สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง : The office of provincial islamic council of trang 

The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  ติดต่อ สนง.

ติดต่อ สนง.

ชื่อ สนง. (อังกฤษ):

The office of provincial islamic council of trang

ชื่อ สนง. (ภาษาไทย):

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

สถานที่ตั้ง:

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
h5>

แผนที่ google map:


สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย