วราชอานาจักร
กรมการปกครอง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอานาจักร ตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง ณ โรงแรมอัล มีรอช กรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกอจ และนายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่ายไอซีที ได้รับมอบหมายจากนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าประชุม วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม อัล มีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 55 คน ผู้แทนจุฬาราชมนตรี จำนวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 61 คนดำเนินการอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวรายงาน รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝากถึงกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่าน ในฐานะเป็นผู้นำทางศาสนา ที่ราษฎรให้ความเคารพเชื่อถือ ศรัทธา ขอให้เป็นผู้นำ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตามหลักการของศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง และสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิม ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความปรองดอง และความสงบสุขขึ้นในชาติ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมที่ดีของสังคม สมกับเป็นผู้นำชุมชนชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค การประกอบศาสนกิจที่เหมาะสม และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นต้น รองอธิบดีกรมการปกครอง มุ่งหวังการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม ข้อกฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน (ผู้นำที่ดี ต้องเป็นนักบริหารด้วย)
21 ธ.ค. 2563 1,174
อบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอเหนือคลอง
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30-16:00น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนคลองหมากวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จัดให้มีงานเมาวลิดกลางตำบลคลองขนานและงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลคลองขนาน หน่วยสอบ 26 ภาคกลางวันจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดในเขตตำบลคลองขนาน ตำบลเหนือคลอง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองเขม้า มีมุสลีมะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 325 คน 20 มัสยิดโดยการประสานงานโดย ประธานเครือข่ายอนุมุสลีมะห์ระดับอำเภอ นางสุนี รอบคอบ และมีวิทยากรให้ความรู้จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กระบี่ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่าน ยารากั้ลล้อค่อยร่อน
19 ธ.ค. 2563 539
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดเขต ไสไทย
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา08:30-12:00น. ที่โรงเรียนมัสยิดนูรุ้ลฮูดา บ้านแหลมโพธิ์เดิม จัดให้มีงานงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลไสไทย หน่วยสอบ 64 ภาคกลางวันจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการมุสลีมะห๋ประจำมัสยิดในเขตตำบลไสไทย มีมุสลีมะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 185 คน โดยการประสานงาโดย ประธานเครือข่ายอนุมุสลีมะห์ระดับอำเภอ นางสาลินี เกกินะ และมีวิทยากรให้ความรู้จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กระบี่
19 ธ.ค. 2563 555
มัสยิดออนไลน์ ต ทรายขาวคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม กระบี่
วันที่10 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านห้วยลึก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 – 2566 โดยได้มีการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ขึ้น เพื่อให้คณะอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมุสลีมะห์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบมัสยิดออนไลน์มากขึ้น และจักได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายทะเบียน เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานได้ ถึงแม้นว่าจะติดปัญหาในการใช้สถานที่ ด้วยความตั้งใจของอนุกรรมการที่เข้าร่วม ยังคงดำเนินการไปได้เป็นอย่างดี โดยการคัดสรรมาจากอิหม่ามจากมัสยิดต่างๆในเขตตำบลทรายขาวและตำบลคลองท่อมเหนือกันอย่างพร้อมเพรียงมีผู้เข้าร่วม 