มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมละศีลอดที่ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อเวลา 19.15 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1437 โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูต และตัวแทนมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าร่วมในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีนายอัสนาวี มุคุระประธานกรรมการอิสาลมประจำจังหวัดกระบี่ เข้าร่วม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงละศีลอดรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ อันประเสริฐของชาวมุสลิมทั้งหลาย โดยพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการประพฤติตน ตามหลักศาสนบัญญัติ และถือเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจและถือศีลอด และศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอาน รวมทั้งบริจาคทานอันเป็นการรักษาคุณงามความดี ขณะเดียวกันขอชื่นชมชายมุสลิมที่ปฏิบัติถือศีลอดในเดือนนี้ นับเป็นการทดสอบศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และดำรงตนให้อยู่ในหลักศาสนา ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรค ความยากลำบาก ความอดกลั้น และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีไมตรีต่อกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมมีคุณภาพ และประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างยั่งยืน ด้านจุฬาราชมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่จัดงานนี้ให้กับชาวมุสลิมในประเทศไทย ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐ และเดือนของชาวมุสลิมทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ก็ถือว่ามีไมตรีจิตต่อชาวมุสลิม พร้อมขอจากเอกองค์อัลเลาะห์ให้ทรงประทานพรเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลชุดนี้เข้มแข็งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป
23 มิ.ย. 2559 1,758
ประธานกอจ.กระบี่เยี่ยมบัานไฟไหม้ บ้านคลองกำ
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการอิสลามกระบี่กรรมการกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ กอจ.กระบี่ พร้อมด้วยอบจ.กระบี่ โดยรองนายก นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน อิหม่ามมัสยิด บ้านคลองประสงค์ นายหวาย คลองรั้ว เดินทางเยี่ยมบ้านไฟไหม้หมดทั้งหลัง เมื่อคืนวันที่ 9 มิถุนายน 59 เวลา21.00 น.สาเหตุจากได้ชาทร์ตแบตเตอร์รึ่โทรสับมือไว้เกิดระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้แต่โชคดีในตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยุ่ในบัาน เจ้าของบ้านชื่อ นายบรรจง รักข้อง สามี นางสาวประวิดา ลูกเล็ก ภรรยา ดญ.ปาริชาติ รักข้อง บุตรสาว ดช ปัทรี รักข้อง บุตรชาย เหตุเกิดบ้านเลขที่ 81/1 ม.3 ต.คลองประสงค์ (บ้านคลองกำ) อ.เมือง จ.กระบี่ เบื้องต้นทางคณะกรรมการอิสลามกระบี่ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ได้มอบเสื้อผ้า เครื่องใช้ และเงินให้เจ้าของบ้านบางส่วน และได้ร่วมกันหาช่องทางช่วยเหลืออย่างเป็นระบบต่อไป
23 มิ.ย. 2559 1,557
รับอินตภาลัมเพื่อแจกจ่ายแก่มัสยิดในจังหวัดกระบี่
จุดที่ 1 มูลนิธิอาดามี โดย คุณสุรัตน์ มุคุระ รองประธานมูลนิธิฯได้ทำการจ่ายเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว มีมัสยิด โรงเรียนเอกชน ปอเนาะ มูลนิธิ สมาคม ในเขตอำเภอเมือง/อ่าวลึก/เขาพนม ซึ่งมีประธานชมรมอิหม่ามอ่าวลึกมารับเอง ในส่วนอำเภอเมืองมีประธานชมรมอิหม่ามประจำตำบลมารับด้วยตนเองทุกตำบล มี ต.เขาคราม ต.เขาทอง ต.หนองทะเล ต.อ่าวนาง ต.ไสไทย ต.คลองประสงค์ ต.กระบี่น้อย/ใหญ่/ปากน้ำ รวมทั้งสิ้น 375 ลัง อินชาอัลลอฮ์วันนี้ อย่างช้าวันพรุ่งนี้ถึงทุกที่ในจุดที่ 1 ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้อนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ จากสถาฑูตนำส่งถึงกระบี่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ยาซากุมุลลอฮุกัยร็อนจุดที่ 2 อำเภอเกาะลันตา รองฯม่าหนาบ ซื่อตรง ท่านชาญวุฒิ บุตรสมัน ท่านอาสัน กิ่งเล็ก มารับ อ.คลองท่อม/ลำทับ ท่านเลขาฯเวียง จิงู มารับ อ,เหนือคลอง อ.เดช ช่างเรือ นายทะเบียน กอจ.กระบี่ นายอ้าหมาด หลานสัน เลขา ชมรมอิหม่าม มารับ อัลฮัมดูลิลลาฮ์ อินทผาลัมอิฟตอร ซออิม ยาซากุมุลลอฮุกัยร็อน 4 รอมาฎอน 1437
