มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

หน้าหลัก คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายหมาดสะ หมานหนำ

ประธานคณะกรรมการ

นายก้อหนี สาลี

รองประธานคณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายย่าโกบ อินตัน

รองประธานคณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ายนิติกร

นายมนตรี สาลี

รองประธานคณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายยุรนันท์ หมานจิตร์

เลขานุการคณะกรรมการ

นายบะระเหม ระหังภัย

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

นายวราวุฒิ มาศโอสถ

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

นายอับดนล้อฮ์ กล้าศึก

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

นายวินัย มุ่งกุ้ง

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
14/3 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 8500 โทร 082-2785632 ,077-893038
จำนวนผู้เข้าชม: 58,892