26 คนและคาดหวังได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถนำความรู้การใช้งานระบบเพื่อไปบริหารจัดการมัสยิดได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการายงานผล ระบบบัญชีการเงินมัสยิด สำหรับสาระของการอบรมประกอบด้วย - วิธีการเข้าเวบไซด์ดูสาระเนื้อหาของระบบ www.masjidthai.com ลอกอินเข้าสู่ระบบแจ้งให้เข้ากลุ่มแจ้งเตือนการเข้าระบบ -วิธีจัดการสถานที่ตั้งมัสยิด -วิธีการปักหมุดแผนที่มัสยิดลงระบบกูเกิ้ลแมป -วีธีการจัดทำประวัติของมัสยิด -วิธีการสร้างเพจลิ้งของมัสยิด -วีธีการใส่รูปมัสยิดเข้าหน้าเวพเพสมัสยิด -วิธีการใส่ภาพไฮไลด์ของมัสยิด -วีธีการนำรูปของคณะกรรมการมัสยิดเข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง -วิธีการนำรูปคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง -วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของมัสยิด -วิธีการเขียนข่าวกิจกรรมของมัสยิด -วิธีการอับร้านค้าชุมชน (ฮาลาลมูเก็ม) เข้าระบบ -วีธีการอับโหลดข้อมูลไว้ในเอกสารดาวส์โหลดของมัสยิด -วีธีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลสัปปุรุษ รายบุคคล -วิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน -วีธีการ จัดการข้อมูลสัปปุรุษ รายครัว/ในเขต/นอกเขต/เข้ารับอิสลาม -วิธีการแยกสัปปุรุษออกจากครัวเรือน -วิธีการ ย้ายสัปปุรุษไปยังมัสยิดอื่น/เสียชีวิต/การจำหน่ายข้อมูล -วีธีการเพิ่มข้อมูลเด็กกำพร้า -วีธีการรายงานผลของระบบทะเบียนออกมาใช้งานตามสาระ -วิธีรายงานข้อมูลเด็กกำพร้า -วีธีนำข้อมูลรายชื่อสัปปุรุษเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิด -วีธีการรายงานข้อมูลอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น ส่งกระทรวงมหาดไทย -วีธีการนำส่งข้อมูลสัปปุรุษรายงานต่อกรมการปกครอง -วิธีการจัดทำระบบบัญชีการเงินมัสยิดออนไลน์ เสร็จสิ้นการฝึกอบรม เวลา 16.00 น.มอบเกียรติบัตรให้ผู้อบรมโดย นายวิรัช สีหมุ่น พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน โครงการดังกล่าวจะจัดให้มีทุกตำบลตามแผนงานและนโยบายของกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
10 ธ.ค. 2563 1,223
บทบาทการทำงานของอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม
วันที่ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13;00 -16:00 น วิรัตน์และเล็ม เลขานุการกอจ กระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ICTร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าในในบทบาทการทำงานของอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม จำนวน 252 คน ณ สนามกีฬา อบต ตำบลเขาคราม(รายละเอียดกิจกรรม) นางข้อตีเยาะ ทำศรี ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์ เขตตำบลเขาครามกล่าวรายงานการประชุมต่อประธานเปิดงาน คุณวลัยรัตน์ มุคุระ นายกสามคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ตามที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มมุสลีมะห์ประจำมัสยิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการประจำมัสยิด ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การมีบทบาทของสตรี โดยมีสมาคมสตรีเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆของกลุ่มมุสลิมะห์ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ในเขตตำบลเขาครามประกอบด้วย 9 มัสยิด ได้แก่ ยัมอี๊ยาตุ้ลมุสลีมี ดารุ้ลยาดีด นูญูมุ้ลมูฮาญีรีน หนองถั่วแรด นูรุ้ลญันนะ บ้านเขาขาว บ้านไหนหนัง นูรุ้ลฮูดาบ้านไร่ยาว อัลมูบาร็อก และอาดามี จำนวนมุสลีมะห์ประมาณ 2,700 คน โดยการจัดสัมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้อนุกรรมมุสลีมะห์ประจำมัสยิดรับทราบบทบาทของตนเอง 2.เพื่อให้กลุ่มมุสลีมะห์มีส่วนร่วมในการทำงานกับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 3.เพื่อส่งเสริมและสนับการปฏิบัติงานของมุสลีมะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 4.เพื่อให้มุสลีมะห์ปฏิบัติตนตามบทบาทแลหน้าที่ของตนเองตามกรอบแห่งศาสนาอิสลาม 5.เพื่อให้มุสลีมะห์ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอัลกุรอ่าน ฟัรดูอัยน์ และฟัรดูกีฟายะ
07 ธ.ค. 2563 907
อบรมสัมมนาระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์ เขาคราม
