MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กอจ. กระบี่ กิจกรรม

กิจกรรม

ต้อนรับคณะของ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นายสุรินทร์ เหมนุกูล
วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากประธานกอจ กระบี่ ในการต้อนรับคณะของ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย และคณะ ในการรับมอบหนังสือคุฏบะห์ลาคอมรฺ “ต้านบุหรี่และยาสูบ” จำนวน 250 เล่ม เพื่อนำส่งต่อไปยังมัสยิดในจังหวัดกระบี่ ตามแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่เพื่อรณรงค์และต่อต้านการสูบบุหรี่และใบจาก โดยจัดพิมพ์หนังสือคุฏบะหฺลาคอมรฺ ต้านบุหรี่และยาสูบ เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับความรู้และตระหนัก ถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉเพาะบุหรี่และยาเส้น
22 ม.ค 2561 865
เลือกประธานสมาพันธ์ 15 จังหวัด
วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา ร่วมประชุมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เพื่อการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ มีผู้เข้าร่วม 14 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน ผลการคัดเลือก 1.ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานฯ (กระบี่) 2.ดร.อะห์มัด. อิสัน. รองประธานฯ. (พัทลุง) 3.ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์. รองประธานฯ. (ภูเก็ต) 4.ท่านสมศักดิ์ พิศสุวรรณ์. รองประธานฯ. (นครศรีฯ) 5.ท่านเจ๊ะอุเซ๊น เจ๊ะอุบง. รองประธานฯ. (ปัตตานี) 6.ท่านสมาน เกปัน. รองประธานฯ. (สตูล) 7.ท่านนพดล. สุทธิการ. เลขานุการ. (พังงา) 8.ท่านวิรัตน์ แหละเล็ม. รองเลชานุการ. (กระบี) 9.ท่านยะมีล มูสิโก. รองเลขานุการ (พัทลุง) 10.ท่านเอกพงษ์ ยี่หล๊ะ รองเลขาฯ ( อิหม่ามกิ้ฟ สงขลา )
08 ม.ค 2561 1,213
กระบี่เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017
เวลา 19.30 น วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ซึ่งทางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้ประกอบการอาหารฮาลาล และผู้ประกอบการโรงแรม ฮาลาล จังหวัดกระบี่ นำร่องจัดเป็นครั้งแรกและจังหวัดแรกของประเทศ ทั้งนี้มีประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานและให้ความสนใจในกิจกรรมการออกร้านอาหาฮาลาล ภายในบูทต่างๆกว่า 70 บูท ทั้งการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ THE BEST OF KRABI โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ อาหารพื้นเมือง บูธจากโรงแรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ การจัดประกวดอาหาร / การแต่งกายแบบฮาลาล สปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดกระบี่ การนำเสนอบริการที่พักและ Package ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เทศกาลอาหารฮาลาล” ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ที่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับการบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยว โดยจังหวัดกระบี่เป็นลำดับแรกๆ (Think of Thailand , think of Krabi ) Halal Tourism ที่จะต้องมีความพร้อม มีคุณภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนและสมดุล ตามแนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวฮาลาล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า จังหวัดกระบี่ ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีสถิติตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมากทุกปี แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกที่ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นโยบาย Krabi Global City ซี่งยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มการท่องเที่ยวฝั่ง อันดามัน Halal Tourism จึงเป็นหนึ่งเป้าหมาย การผลักดัน ในการพัฒนา ให้เป็นเมืองสำคัญและเมืองแลนด์มาร์คของโลก หรือ Krabi Global City เป็นเมืองสำคัญที่ปรากฏในแผนที่โลก นึกถึงประเทศไทย จะต้องนึกถึงจังหวัดกระบี่ เป็นลำดับแรกๆไปพร้อมกับกระบี่ เมือง Halal Tourism และกระบี่ เมืองแพะ
14 ก.ย. 2560 1,086
krabi เมืองฮาลาล อาหารแห่งอนาคต
