MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

กอจ. ระนอง คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายหมาดสะ หมานหนำ

ประธานคณะกรรมการ
นายก้อหนี สาลี
รองประธานคณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายย่าโกบ อินตัน
รองประธานคณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ายนิติกร
นายมนตรี สาลี
รองประธานคณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นายยุรนันท์ หมานจิตร์
เลขานุการคณะกรรมการ
นายบะระเหม ระหังภัย
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
นายวราวุฒิ มาศโอสถ
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
นายอับดนล้อฮ์ กล้าศึก
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
นายวินัย มุ่งกุ้ง
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
14/3 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 8500 โทร 082-2785632 ,077-893038
จำนวนผู้เข้าชม: 61,826