MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

กอจ. ตรัง กิจกรรม

กิจกรรม

กอจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทยและร่วมประชุมประจำเดือน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กอจ.ตรัง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทย ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีตัวแทนเยาวชนมุสลิมและมุสลีมะห์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า50 จังหวัด ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยาย และในการนี้ อ.อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ก็ได้โฟนอินเข้าร่วมบรรยายด้วย เวลา 13.30 น. กอจ. ตรัง ก็ได้แยกไปร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องนครา2 โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บินลาติ้บ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนซากาตและกองทุนวากัฟ
19 พ.ย. 2565 427
ประชุม กอจ.ตรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 64
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตรังและ กอจ ตรังได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดตรัง(มัสยิดกลาง) และได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรี ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ,รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เดินทางมาพร้อมคณะ จากจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมด้วย และต่อเนื่องด้วย นายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอย่านตาขาว เดินทางมาพบปะกับคณะกอจ.ตรัง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดใช้มัสยิดกลางเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโกสิด19 ที่เป็นมุสลิม
04 พ.ย. 2564 853
กอจ.ตรัง ต้อนรับนายแพทย์และมอบปัจจัย
1 ตุลาคม 2564 นายอะหมัด ก้อเด็ม ประธาน กอจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะ ซึ่งเป็นตัวแทน กอจ.ตรัง ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และช่วงบ่ายวันนี้ กอจ.ตรังก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจพร้อมมอบปัจจัยเครื่องอุปโภค บริโภค แก่พี่น้องชาวบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นำโดยท่านจรูญ ยะฝา รองประธานฯและ ด.ต.สุริยา หมั่นทวี เลขานุการฯ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำจังหวัดตรัง และนักศึกษามุสลิม มอ.ตรัง
02 ต.ค. 2564 910
กอจ.ตรัง ร่วมหารือกับสาธารณสุขจังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 21 กีนยายน 2564 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง รองประธานฯและกรรมการบางส่วนพร้อมด้วยทีมงานของมุสลีมะห์จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมปรึกษาหาริอกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลในอำเภอต่างๆของจังหวัดตรัง เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพของมุสลิมที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อจากเชื้อโควิด19 ในโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดตรัง ให้ถูกต้องตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้ก็ได้มีการสาธิตเกี่ยวกับการจัดการศพของมุสลิมที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อโควิด19ให้เจ้าหน้าที่ฯผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นและนำไปปฏิบัติในสถานะการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง
21 ก.ย. 2564 945
ติดตามเรื่องอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลตรัง
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุอีน สูบเด็น และนายจรูญ ยะฝา รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายจากท่านอะหมัด ก้อเด็ม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ให้ติดตามเรื่องอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลตรัง ในการนี้นายสาธิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยคุณนิธินาถ ทองรักษ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มโภชนศาสตร์ ร่วมในการหารือ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วคือทางโรงพยาบาลตรังได้จัดจ้างแม่ครัวที่เป็นมุสลิมสำหรับประกอบอาหารฮาลาลประจำการสองคน มีการแยกครัว แยกภาชนะเครื่องใช้ และจัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองฮาลาล ข้อตกลงที่จะดำเนินการต่อไปคือ ทางโรงพยาบาลตรังจะประสานคณะกรรมการอิสลามเพื่อเข้าไปให้การแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดในส่วนจำเป็นที่ยังขาดอยู่ โดยจะดำเนินการภายในสามสัปดาห์ เพราะขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีภาระสำคัญเรื่องการรับมือจากโควิด-19 จึงยังไม่ค่อยสะดวกมากนัก
