MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กอจ. กระบี่ กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมงานต้อนรับฮิจเหราะห์ที่ปัตตานี
โครงการมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 (3 วัน 3 คืน) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ........................................................................... วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้รับโล่ลงทะเบียน มาถึงบริเวณงาน 09.00 – 10.00 น. เยาวชนประกวดชุดมลายู 10.00 – 12.00 น. พิธีเปิด - ต้อนรับด้วยอานาชีด Talaal Badru Alaina โดยวงกุมปังฟิรฮาน สุไหงโกลก - ชมการแสดงปันจสีละ โดย เยาวชนปัตตานี - อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน โดย นายฮะซัน หะยีอับดุลวาฮับ - กล่าวรายงานโดย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการเข้าแถวด้านหลังประธานจัดงาน - กล่าวเปิดงาน โดย ท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล) - พิธีกรเชิญประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ แก่คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอิหม่ามที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนาน และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 51 คน - ประธานในพิธีให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน และดุอาอฺ - พิธีกรเชิญประธานจัดงาน นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี/วงกุมปังฟิรฮาน/ทีมปันจซีละและนักกอรีตามลำดับ - คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอิหม่ามที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนาน และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 51 คน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับท่าน
29 ก.ย. 2561 642
ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตา
ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตา ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตา วันนี้ 18 กันยายน 2561 09:00 _ 13:00 น ฝ่ายไอซีที กอจ.กระบี่ อบรมให้ความรู้ งานทะเบียน นายทะเบียนออนไลน์มัสยิด อ.เกาะลันตา ตำบลศาลาด่าน ตำบลลันตาน้อย ตำบลลันตาใหญ่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายศักดิ์ชัย ภักดี นายย่าสาด หวังผล นายอดุลย์ ผิวดี อิหม่ามสอแหละ วะเจดี อิหม่ามมัสยิดโละบารา และหัวหน้าทะเบียนออนไลน์ เขต อำเภอเกาะลันตา นายทินกร ก๊กใหญ่ นายประชีพ หมัดนุ้ย วิทยากรตำบล ลันตาใหญ่ นายวิรัช ห้าหวา วิทยากรตำบลลันตาน้อย วิทยากรหลักให้การอบรมโดย นายวิรัช สีหมุ่นฝ่ายไอซีทีกอจ.กระบี่ ณ ชั้น 2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ อำนวยความสะดวกจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ วันที่: 18 ก.ย. 2561 โดย: นายวิรัช สีหมุ่น
18 ก.ย. 2561 927
อบรมนายทะเบียนมัสยิดอ่าวลึก
วันนี้ 16 กันยายน 2561 09:00 _ 13:00 น ฝ่ายทะเบียน กอจ.กระบี่ อบรมให้ความรู้ งานทะเบียน นายทะเบียนออนไลน์มัสยิด อ.อ่าวลึก-อ.เขาพนม ได้รับเกียรติจากอิหม่ามปรีดา ทับโทน กรรมการอิหม่าม อ.อ่าวลึก และหัวหน้าทะเบียนออนไลน์ เขต.อ่าวลึก-เขาพนมให้โอวาทเปิดการอบรม วิทยากรให้การอบรมโดย นายวิรัช สีหมุ่นฝ่ายICTกอจ.กระบี่ และผู้ช่วยวิทยากรกรรมการเขตอำเภอ เหนือคลอง นายสุอีบ เถาว์กลอย มีกรรมการอิสลาม จ.กระบี่เขต.อ่าวลึกร่วมเข้าอบรมนายอาเล้ม บ้านนบ ณ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก อาคาร1 ชั้น4 ห้องคอมฯและโอกาสนี้ ขอขอบคุณผอ.สุริยะ ธนูสร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกได้เอื้อเฟื้อสถานที่ คุณครูพัชรานันท์ บ้านนบ อำนวยความสะดวกจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์
16 ก.ย. 2561 1,207
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้
วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด ภาคใต้ร่วมประชุม เพื่อสรุปแผนปฏิบัติงานปี 2561-2563 ประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานสมาพันธ์ ดร สมศักดิ์ พิศสุวรรณ รองประธานนายเฉ็ม เหมมัน รองประธาน นายเจะอุเซ็น เจะอุบง รองประธาน นายซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ นายเอกรัญ แดงโตะเห รองเลขา นายสมาน เกปัน รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม นายอับดุลเลาะโซะมะดะ นักวิชาการศึกษาสถาบันมอ นายมะรอซี ลีเมาะนักวิชาการศึกษาสถาบัน มอ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขาสมาพันธ์ นายนิโซะ นิกะจิ อดีตกำนันเกาะจัน นายดาโหด สายจันทร์ นายสมาน เหตุหาก เข้าร่วมประชุม
13 ก.ย. 2561 720
วันที่ 1 มูฮัรรอม ที่มัสยิดกลางกระบี่
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฝ่ายงานมัสยิดออนไลน์ คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์มัสยิดจังหวัดกระบี่ เขต.อำเภอเมืองโดยนายวิรัช สีหมุ่นกรรมการอิสลาม จ.กระบี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และไอซีที ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนมัสยิด เขตตำบลไสไทย ตำบลหนองทะเล และตำบลเขาทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนายทะเบียนของมัสยิด ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.กบ السلام عليكم ورحمةالله وبركاته سلامةتاهون بارو สาลามทุกท่านครับ สวัสดี ปีใหม่ ฮ.ศ.1440 ครับขอ ให้ทุกท่านได้รับความเราะห์ สาลามัตกันอย่างถ้วนหน้า ครับ اللهم انت الابدي القديم الاول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذاعام جديدقداقبل نسالك العصمة فيه من الشيطان واولياءه وجنوده والعون على على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بمايقربنااليك زلفى ياذالجلال والاكرام وصلى الله على سيدنامحمدوعلى اله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين
11 ก.ย. 2561 877
ประชุมประจำเดือนอิหม่าม เมืองกระบี่
วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่มัสยิดกลางกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จัดประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่เข้าร่วม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขากอจ กระบี่ แจ้งเรื่องการบริหารจัดการของ สนง กอจ กระบี่ นายสมเดช ขยันการกรรมการกลาง แจ้งเรื่องการบริหารสถานีวิทยุ จัดเลี้ยงโตะจีน เพื่อหาทุนในการบริหารจัดการ นายปรีชา พยายาม ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่ง นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ ชี้แจงขั้นตอนของการเก็บเงินรายหัว เพื่อจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ บนพื้นที่มัสยิดกลางกระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจกระบี่ฝ่ายอาคารสถานที่ แจ้งให้ทุกมัสยิดรักษาความสะอาด จะให้มีโครงการหนึ่งมัสยิดหนึ่งอำเภอหนึ่งมัสยิดตัวอย่าง นายสุนทร สีหมุ่น แจ้งกำหนดการอบรมนายทะเบียนมัสยิดเขตเมืองกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น แจ้งให้ทุกมัสยิดเตรียมการในการจัดส่งผู้ที่มีความรู เข้าใจในเรื่องของการทำข้อมูลมัสยิดออนไลน์ นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองจังหวัดกระบี่ นายคมสัน บิลละโสย ชี้แจงเรื่องการจัดให้ทุกมัสยิดทำตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตามพรบ 2540 นายจีระศักดิ์ บุตรเด็น เลขานุการฝ่ายการศึกษา กอจ กระบี่ ชี้แจงถึงกำหนดวันเวลาในการจัดอบรมและสอบ ก่อนนีกะทั้งจังหวัดกระบี่
10 ก.ย. 2561 781
ระบบปฎิบัติการมัสยิดออนไลน์ เกาะลันตา ต คลองยาง
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเกาะลันตา ตำบลคลองยาง 9 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น -15:00 น ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการมัสยิดมุสลิมสามัคคีบ้านขุนรายา ต คลองยาง อ เกาะลันตา จ กระบี่ นายอาสัน กิ่งเล็ก กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในฐานะได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม กำกับดูแลมัสยิดเขตตำบลคลองยาง 9 มัสยิด พบปะคณะทำงานและนายทะบียนมัสยิด พบปะกล่าวให้กำลังใจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจกระบี่ ฝ่าย ICT ชี้แจงถึงการจัดทำระบบสารสนเทค ของสำนักงาน และกล่าวถึงโครงการจัดทำระบบมัสยิดออนไลน์ ระบบใหม่ นายฟารุก ป้าไหน แอดมินระดับตำบลมัสยิดคลองยาง วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบ วิรัช สีหมุ่น รายงาน
09 ก.ย. 2561 790
กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภออ่าวลึก
วันที่ 6 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภออ่าวลึกในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจกระบี่ กล่าวพบปะชี้แจงถึงระบบการทำงานของคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ตามโครงสร้าง นายปรีชา พยายาม กอจ กระบี่ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่งฉบับ แก้ไขและปรับปรุง นายว้าเหตุ มารยา แจ้งการให้ความรุ้ฮาลาลครัวเรือน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา ชี้แจงเรื่องการระดมทุนจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม รายหัว 60 บาท นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอ อ่าวลึก พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิด ในเขตอ่าวลึก กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพ อ่าวลึกเวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม วิรัช สีหมุ่น รายงาน
06 ก.ย. 2561 617
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเกาะลันตา
วันที่ 5กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเกาะลันตา ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจกระบี่ กล่าวพบปะชี้แจงถึงระบบการทำงานขอกคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ตามโครงสร้าง ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองประธาน ฝ่ายแผนงานและนโยบายได้แจ้งงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด ปรีชา พยายาม กอจ กระบี่ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่งฉบับ แก้ไขและปรับปรุง นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา ชี้แจงเรื่องการระดมทุนจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม รายหัว 60 บาท นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอเกาะลันตา สามตำบล เกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ ศาลาด่าน พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้ง สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิด กำหนดให้วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม วิรัช สีหมุ่น รายงาน
