MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: สุขสำราญ

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กำพวน 8 452 938 945 1,883 938 945 54 36
นาคา 6 339 812 826 1,638 812 826 16 14
รวม 14 791 1,750 1,771 3,521 1,750 1,771 70 50
นูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 028
ตำบล/แขวง: นาคา
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิด ซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 009
ตำบล/แขวง: นาคา
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดกามาลุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 020
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดดารุดเตาฟิก
ทะเบียนเลขที่: 024
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดนูรุนยันน๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 019
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดนูรุลบะฮ์รี
ทะเบียนเลขที่: 023
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดนูรุลฮีดาย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 029
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดม่อห่ำมาดุร
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: นาคา
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 026
ตำบล/แขวง: นาคา
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดมิสบาหุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 030
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดมีนันยันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 012
ตำบล/แขวง: นาคา
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดอัดเตาฟีกีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 005
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดอัลอิหม่าน
ทะเบียนเลขที่: 025
ตำบล/แขวง: นาคา
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
มัสยิดเราฎอตุลยันนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 011
ตำบล/แขวง: กำพวน
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ
14/3 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 8500 โทร 082-2785632 ,077-893038
จำนวนผู้เข้าชม: 64,718