08 ก.ย. 2564 721
ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการของโรงเรียน
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ปะเลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม พุทธ-อิสลาม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ทางผอ.ของโรงเรียนได้เชิญผู้นำศาสนาทั้งพุทธและอิสลามเข้าร่วมเป็นวิทยากร ผู้นำศาสนาอิสลามมีตัวแทนของ กอจ.ตรัง คือ นายสุอีน สูบเด็น รองประธาน กอจ.ตรังและนายสัน ฉิมเรือง พร้อมด้วยอิหม่ามมัสยิดและวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนากับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
24 ธ.ค. 2563 1,070
กิจกรรมสมาคมมุสลีมะห์จังหวัดตรัง
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณไพรัช วัฒนกุล ผุู้ประสานงานเครือข่ายคนเห็นคนภาคใต้และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดตรังโดยแกนนำพื้นที่คุณฮามิด๊ะ สัญจิตร จัดกิจกรรม "พัฒนาผู้นำสตรีมุสลิมตามวิถีอิสลามเกี่ยวกับการอาบน้ำศพ" ภายใต้โครงการพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างศักยภาพสุขภาวะชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นณ มัสยิดฉ่ำสุดดีน (คลองวน) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนมุสลิมะห์จำนวน 80 คน 3 อำเภอ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่มุสลิมะห์ในเรื่องของบุหรี่เป็นฮารอม ความถูกต้องของอาหารฮาลาล การอาบน้ำศพที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามทั้งนี้นายวีระ เจริญฤทธิ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตรังได้กล่าวเปิดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมพอสังเขป อีกทั้งวิทยากรมากความสามารถที่นำความรู้เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การปฎิเสธการชักชวนให้สูบบุหรี่ อาหารฮาลาลที่ถูกต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมการอบรม
16 ส.ค. 2563 1,010
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลและกีฬาผู้นำศาสนา จ.ตรัง
วันที่ 7- 8 มี.ค. 63 ทาง กอจ.ตรัง นำโดย ด.ต. สุริยา หมั่นทวี นายสัน ฉิมเรือง และทีมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งนำโดย กำนันวิเชษฐ์ คงอินทร์ นายเกรียงไกร บวชุม นายสมภพ หลงขาว ทั้งสองท่าน คือ รองนายก อบต.ปะเหลียน นายอุดม อุ่นนวล รองนายก อบต.แหลมสอม ได้ให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัจจัยต่างๆและให้เกียรติเปิด-ปิด กิจกรรม ทั้ง 2 วัน การแข่งขัน มีกีฬา 3 ชนิด คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อและเปตอง วันแรกแข่งขันเฉพาะฟุตบอลโดยมีทีมจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม และมีคู่พิเศษ คือ ทีมกอจ.ปัตตานี พบกับ ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.หาดสำราญ วันที่ 2 เป็นการแข่งกีฬาของผู้นำศาสนา จ.ตรัง จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำศาสนามีโอกาสได้ออกกำลังกายและได้ปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ด้วยกัน ผลของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ
09 มี.ค. 2563 1,184
อบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลตามหลักการฮาลาล
12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายกิจการฮาลาลจังหวัดตรัง โดยท่านอิมามจรูญ ยะฝา ประธานฝ่ายฯ นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี เลขานุการฝ่ายฯ นายบุญเสน สรรเพชร กรรมการฝ่ายฯ ได้เข้าร่วม โครงการ อบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตาม หลักการฮาลาล ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63 เสวนาในหัวข้อ "ปศุสัตว์ฮาลาลไทย การปรับตัวในยุค Recession" โดย อ.สมศักดิ์ ซูโอะผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล กอท. อ.มารุต เชียงเขียน ผู้แทนจาก กรมปศุสัตว์ และคุณฐนิดา ทองเสม็ด ผู้แทนจากสถานประกอบการ ดำเนินรายการโดย นายสัตวแพทย์ อ.มาลิก อับดุลบุตร เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์
13 ก.พ. 2563 970
นักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนมุสลิมโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้เดินทางไปเข้าค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน ณ มัสยิดฉำสุดดีน (คลองวน) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 191 คน ครู 12 คน ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผอ.อดุลย์ ชูเนตร นายจำเริญ เรืองอินทร์ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของ รร คันธพิทยาคารเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โครงการ ร่วมด้วย กำนัน ผญ ผชบ ส.อบต และชาวบ้านบางส่วนของ ต.ปะเหลียน นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดตรัง ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งเป็นวิทยากรช่วงหนึ่งด้วย โดยเริ่มเปิดโครงการตั้งแต่ 9.30 น ปิดโครงการเวลา 15.00 น
07 ก.พ. 2563 1,218
กอจ.ตรัง ร่วมรับเสด็จมงกุฏราชกุมาร รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย
(10 ม.ค.63) ต่วนกู ซัยยิด ไฟซุดดีน ปุตรา จามาลุลลัย มงกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เสด็จพระราชดำเนินมาเยือน มัสยิดสาอีดุนอิสลาม(สี่แยกบ้านนา) อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องชาวมุสลิมมัสยิดสี่แยกบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดตรัง นายสุอีน สูบเด็น รองประธานกอจ.ตรัง ดาบตำรวจสุริยา หมั่นทวี เลขากอจ.ตรัง และกอจ.ตรัง เขตอำเภอปะเหลียน ซึ่งร่วมเป็นตัวแทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง อิหม่ามประจำมัสยิด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนอำเภอปะเหลียน ร่วมรับเสด็จฯ และละหมาดยุมอัตร่วมกันก่อนเสด็จเยือนจังหวัดกระบี่
11 ม.ค 2563 1,111
แข่งขันกีฬาผู้นำศาสนาอิสลาม
เมื่อวันที่ 4 มกราม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระ เจริญฤทธิ์ ประธาน กอจ.ตรังได้เดินทางไปเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้นำศาสนาอิสลามประจำอำเภอปะเหลียนครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง พร้อมกับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศและรองฯซึ่งทางชมรมผู้นำศาสนาอิสลามประจำอำเภอปะเหลียน ได้ร่วมมือกันจัดการแข่งขัน รวมนักกีฬาทั้งหมด 8 ตำบล มีกีฬาที่ทำการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ฟุตบอล 7 คน เซปัคตะกร้อ เปตองประเภทคู่ เป้าหมายในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่่อให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและประจำจังหวัดในเขตอำเภอปะเหลียนได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ได้สร้างความใกล้ชิด และเพื่อต่อยอดไปสู่การแข่งขันกีฬาผู้นำศาสนาอิสลามระดับจังหวัดต่อไป
06 ม.ค 2563 1,130
คัดเลือกกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดตรัง
เมื่อวัน พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น ได้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังเป็นกรรมการอิสลามแห่งปะเทศไทย ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 คน คือ นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี และนายหมัดมัด โอเสด อะกุนยาดา ผลการคัดเลือกปรากฏว่า นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดตรัง ด้วยคะแนนเสียง 16 คะแนน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 คน
27 พ.ย. 2562 1,190
โครงการอบรมขบวนการมาตรฐานฮาลาลเพื่อพัฒนาสุขภาวะมุสลิมในชุมชน( ฮาลาลมูเก็ม )
ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2562 คณะอนุกรรมการเครือข่ายฮาลาลของมัสยิดก็อยยูมุดดีน(บ้านหนองขอน) หมู่ที่ 9 ต.ในควน อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง ได้จัดโครงการ อบรมขบวนการมาตรฐานฮาลาลเพื่อพัฒนาสุขภาวะมุสลิมในชุมชน( ฮาลาลมูเก็ม ) ณ ห้องประชุมของมัสยิด เพื่อให้ความรู้กับสัปบุรษในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาล โดยมี นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี กอท..ประจำจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยกอจ.ฝ่ายฮาลาลของจังหวัดตรังเป็นผู้อำนวยการ ในการจัดโครงการครั้งนี้ ถึงแม้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้รับความสนใจจากสัปบุรุษในชุนชนเป็นอย่างมาก
28 ต.ค. 2562 666
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าชม: 151,418