MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

กอจ. ตรัง ติดต่อ สนง.

ติดต่อ สนง.

ชื่อ สนง. (อังกฤษ):
The office of provincial islamic council of trang
ชื่อ สนง. (ภาษาไทย):
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
สถานที่ตั้ง:
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
แผนที่ google map:

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าชม: 149,737