23 มิ.ย. 2559 1,751
โครงการผู้ว่าราชการละศีลอด หนองทะเล
๘ มิถุนายน เวลา ๑๘.๓๐น นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอน พ.ศ. ๒๕๕๙ " กิจกรรมร่วมละศีลอด ๗ อำเภอ ๗ มัสยิด " และพบปะ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและพี่น้องมุสลิม เขตอำเภอเมืองณ มัสยิดบ้านหนองทะเล ม.๑ ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ขอบคุณ กอจ.เขตเมืองทุกท่านที่ได้มาร่วมกันอย่างพร้อมเพียงกัน ประกอบด้วย รองฯสุนทร ปธ.ชมรมอิหม่าม เจ๊ะฮาหลี คมขำ ดนหร้อหมาน นัคคา นายสามารถรถ ขยันการ นายณรงค์ เกาะกลาง นายแบ้ คล่องแคล่ว และนายก้าแหมน ลูกเหล็ม นายธัญญา เหล่ชาย นายธนาศักดิ์ แดงหนำ และอิหม่ามมัสยิด ในเขตอำเภอเมือง
23 มิ.ย. 2559 1,456
มอบเกียรติบัตรฟัรดูอีนผู้ใหญ่ ต อ่าวนาง
2 มิถุนายน 2559เวลา 14.00-15.30น.นายสุนทร สีหมุ่นณ มัสยิดบ้านอ่าวนาง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประธานเขตการศึกษาที่7สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาผู้ใหญ่ตามหลักสูตรเร่งรัดของสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ จำนวน 25 ท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับ อย่างดียิ่งจาก นายสมเดชขยันการ อิหม่ามประจำ มัสยิดบ้านอ่าวนาง และคณะกรรมการอิสลามประ จำมัสยิดบ้านอ่าวนาง
23 มิ.ย. 2559 1,500
กิจกรรมวันเด็กกำพร้า กระบี่ครั้งที่2
ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ที่สนามมัสยิดกลางกระบี่ สำนักงาน กอจ กระบี่ ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีวันเด็กกำพร้ากระบี่ ครั้งที่ 2 ขึ้น ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กกำพร้า มีการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจนจำนวน ประมาน 700 คน ทุนละ 1000 บาท มีการจับรางวัลรถจักยานให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการปั่นจักรยานเพื่อช่วยน้องเด็กกำพร้า มีการจำหน่ายเสื้อยาตีมราคาถูก เข็มกลัดเด็กกำพร้า มีการนำรถหรูรถสวยรถแต่ง มาโชว์ในงาน เพื่อให้เด็กได้ดู ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด มีการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ฝึกทำขนม วิชาชีพ และมีการออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารฮาลาลด้วย พร้อมกันนั้นในทุกคืนในช่วงของการจัดงาน ยังมีนักวิชาการศาสนา นักธุรกิจมุสลิม ดารามุสลิม เข้าร่วมงานด้วย และในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ได้จัดให้เป็นงานต้อนรับรอมฏอนด้วย
23 มิ.ย. 2559 1,388
งานโยร กระบี่
วันที่ 15 พค 2559 ที่มัสยิดกลางกระบี่ ระหว่างเวลาละหมาดอัสรี-อีชา ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ได้จัดให้มีงานโยร์ (งานรวมตัวกันในเรื่องการสร้างอาม้าลศาสนา) สืบเนื่องจากระยะเวลา 7 เดือนทีผ่านมา ประธานกรรมการอิสลามและคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ศาสนา นายเจ็ะฮาลี คมขำ นายวิทยากร ลูกหยี นายแบ้ คล่องแคล่ว ได้มีการออกเยี่ยมเยือนพี่น้องสัปปุรุษ ทุกอำเภอ ในรูปแบบการดะวะเชิญชวนให้ทุกคนได้สร้างอาม้าลศาสนาให้เกิดขึ้นทุกมัสยิด ครบทุกอำเภอ จึงจัดให้มารวมตัวกัน ณ มัสยิดกลางกระบี่ มีพี่น้องเข้าร่วมครั้งนี้ กว่า 3 พันคน
23 มิ.ย. 2559 1,335
เมืองกระบี่ฮาลาลฟู๊ดแฟร์
29 มีนาคม 2559 ที่สนามมัสยิดกลางกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับ ส่วนราชการและผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล จัดงานเมืองกระบี่ฮาลาลฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่1 ในพิธีเปิด นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่กล่าวต้อนรับ นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่กล่าวรายงาน นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนต่างๆ เช่น พนักงาน ราชการ อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นักเรียนนักศึกษา แม่ค้า ประชาชนทั่วไป มีกิจกรรมบนเวที การขับร้องนาเชด การบรรยายศาสนธรรม และการเสวนาจากนักวิชาการ นักธุกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจฮาลาล มีการออกบูธร้านค้าอาหารฮาลาลที่ได้รองเครื่องหมายรับรองจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559
30 มี.ค. 2559 2,320
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,971