05 ก.ย. 2561 628
เริ่มแล้ว 100 บาทแรกกับโครงการระดมทุนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลาม 12ล้านบาท
เริ่มแล้ว 100 บาทแรกกับโครงการระดมทุนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลาม 12ล้านบาท 4 กันยายน 2561 วันที่ต้องจารึกอีกวัน ตามที่ทาง สนง กอจ กระบี่ โดยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามขึ้น บนพื้นที่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นศูนย์รวมการบริหารกิจการเกียวกับศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ แต่เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงจัดโครงการระดมทุนขึ้น เพื่อให้พี่น้องสัปปุรุษในจังหวัดกระบี่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง โดยจัดเก็บเงินบริจาคคนละ 60 บาท ในระยะเวลา 9 เดือน โดยแบ่งจ่ายได้ครั้งละ 20 บาทต่อคน 3 เดือน ครั้ง จนครบ คนละ 60 บาท เมื่อโครงการได้ดำเนินการ คนแรกที่ให้การบริจาค คือ นาย หนก ต้นวิชา อายุ 81 ปี เป็นสัปปุรุษของมัสยิดบ้านคลองไคร ตำบลคลองพน จำนวน 100 บาท นี่คือเงิน 100 บาทแรก ที่จะต่อยอดไปถึง 12 ล้านบาทในเร็ววัน ถามว่าแล้วเงิน 12 ล้านมาจากไหน คิดแบบอย่างเร็ว คือ พี่น้องมุสลิมกระบี่มี 200,000 คน คนละ 60 บาท 200,000x60 รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาททันที ขออัลล้อทรงประทานความดี โปรดแชร์ข้อความนี้เพื่อส่งต่อความดี
04 ก.ย. 2561 556
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง
วันที่ 4 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายปรีชา พยายาม กอจ กระบี่ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่งฉบับ แก้ไขและปรับปรุง นายเจ๊ะอาหลี คมขำฝ่ายการเงิน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา นายดลหร้อหมาน นัคคา ฝ่ายยาเสพติด ชี้แจงเรื่องการระดมทุนจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม รายหัว 20 บาท นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอเหนือคลอง พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้ง สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิดเขต เหนือคลองกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอุทยานศึกษา เวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนทั้งอำเภอเหนือคลอง ทุกมัสยิด เข้าร่วมฝึกอบรม นายวาเหตุ มารยา แจ้งผลของโครงการฮาลาลครัวเรือน ของอำเภอเหนือคลอง จัดให้มีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2561 สัปปรุษตำบลคลองเขม้า 200 คน ที่ หอประชุมโรงอุทยานศึกษา วิรัช สีหมุ่น รายงาน
04 ก.ย. 2561 771
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอคลองท่อม
วันที่ 3 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอคลองท่อม ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายสุขสันต์ ไทรบุรี แจ้งถึงผลการประชุมประจำเดือนของ กอจ กระบี วันที่ 2 กันยายน 61 นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอคลองท่อม พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้ง สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิดเขต คลองท่อม กำหนดให้วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลคลองพนพัฒนา เวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนทั้งอำเภอเข้าร่วม นายวาเหตุ มารยา แจ้งผลของโครงการฮาลาลครัวเรือน และแผนงานนโยบายของ กอจ นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ แจ้งเรื่องการระดมทุนการจัดสร้างศูนย์บริหารงานกิจการศาสนาอิสลาม หัวละ 20 บาท นายปรีชา พยายาม แจงเรื่องระเบียบอบรมและสอบก่อนแต่ง พร้อมคณะทีมงานวิชาการ วิรัช รายงาน
03 ก.ย. 2561 681
มัสยิดคลองเขม้าจัดทัศนะศึกษา จังหวัดสงขลา
พบปะผู้นำศาสนาตำบลคลองเขม้า 27 สิงหาคม 2561 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ส่วนการศึกษา อบต คลองเขม้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาประจำมัสยิด เรื่อง”การบริหารจัดการมัสยิดเพื่อพัฒนาคน ให้มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับ(ฟัรดูอีน)ในมัสยิด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 27_29 สิงหาคม 2561 กิจกรรมในโครงการจัดให้มี การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารมัสยิด โดย ประธาน กอจ กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ นายดลหล้า พยายาม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กอจ. กระบี่ วิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที พบปะพูดคุยและทัศนะศึกษาดูงาน ที่ มัสยิดบ้านเหนือ ต คูเต่า ต หาดใหญ่ และมัสยิดบ้านสะกอม อ จะนะ จังหวัดสงขลา โครงการโดย อ.ปรีชา พยายาม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กอจ.กระบี่
27 ส.ค. 2561 689
วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน
26 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเซ้าเทรินลันตารีสอร์ท ต ศาลาด่าน อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กระบี่ จัดโครงการ “สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบคุณรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณสมพล รัตนภิบาล ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯอดีตอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน ผู้เข้าร่วม 150 คน