krabi เมืองฮาลาล อาหารแห่งอนาคต 7 กันยายน 2560 จังหวัดกระบี่ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เวลา 13.30 น. จังหวัดกระบี่จัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ครั้งที่ 1 รองรับตลาดฮาลาล อาหารแห่งอนาคต นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่กำหนดจัดงานเทศกาลฮาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาล จังหวัดกระบี่ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ โดยมุ่งหวังให้กระบี่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวในระดับสากลประสงค์ที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียน โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ บ้านเลขที่ 9/10 -การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ THE BEST OF KRABI โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ อาหารพื้นเมือง บูธจากโรงแรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ การจัดประกวดอาหาร / การแต่งกายแบบฮาลาล สปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดกระบี่ การนำเสนอบริการที่พักและ Package ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่กำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017 ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ / ส.ปชส. กระบี่ # Krabi halal #
07 ก.ย. 2560 1,157
เปิดงานอิดิ้ลอัฎฮา
26/8/2560 เปิดงานต้อนรับอิดิ้ลอัฎฮา ที่มัสยิดกลางกระบี่ โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกระบี่ สมาคมฟัรดูอีนย์จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย วันที่ 25-29/8/2560 กลุ่มมุสลิมะห์มัสยิดอ่าวนางมูเนาวเราะห์ ชมรมนักธุรกิจไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ และอีกหลายองค์กร ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการกงศุล คุณชาตรี อรรจนานันท์ มาร่วมกิจกรรมและให้ความรู้พร้อมให้บริการทำหนังสือเดินทางต่างประเทศ
26 ส.ค. 2560 1,179
กระบี่รับรอมฏอน 1438
วันที่ 16 พค 2560 ที่ ห้องประชุม สนง. กอจ. กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ต้อนรับรอมฎอน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความราบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงาน มี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ ร่วมกับพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่ กำหนดให้มีการจัดงานต้อนรับรอมฏอน จังหวัดกระบี่ ประจำปีฮิจเหราะห์ศักราช๑๔๓๘ ครั้งที่ 8ในวันที่ 23 พ.ค. 2560 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
16 พ.ค. 2560 1,633
มอบบ้านหลังใหม่
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายกิตติ อินทรกุล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ อ.อาบี ยะลา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสถาบันอัสสลาม นายอิสมาแอน หมัดอะด้ำ ประธานกรรมาธิการฝ่ายในประเทศ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้นำชุมชน ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ได้ร่วมกันมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของนายสมบูรณ์ เหมสงวน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้น้ำพัดพาบ้านไปทั้งหลัง จากความร่วมมือแรงกายและงบประมาณจากองค์กรข้างต้น หลังจากที่ได้อาศัยที่พักชั่วคราวมาระยะหนึ่ง สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ขอขอบคุณทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยากในครั้งนี้ ให้มีที่อยู่อาศัยโดยการสร้างบ้านหลังใหม่ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.
20 มี.ค. 2560 2,193
คณะกรรมการอิสลามกระบี่ร่วมกับมุสลีมะห์อ่าวนาง
2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน กอจ.กระบี่ ร่วมกับกลุ่มสตรีมุสลิมมัสยิดอ่าวนางมูเนาวเราะห์ (มัสยิดบ้านอ่าวนาง) หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เวลา 07.30 น. ลำเลียงถุงยังชีพจากมัสยิดอ่าวนาง ขึ้นรถ 08.30 รวมพลที่มัสยิดกลางกระบี่ ประธานอิสลามกระบี่ร่วมดุอาเดินทาง จากกระบี่ถึงพื้นที่ อ กงหราพัทลุง เวลา 11.30 น. ถึงจุดมอบของช่วยเหลือ มัสยิดบ้านป่าแก่ตก มัสยิดหวังหัวนอน จำนวน 100 ชุด12.30 น มัสยิดบ้านป่าแก่ออก 120 ชุด 13.00 น.แวะพักละหมาดเดินทาง และรับประทานอาหารที่มัสยิดบ้านพูด 14.00 น.พักผ่อนชมน้ำตกไพรวัน เดินทางกลับจังหวัดกระบี่ 14.30 น.
02 ก.พ. 2560 2,105

...
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 605,122