มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายอานนท์ บิลลาติฟ

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายอับดลฮาลีม ไขสระ

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายเจ๊ะฮำด๊ะ สง่าบ้านโคก

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

ร.ต.ธีระพล เชื้อเพชร

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายนิสิต ชัยฤทธิ์

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายบรรลือ หมวดแดหวา

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายยูโสบ ยอมใหญ่

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายศรีเจริญ บูรณจันทร์

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายสมาน ลิประพันธ์

กรรมการคอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายบุญเสน สรรเพชร

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายหรอเฉด เอียดตรง

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายวสันต์ หูเขียว

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายหมัดมัดโอเสด อะกุนยาดา

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายเกริก หลงเก็ม

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายอาหลี หลงเอ

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายจรูญ ยะฝา

รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายสุอีน สูบเด็น

รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายอะหมัด ก้อเด็ม

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายสัน ฉิมเรือง

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายอิสมาแอล ปรังเจะ

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายวัชรินทร์ อับดุลเลาะฮ์

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายจรูญ สีผม

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายกะหนี ซาซา

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายก่อเดช สังข์แก้ว

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายก้อ ตุหาย

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายอำนวย สุหรน

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

ดาบตำรวจสุริยา หมั่นทวี

เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายซุบย่าน หนูหนุด

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายหวันหยับ เส็นฤทธิ์

รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายสุคาร อะเส็ม

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าชม: 137,594