26 ส.ค. 2561 744
กระบี่จัดอบรมนายทะเบียนระดับตำบล
สุดยอดของการพบกัน 25 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นับได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ อีก 1 วัน ที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ ในการบรรยายให้ความรู้กับคณะทำงานระบบมัสยิดออนไลน์จังหวัดกระบี่ จากตัวแทนทุกตำบล 28 ตำบล ที่มารวมตัวกัน ต่างวุฒิ ต่างวัย นำความสามารถส่วนตนมาขยายผลงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนระบบมัสยิดออนไลน์ ในภาคของการเป็นวิทยากร ทุกคนตั้งใจ ใฝ่รู้ ยอมสละเครื่องใช้ส่วนตน อุปกรณ์ ใช้ในการฝึกอบรม จากการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ผลที่ได้ เกินคาด ทุกคนรู้ ทุกคนเก่ง ทุกคนทำได้ ทุกคนร่วมกันตั้งปณิธานร่วมกัน ภายใต้คำว่า “เราจะไม่ทิ้งพี่น้องมุสลิมกระบี่ทุกชีวิตใว้นอกทะเบียนสัปปุรุษ” ขอขอบคุณอีกครั้งและหลายๆครั้ง ขออัลล้อทรงประทานความดี มีอีหม่านทุกท่านไป
25 ส.ค. 2561 814
ทำหนังสือเดินทางที่กระบี่
ชาวกระบี่ แห่ทำหนังสือเดินทาง ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หลังออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ วัน ที่ 16 สิงหาคม 61 ประชาชน ชาวจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง จำนวนมาก เดินทาง มายื่นเอกสาร ทำหนังสือเดินทาง โดย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่มัสยิสกลาง จังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 2561 ไม่เว้รวันหยุดราชการ การออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ให้ประชาชน ในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ เช่น ภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และ สงขลา ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ กรณีบุคคลทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ส่วนกรณีผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ค่าธรรมเนียม รวมค่าส่งไปรษณีย์ EMS 1,040 บาท สำหรับบรรยากาศ การออกบริการเคลื่อนที่ ทุกวัน มีประชาชน จากจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง เดินทางมาทำหนังสือเดินทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ เป็นชาวมุสลิม ที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีผู้ทำหนังสือเดินทาง ครั้งนี้ 5 วัน คาดว่ารวม กว่า 3500 คน
16 ส.ค. 2561 2,444
กระบี่ยกระดับระบบมัสยิดออนไลน์
4 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายทะเบียน ประชุมเพื่อยกระดับ ระบบมัสยิดออนไลน์ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่าย ไอซีที กอจกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม คณะทำงานฝ่ายทะเบียน กอจกระบี่ โดยมีนายเดช ช่างเรือ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและคณะอนุกรรมการอิสลามกระบี่ 5 อำเภอ 1.วางระเบียบการทำงานกับคณะกรรมการชุดใหม่ 2.การรักษาระบบทะเบียนสัปปุรุษออน์ไลน์ 3.การพัฒนาและยกระดับทะเบียนสัปปุรุษออน์ไลน์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4.การทำความเข้าใจในระบบใหม่ต่อมัสยิดทั้งจังหวัดกระบี่ 5.เรื่องอื่นๆ สมชาย วงค์แดง เลขาฝ่ายฯ รายงาน
04 ส.ค. 2561 857
กระบี่ร่วมอำนวยอวยพรส่งฮุจญาจไปฮัจย์
3 สิงหาคม 2561 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ เวลา 13:00 น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจีงหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ คุณบดินทร์ อดุลย์ภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีอำนวยอวยพร แก่ผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ผู้เข้าร่วมสนับสนุนในการจัดงานมี หลายองค์กร เช่นปกครองจังหวัดกระบี่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขนส่งจังหวัดกระบี่ การบินไทย การท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ธนาคารอิสลามกระบี่ มูลนิธิมุสลิมจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ สหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่ และเจ้าของสถานที่สำนักงานกอจ กระบี่
03 ส.ค. 2561 750
เปิดแล้ว world hapex 2018
นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันนี้ (12 กค.) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี กล่าวมอบโอวาท ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วย พิ๊ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)” นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ปัจจุบันตลาดฮาลาลของไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาใน 5 อันดับแรกภายในปี 2563 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า 276,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฮาลาล มีจำนวน 167,000 ชนิด จึงถือว่าความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ในระดับสูง ตลาดอาหารฮาลาลถือว่ามีความสำคัญอย่างมากและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาดฮาลาลโลก และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นมุสลิมแต่เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SMEsให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจฮาลาลให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมมือกันยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลไปสู่การเป็นผู้นำในระดับโลกต่อไป ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดนโยบายและแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีแนวคิดที่ว่า PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับชุมชนบนความเป็น พหุวัฒนธรรม การจัดงานครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านฮาลาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)”เป็นต้น นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับเข้าสู่สากล ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่า เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยมีระยะเวลาจัดงานจำนวน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561) ซึ่งในงาน World HAPEX 2018 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น นิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล และการแสดงสินค้าฮาลาล จำนวน 220 ร้านค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย การบริการฮาลาล และกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ มีกิจกรรมการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการ ได้แก่ 1) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)” 2) การประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ 3) กิจกรรมมุสลีมะฮฺเดย์ 4) กิจกรรมการสัมมนาของสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชน (Halal Business and Society Development Institute for Community, HABIC) 5) การสัมมนาการท่องเที่ยวฮาลาล (HALAL TOURISM ROUTE) 6) การเสวนาการแพทย์โดยวิถีฮาลาลร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 7) สัมมนาการเงินฮาลาล Halal Money Seminar 😎 กิจกรรมร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคภาคใต้ และที่สำคัญมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา
13 ก.ค. 2561 975
กระบี่จัดงานอำนวยอวยพรผู้ประกอบพิธีฮัจย์
10 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสถาบันเอกภาพมุสลิมจังหวัดกระบี่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีและมีปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นเลขานุการ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เป็นกรรมการ ตามคำสั่งของจังหวัดกระบี่ 9/10 เมื่อวันที่ 4 กค 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภาระกิจ โดยมอบหมายให้ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นฝ่ายดูแลเรื่องสถานที่ โดยใช้สนามมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เพื่อรวมพลคนไปฮัจย์ เพื่อเตรียมขึ้นเที่ยวบินจากสนามบินกระบี่ เมดินา มี 2 เที่ยวบิน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08:50 น. และ 16:50 น. มีรถรับส่งจากมัสยิดกลางกระบี่ _ สนามบินกระบี่ จำนวน 7 คัน และร่วมพิธีอำนวยพรฮัจย์ เวลา 13:00 น วิรัช สีหมุ่น ปชส กอจ กระบี่ รายงาน
10 ก.ค. 2561 1,028
มุสลิมกระบี่มอบทุนจัดซื้อครุภันฑ์ทางกราแพทย์ กับโรงพยาบาลกระบี่
วันที่ 23 มิถุนายน 2651 คณะกรรมการอิสลามกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ชมรมสหกรณ์อิสลามกระบี่สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ชมรมอิหม่ามค่อเต็บบิหลั่นจังหวัดกระบี่ นักธุรกิจมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภันฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกระบี่ เป็นสถานบริการภาครัฐที่ให้บริการดูแลสุขภาวะที่ดีของประชาชน และได้สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงมากมายในด้านการดูแลสุขภาพ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบริการเฉลี่ย มากกว่า 1,300 คนต่อวัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย และเนื่องในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เป็นวันครบรอง 65 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่ ทางโรงพยาบาลกระบี่ จึงกำหนดจัดงานครบรอบ 65 ปี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลกระบี่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงแรมมาริไทม์ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้สมทบทุนจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ และนิทรรศการ 65 ปีโรงพยาบาลกระบี่ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ ครั้งที่ 1 กิจกรรมทำบุญประจำปี และทอดผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรม รวมน้ำใจ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินร่วมสนับสนุน สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี “กองทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี จังหวัดกระบี่ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่” ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 812-0-38955-7
23 มิ.ย. 2561 709

... ...
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 605,121