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ทำการชมรมคนรักอัลกุรอาน มัสยิดบ้านทุ่ง นายวิรัช สีหมุ่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ ให้กับอนุกรรมการอิสลามมุสลีมะห์ประจำมัสยิดฝ่าย ทะเบียน เขตตำบลเขาคราม มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มัสยิดละ 2 คน รวม 20 คน และได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ (โนตบุค) มัสยิด 1 เครื่องมาพร้อมเพรียง ส่วนเรื่องอาหารกลางวัน และเบรก ได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมได้นำ มาจากผู้เข้าร่วมสัมนาเอง การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ก่อนการสัมมนาได้ มีการกล่าวนาสีฮัตโดย คุณวลัยรัตน์ มุคุระ ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จังหวัดกระบี่ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ คุณสาลินี เกกินะ ประธานเครือข่ายมุสลีมะห์ อำเภอเมืองกระบี่ นางข้อตีหย๊อ ทำศรี ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตำบลเขาคราม เนื้อหาของการสัมมนาวันนี้ ประกอบรายละเอียด วิธีการกำหนดสถานที่ตั้งมัสยิด การทำประวัติและการใส่รูปภาพมัสยิด วิธีการปรับแต่งหน้าเวบไซค์ของมัสยิด. การอับรูปของคณะกรรมการมัสยิดเข้าตามระดับตำแหน่งตามโครงสร้าง การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์. การเรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของมัสยิด การนำร้านค้าฮาลลาลมูเก็มเข้าระบบเวบไซ้ค วิธีการอับโหลดเอกสารดาวส์โหลด. วิธีการจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษ. วิธีการจำหน่ายระบบสัปปุรุษ. วิธีการ ย้ายสัปปุรุษออกจากทะเบียน วิธีการตัดสัปปุรุษออกจากระบบเมื่อเสียชีวิต. วิธีการจำหน่ายสัปปุรุษออกจากระบบ. วิธีการจัดทำบัญชีการเงินมัสยิดจากระบบ การรายงานผลข้อมูลนำมาใช้ตามสายงานบริหารมัสยิด วิธีการนำรายชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการมัสยิด วิธีการนำส่งข้อมูลสัปุรุษไปยังกรมการปกครอง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถนำไปสู่การพัฒนามัสยิดต่อไป
03 ธ.ค. 2563 856
จิตวิทยาในการเลี้ยงดูแลบุตร
วันที่ 21 พย 2563 เวลา 13:00 น นายอดุลย์ ผิวดี ประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นางสัอส้า น้ำใส ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอคลองท่อม นางสิริมา กสิคุณ ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอเกาะลันตา นางสุนี รอบคอบ ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอเหนือคลอง พร้อมอนุกรรมการมุสลิมะห์ตำบลคลองขนาน อนุกรรมการมุสลิมะห์ประจำมัสยิดในเขตตำบลคลองขนานและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง จิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามอัลกุรอาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ณโรงเรียนกูลดีศาสตร์กระบี่ ควนบ่อทราย มีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง จิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามอัลกุรอาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ณโรงเรียนกูลดีศาสตร์กระบี่ ควนบ่อทราย 200 คน
22 พ.ย. 2563 598
ประชุมชมรมอิหม่ามจังหวัดกระบี่
กรรมการอิสลามกระบี่ประชุมร่วม กับชมรมอิหม่ามคอเต็บบิหลั่น จังหวัดกระบี่ วันที่ 3 พย 2563 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ เป็นประธานประชุม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที พร้อมด้วยประธานชมรมอิหม่าม จากอำเภอต่างๆ นายวิรัช ควนใต้ ประธานชมรม คลองท่อม นายสมพร มูลกุล ประธานชมรม เหนือคลอง นายดะหร่อหมาน กูลหมาด ประธานชมรมเมือง นายอาลีม บ้านนบ ผู้แทนประธานชมรมอ่าวลึก เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามกระบี่ และนำผลไปยังอิหม่าม ในมัสยิดต่างๆในจังหวัดกระบี่ วิรัช สีหมุ่น (รายงาน)
03 พ.ย. 2563 771
รับคณะดูงานจากภาค7
ต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที ได้รับมอบหมายจากนายอัสนาวี มุคุระประธานกรรมการอิสลามกระบี่ต้อนรับและบรรยายสรุป แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษา ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) นั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมาย แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
03 ต.ค. 2563 696
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,973